Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. března 2014 ve 14.01 hodin
Přítomno: 190 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou informaci o náhradní kartě nemám.

Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Andrle Sylor - pracovní důvody, paní poslankyně Jermanová - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Štětina - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr a místopředseda vlády Bělobrádek - zahraniční cesta, pan ministr Brabec do 16 h z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec ze zdravotních důvodů, pan ministr Jurečka do 16.55 h z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Prachař z pracovních důvodů a pan ministr Stropnický od 15 h z pracovních důvodů.

Já vás poprosím, abyste zaujali svá místa v sále, a také vás poprosím, abyste se ztišili, protože je velmi obtížné pokračovat v tomto hluku. (Zvoní a chvíli čeká.)

Pokud se nesníží hladina hluku v sále, buď začnu jmenovitě vyvolávat ty, co hlučí, nebo přeruším jednání.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme, abychom pevně zařadili bod 55, to je Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky, jak bylo dohodnuto v pátek 21. března, na dnešek jako první bod. Ten bod byl přerušen do druhé hodiny, ale formálně bychom asi měli hlasovat o jeho pevném zařazení. Pevně zařazený bod 37, což je tisk 47 ve třetím čtení, přeřadit z pátku 28. března na středu 26. března za již pevně zařazené body, to znamená jako bod 4 dopoledního jednání, a již pevně zařazené body číslo 50 a 51, což jsou tisky 89 a 95 z bodu zprávy, přeřadit ze čtvrtka 27. března na středu 26. března za již pevně zařazené body, to znamená jako bod číslo 5 a bod číslo 6 dopoledního jednání.

Mám tady celou řadu přihlášek. Nejprve vyřešíme písemné. První přihláška je od paní poslankyně Němcové, která se hlásí k zařazení nového bodu. Potom vystoupí pan poslanec Blažek. Slovo má paní poslankyně Němcová.

Pan poslanec Hašek hlasuje s kartou číslo 10. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych zařadit na program probíhající schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Ten bod by nesl název Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministryně spravedlnosti týkajícím se období druhé světové války, života v Československu v tehdejší době protektorátu. Tento bod bych uvedla citací z rozhovoru, který poskytla paní ministryně jednomu médiu. Na otázku "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale opravdu prosím o klid. Nezbude mi nic jiného než opravdu jmenovitě označit ty, kteří nesledují jednání a baví se. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Na otázku novináře, která zní "Co si myslíte o odsunu německého obyvatelstva?" paní ministryně odpovídá: "To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo."

Myslím, že toto je výrok, který si zaslouží pozornost poslanců svobodné a demokratické země, už proto, že v mnoha bodech, které projednáváme a týkají se nejrůznějších oblastí života nás, našich spoluobčanů, se do minulostí vracíme, hledáme v ní poučení, hledáme v ní názory na to, co se stalo, hledáme a tříbíme si povědomí o tom, co byly příčiny a co byly následky některých závažných dějů v naší minulosti.

Jestliže paní ministryně - a já zdůrazňuji paní ministryně spravedlnosti, jakkoli by se to mohlo zdát mnohým z vás jedno, jestli takového výroku se dopustí ministryně spravedlnosti nebo například ministr životního prostředí nebo kterýkoliv z členů vlády či kterýkoliv z reprezentantů Parlamentu - tak jestliže se paní ministryně spravedlnosti takového výroku dopouští, dopouští se relativizace výkladu našich dějin, pokouší se o to, abychom vygumovali zčásti naši paměť, naše vědomí, naše vědomosti o tom, co se ve druhé světové válce skutečně v tehdejším protektorátu Čechy a Morava dělo.

Jestliže zde slyším, že se nedělo téměř nic, tak chci vědět od pana předsedy vlády, jestli tento názor sdílí, jestli by s tímto názorem předseda vlády nebo v jeho zastoupení paní ministryně spravedlnosti se například zúčastnili řady aktů, které si během celého roku připomínáme. Například si připomínáme osudy našich židovských spoluobčanů. Kdo by měl pochybnosti o tom, že se nedělo vůbec nic, prosím, nechť navštíví Pinkasovu synagogu v Praze, kde na zdech se dočte všechna jména, která pro paní ministryni znamenají nic.

Jestliže má někdo pochybnosti o tom, že se nás to netýká, ať se prosím postaví například těm, kteří zbyli ještě jako pozůstalí po našich hrdinech z druhé světové války, myslím tím na západní frontě i těch, kteří bojovali v jakémkoliv útvaru proti nacistické velmoci, ať se postaví proti nim a řekne jim, že tehdy se nedělo nic, ať se postaví proti všem, kteří zemřeli v koncentračních táborech, kde se koná řada pietních aktů a reprezentanti Poslanecké sněmovny a vlády se jich pravidelně zúčastňují.

Já tedy očekávám, že pokud si pan premiér myslí, že to bylo závažné, to, co se tady dělo, že šlo o vymazání tehdejších občanů z mapy světa, tehdejšího Československa z mapy světa, neboť tak zněly plány nacistického Německa, o kterých paní ministryně říká, že se toho tedy moc nedělo, tak mě by zajímal postoj předsedy vlády právě vzhledem k tomu, že on nese odpovědnost za svůj tým, on musí nést odpovědnost i za výroky jednotlivých členů, jakkoliv jsem zaznamenala v tisku reakci předsedy vlády, který na můj vkus ne dost razantně a ne dost jednoznačně tyto názory paní ministryně odmítl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP