(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Pane premiére, kolik vládních poslanců přemluvíte, aby tento návrh v této Poslanecké sněmovně uspěl?

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane poslanče. To je skutečně velmi těžká otázka, protože já nemám k dispozici žádná data, ze kterých bych mohl usuzovat, kolik poslanců a poslankyň je připraveno takovýto návrh podpořit, takže nepochybně nás bude čekat průzkum bojem při prvním hlasování o takovémto návrhu zákona. Uvidíme, kolik kolegů a kolegyň bude hlasovat pro jeho eventuální zamítnutí v prvém čtení. Ale platí, že já svůj hlas připojím k tomu, aby se Velký pátek státním svátkem stal. Myslím si, že patříme mezi země, které se v oblasti státních svátků chovají střízlivě, uměřeně, nemáme jich příliš velké množství, a myslím, že se také nedá úplně jednoduše argumentovat, že zřízení jednoho dne státního svátku bude mít závažné ekonomické důsledky, protože samozřejmě existují i určité části a segmenty ekonomiky, které počítají právě s tím, že se využívá aktivně volný čas. Existuje oblast kultury, turistiky, čili jsou jiné oblasti, které samozřejmě mohou vydělat na tom, že tady přibude státní svátek a že rodiny budou mít jeden den volna navíc v rámci prodlouženého víkendu, který dnes většinou s Velikonocemi spojujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Pátou interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová, která se pana premiéra bude ptát na ruskou propagandu v České republice. Prosím pány poslance o klid!

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane premiére, je to těžké téma, máme málo času, ale přesto to zkusím. Chtěla bych se vás zeptat, zda jste zaregistroval působení propagandistických serverů a různých iniciativ, které jsou podporovány z Ruské federace. Ptám se vás na to proto, že jako předseda vlády máte ústavní a další zákonnou povinnost chránit suverenitu České republiky a bezpečnost jejích občanů. Pokud jste tedy takovéto propagandistické působení podporované z Ruska zaregistroval, můj dotaz zní takto: Jak hodláte zajistit, aby občané České republiky měli přehled o těchto serverech, o těchto iniciativách? Například některá média už se toho úkolu chopila a na svých stránkách pro své čtenáře nebo posluchače nebo diváky zveřejňují některé tyto adresy, ať už je to například týdeník Echo, Svobodné fórum, v Reflexu mám dojem, že jsem nějaké takové informace četla, v České televizi. Chtěla bych se vás zeptat, jestli například vláda nechystá vypracovat takový seznam a vyvěsit jej na svých stránkách a průběžně jej aktualizovat jako jednu z možností obrany, kterou byste poskytl našim občanům.

Druhá věc, na kterou se chci zeptat, zda připravujete nějakou kontrolu výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu spravovaných jednotlivými ministerstvy tak, aby se nemohlo stát, že z peněz českých daňových poplatníků jsou placeny právě aktivity, které jsou řízeny z Kremlu proti suverenitě naší země a proti bezpečnosti jejích občanů. Jako příklad uvádím ten časopis Artěk, který zde vycházel, a budiž k chvále a cti pana ministra kultury, že tato podpora byla zastavena. To jsou mé otázky a děkuji vám předem za jejich zodpovězení. Chápu to, že jsme v rámci složitých věcí, které třeba naplno tady nemohou být řečeny, ale myslím, že tak, jak jsem je formulovala, tak bych tu odpověď dostat mohla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, samozřejmě že v souvislosti s tím, co se odehrává na Ukrajině, s tou krizí, ke které tam došlo, s těmi válečnými střety, ke kterým tam došlo, se i v Evropě odehrává určitá informační válka. V tuhle chvíli je důležité, aby i občané České republiky měli přístup k nezkresleným, maximálně objektivizovaným informacím, což přirozeně vláda nemůže zařídit přímo, protože v naší zemi nejsou žádná vládní média, která by byla určena k tomu, aby poskytovala občanům informace. Mediální trh je privátní, z velké části privátní, z určité části má veřejnoprávní charakter.

Pokud jde o veřejnoprávní média, ani tam vláda nemůže uplatňovat přímý vliv na veřejnoprávní média. Nepřímý vliv může uplatňovat Poslanecká sněmovna tím, že volí rady, které vykonávají určitý dohled nad činností veřejnoprávní televize, veřejnoprávního rozhlasu nebo České tiskové kanceláře. Takže vláda nemůže reagovat přímo, nicméně účastníme se diskuse, která je na toto téma vedena, je vedena na úrovni Evropské unie, je koneckonců vedena i na úrovni české vlády, a naším cílem je, abychom z hlediska fungování a činnosti vlády nedávali žádné záminky a důvody k tomu, aby naše kroky byly dezinterpretovány, abychom otevřeně, včas, objektivně informovali občany o všem, co vláda podniká i v kontextu krize, která se odehrává na Ukrajině. A musím říci, že tuto odpovědnost si uvědomují evropské instituce a je zde snaha v koordinaci paní Mogherini, vysoké představitelky pro zahraniční politiku, aby evropské instituce postupovaly velmi aktivně z hlediska poskytování objektivních informací pro občany Evropské unie v souvislosti například s krizí, ke které dochází na Ukrajině. Čili je snaha koordinovat postupy jednotlivých vlád v rámci Evropské unie.

Myslím si, že především je to odpovědnost těch, kdo v médiích pracují. Je to odpovědnost veřejnoprávních médií, ale je to také odpovědnost privátních médií, která působí na mediálním trhu v České republice, aby nepodléhala nějakým dezinformacím, nepodléhala dezinformačnímu tlaku a aby tu svoji práci odváděla odpovědným způsobem, to znamená pracovala s ověřenými zdroji a snažila se informace, které zprostředkovávají občanům, skutečně ověřovat ještě předtím, než jsou občanům poskytnuty.

To, že je zde snaha nějakým způsobem ovlivňovat tuto veřejnou diskusi v České republice, to vyplývá, řekněme, ze struktury informací, které poskytují některé zejména internetové servery, které mají české stránky nebo které jsou zřízeny a provozovány tady v České republice. Tam si myslím, že ten vliv je ve struktuře informací, tak jak jsou poskytovány, nejviditelnější. Ale pokud se podíváme na zpravodajství veřejnoprávních médií nebo privátních, naprosté většiny privátních médií v České republice, pak se domnívám, že je zde poměrně velká snaha o objektivní přístup k tomu, co se odehrává na Ukrajině. Nemyslím si, že by ten diskurz, ta veřejná debata, která je tady vedena v České republice, byla nějakým způsobem manipulována prostřednictvím nějakého významnějšího proudu informací, které by tady šířila významná média, která mají významný podíl na českém mediálním trhu. Ale ta situace určitě jednoduchá není. Klade to velké nároky i na občany, aby vnímali serióznost zdroje, aby vnímali kredibilitu zdroje, ze kterého získávají informace. Myslím, že tohle je pravděpodobně nejsložitější ve virtuálním prostoru na sociálních sítích, že řada informací se tváří jako ověřená, seriózní a teprve po podrobnějším studiu po jejím původu může občan dospět k nějakému objektivnějšímu pohledu na to, jestli je to pravda, anebo je to skutečně jenom dezinformace, která byla záměrně vypuštěna do virtuálního prostoru, a velmi často se to jednoduchým studiem ani zjistit nedá.

Chci vás ujistit o tom, že vláda České republiky v rámci své kompetence, které má v bezpečnostní oblasti, se snaží o to, aby bezpečnostní složky tuto situaci monitorovaly a aby tuto situaci analyzovaly, popřípadě upozorňovaly vládní orgány na to, pokud by se ukázalo, že některé z informačních zdrojů v České republice podléhají tlaku nebo manipulaci ze zahraničí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP