(10.40 hodin)
(pokračuje Klučka)

Pokud jde o nařizování odposlechu, tam musím říct, že i v úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů je znám už, a je to ve zprávě, která už je, myslím, dokonce zveřejněná, je znám pokles. Postupně to klesá. Dá se říci, že to není tím, že je i pokles trestné činnosti, ale že se už velmi zvažuje, v kterých případech odposlechy jako důkazní materiál nasazovat. A to je celkem aspoň trošku optimistická zpráva. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Kolegyně, kolegové, musím souhlasit s panem kolegou Gabalem, který říkal, že u některé části policistů dochází nebo může dojít k určité frustraci a potom k řízenému úniku takových informací, které získají z vyšetřovacích spisů, popř. z odposlechů. Taková situace nastat může a myslím si, že v některých případech i nastává. Je to samozřejmě asi problém trestního řízení, které se vede, a důkazů, které se daří opatřovat v rámci trestního řízení, a potom samozřejmě asi, jaké je další naložení s takovou informací u státních zástupců a u soudců. Měli bychom si však uvědomit, že přípravné řízení trestní je neveřejné, a pokud bychom docílili toho, že o utajovaných informacích, což jsou právě odposlechy a jsou vždycky minimálně v režimu vyhrazené, bude vidět jen omezený okruh lidí, tak by se nám daleko lépe zjišťovalo, odkud takový únik informací může být.

Já ještě z doby na ÚOKFK na protikorupční policii pamatuji, když jsem každý svůj záznam musel posílat nejenom svým nadřízeným, ale také nadřízeným na republikovém útvaru, to znamená náměstkům, popř. řediteli takového útvaru, a pouze oni odsouhlasili, co já mohu vydat za materiál a který můžu distribuovat potom ve vztahu k osobám podezřelým nebo k osobám, s kterými jsme trestní řízení vedli. A pokud takové informace ví poměrně široký okruh osob, vždycky je ten problém, že ty informace mohou unikat.

Uvědomme si, že přípravné řízení trestní má být neveřejné, nebo je neveřejné podle trestního řádu, a okruh osob, který takové řízení vede, má být co nejužší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pro jistotu se ještě zeptám paní poslankyně Němcové, zda chce hlasovat souhlasné, či nesouhlasné. Nemusíme hlasovat. Děkuji.

Nyní přistoupíme k další interpelaci a tou je přerušená interpelace, kterou interpelovala paní poslankyně Němcová pana premiéra ve věci sjednávání úvěrových smluv. Toto projednávání bylo přerušeno v obecné rozpravě a my tam i navážeme. Prosím, paní poslankyně, určitě se chcete přihlásit do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nevím vzhledem k času, jestli stihneme tuto interpelaci doprojednat, nebo zda bude též přerušena. Budu se snažit být stručná, nicméně pro kolegyně a kolegy musím připomenout, že v této interpelaci se dotýkám problémů, které souvisí s pochybnými praktikami některých společností, které sjednávají úvěrové smlouvy při nákupu ojetých automobilů v autobazarech a údajně špatně vypočítávají roční procentní sazbu nákladů, RPSN ve zkratce se tomu říká.

Podle informací, které sdělil bývalý ředitel České obchodní inspekce pro východní Čechy Jiří Pěkný, který tyto prakticky odhalil, ani jeden inspektorát České obchodní inspekce neposuzuje výpočty roční procentní sazby nákladů správně. On se obrátil tehdy se svým zjištěním, které - myslím, že potom proběhly i některé rozhovory s panem Pěkným v médiích -, obrátil se na ministra průmyslu a obchodu Mládka, na tento problém jej upozornil. Cituji z jeho dopisu ministru Mládkovi: "Máme odůvodněné obavy, že odškodnění spotřebitelů, kteří byli takto poškozeni, může dosáhnout šesti 6 miliard korun. Uvítal bych, abyste vytvořil kontrolní skupinu, kde by bylo zapojeno Ministerstvo financí, protože mám podezření, že na tomto protizákonném jednání se mimo ředitelů a ústřední inspekce České obchodní inspekce mohli podílet i někteří zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu. Rád bych se na fungování této kontrolní skupiny podílel, aby se tato kauza, která nemá obdobu, rozkryla a viníci byli potrestání." Teď jsem citovala z dopisu bývalého ředitele České obchodní inspekce pro východní Čechy pana Jiřího Pěkného.

Ovšem výsledkem jeho iniciativy nebylo to, co bychom asi očekávali, že okamžitě ministerstva začnou prověřovat stav ve věci, zda tedy došlo k pochybení, nedošlo, je výpočet správně, není dobře, kontrola České obchodní inspekce probíhá správně, nebo neprobíhá, prostě to, co by logicky mělo nastat. Došlo k tomu, že jedinou reakcí bylo odvolání ředitele Pěkného z funkce, údajně proto, že obvinil své kolegy z neschopnosti či korupce bez toho, že by v samotné věci proběhlo nějaké důkladné šetření.

Pan předseda vlády mi odpověděl, skoro bych řekla, že obsáhle, ale tato odpověď byla, myslím, že je to tam i napsáno, a pokud ne, tak jsem přesvědčena, že ji formulovala Česká obchodní inspekce, a tedy z tohoto jediného úhlu pohledu byla posuzována věc, která je velmi závažná, a bylo by žádoucí, aby tam byla stanoviska lidí, kteří do toho přímo zapojeni nejsou, což Česká obchodní inspekce bezesporu je. To by mohlo být jedním ze stanovisek, ale ne jediným stanoviskem.

Potom druhá věc, kterou k tomu je potřeba zmínit, že pan předseda vlády vypracoval odpověď na tuto interpelaci, nebo tým jeho spolupracovníků, jeho úřad, ta byla v nějaká formě medializována a to vedlo pana bývalého ředitele Jiřího Pěkného k tomu, že podal trestní oznámení na předsedu vlády s tím, že svou odpovědí na tuto interpelaci se měl dotknout zájmu právě tohoto člověka.

Nyní otevírám toto téma. Chtěla bych po předsedovi vlády, aby ve své odpovědi, ne už teď jenom pro mě, ale pro Poslaneckou sněmovnu, nepoužil pouze argumentů České obchodní inspekce jako orgánu, který je napaden z nesprávného postupu, ale aby mi vysvětlil své osobní stanovisko a aby mi zároveň podal informaci o tom, jakou roli v tom sehrálo Ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy jmenovitě ministr průmyslu a obchodu pan Mládek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vidím, že pan premiér se zvedá a jde k mikrofonu. Pane premiére. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych říci, že nad rámec interpelace, kterou jsem obdržel od paní poslankyně Němcové, jsem také obdržel poměrně rozsáhlé podání od pana Jiřího Pěkného, které se týkalo poměrů, možná údajných poměrů, na České obchodní inspekci. Celé podání jsem postoupil na státní zastupitelství, tak aby státní zastupitelství mělo tyto informace k dispozici a mohlo je eventuálně prověřit, zdali ta obvinění a ty informace, které uvedl pan Pěkný v podání, které bylo doručeno na Úřad vlády, zdali jsou relevantní a nezakládají podezření z nějaké trestní činnosti. Chtěl bych doplnit svoji interpelaci o to, že jsem tedy postoupil informace, které poskytl pan Pěkný Úřadu vlády, také státnímu zastupitelství.

Pokud jde o moji odpověď, tak jak je formulována, odpověď je formulována z právního hlediska. Domnívám se, že ani jinak formulována býti nemohla, to znamená, je formulována na základě platného právního stavu, je formulována na základě skutečných aktivit České obchodní inspekce, které byly realizovány, a je formulována i na základě vyjádření vedení České obchodní inspekce k důvodům odvolání pana Ing. Jiřího Pěkného z funkce ředitele východočeského inspektorátu této inspekce. Důvody, které jsem se dozvěděl po dotazu na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako předseda vlády, jsem také uvedl do své odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP