(14.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní předsedkyně petičního výboru, poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, požádala o pevné zařazení sněmovního tisku číslo 48, což je bod 75 návrhu pořadu schůze, na čtvrtek 6. února v 11 hodin. Pokud by se nenaplnil bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, projednávali bychom ve čtvrtek 6. února mezinárodní smlouvy a zprávy předložené do Poslanecké sněmovny, a to mezi 9. a 11. hodinou, poté by byl zařazen onen bod 75 a pak bychom znovu pokračovali blokem zpráv a smluv.

Dále vás chci informovat, že ve středu 12. února bychom projednali body z bloku třetích čtení za předpokladu, že u nich budou splněny zákonné lhůty.

Dále vás chci informovat, že jsem obdržel dopis poslance Vojtěcha Filipa, který i jménem dalších předkladatelů bere zpět sněmovní tisk čísl 5, takže si prosím škrtněte bod 18, dále dopis bývalého předsedy vlády Jiřího Rusnoka, kterým vláda bere zpět sněmovní tisk číslo 54, takže si prosím škrtněte bod 32, a dopis poslance Tomia Okamury, který i jménem dalších předkladatelů bere zpět sněmovní tisk číslo 37, takže si prosím škrtněte bod 25.

Poslední věc z mojí strany je, že navrhujeme vyhovět žádosti paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslavy Němcové o zařazení nového bodu, a to žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody, a to na úterý 4. února jako první bod.

To je z mojí strany vše. Já zde mám několik přihlášek do rozpravy. Mám tady přihlášku pana ministra průmyslu s přednostním právem. Předpokládám, že se to týká věcí, o kterých jsem mluvil. Dobrá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem původně chtěl načíst onu novelu energetického zákona, kterou jste načetl, jenom bych chtěl požádat o jednu změnu. Netrvám na tom, aby to bylo schváleno v prvém čtení podle § 90, ale chtěl bych potom požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty o 55 dní, aby to bylo projednáno ve zrychleném termínu, nicméně projednáno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud zde není námitek, tak bych v této fázi - pan předseda volební komise mi něco signalizuje, ale nejsem schopen identifikovat, co to je. Prosím, řekněte mi to do mikrofonu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych rád poprosil o zařazení několika volebních bodů jako pevných bodů, jestli to bude možné, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, měl jsem tady poradu s paní ředitelkou. Ještě jednou, jestli bych vás mohl poprosit.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou. Rád bych poprosil o zařazení několika volebních bodů, které jsou na programu schůze, jako pevných bodů na tento čtvrtek 6. února. Pokud to bude možné, tak bych rád přednesl, které to jsou a proč.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to samozřejmě možné je. Jestli dovolíte, budu respektovat pořadí přihlášených a určitě vám dám slovo v rozpravě, poté co vystoupí kolegové, kteří se hlásili před vámi.

Pan ministr Mládek již hovořil. Dále zde mám paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru Miroslavu Němcovou s návrhem na zařazení nového bodu. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Grospič, potom pan poslanec Sklenák.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a vážení pánové. Já bych chtěla požádat, aby Sněmovna zhodnotila můj návrh na zařazení nového bodu do programu našeho jednání. Ten bod má název Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky k této otázce. Dovolte, abych jenom krátce tento svůj návrh zdůvodnila.

Za prvé jde o to, že několik týdnů sledujeme to, co se odehrává na Ukrajině, a vzhledem k tomu, že Česká republika ve všech svých minulých postojích, tedy v postojích vládních, také v postojích sněmovních, zejména potom vyjádřeno postoji ministra zahraničních věcí, vždy v minulosti utvrzovala ukrajinskou stranu v tom, že Česká republika podporuje její vstup do Evropské unie, tak si myslím, že této otázce máme věnovat svou pozornost. Jedná se o to, že pokud podporujeme vstup Ukrajiny do Evropské unie, a mě zajímá, zda se tento názor nové vlády na tomto postoji nezměnil, pokud se nezměnil a podporujeme jej, tak nemůžeme přihlížet bez mrknutí oka tomu, že jsou vystaveni násilí, a dokonce jsou mrtví občané země, která má s námi sdílet ve stejném civilizačním okruhu jednu politiku, jeden život v případě, že vstoupí do Evropské unie.

Je zde také otázka toho, že na našem území, tedy v České republice, je řada občanů, bývalých občanů Ukrajiny, anebo ještě současných občanů Ukrajiny. Viděli jsme také jejich protesty. Procházejí již některými městy, a tedy se to dotýká do jisté míry i otázky bezpečnosti v naší zemi.

Proto navrhuji zařadit tento bod - krom otázek, které jsem zmínila, jsou zde ještě otázky hospodářské, otázka související s příjezdem prezidenta Janukovyče do České republiky, tedy česká vláda bude muset formulovat nějaký postoj k těmto otázkám a Parlament České republiky by tento postoj měl znát. Proto tedy navrhuji tento bod do pořadu našeho jednání. Název jsem vám sdělila. Navrhuji jej zařadit jako první bod do bloku zprávy. Žádám, aby nám informaci poskytl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde přihlášku pana ministra zahraničních věcí s přednostním právem, takže já mu slovo neprodleně udělím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Já bych chtěl jenom krátce ujistit, že nová vlády stejně jako ta předcházející usiluje a podporuje snahu Ukrajiny stát se součástí Evropy a Evropské unie v budoucnosti.

Zároveň bych rád řekl, že nám absolutně nemůže být jedno, pokud vlastně v bezprostředním sousedství nejen Evropské unie, ale i Evropy dochází k tomu, že jsou jednak vážně pošlapávána základní lidská práva, a dokonce jsou mařeny lidské životy a jsou vlastně i zpochybňována základní práva - shromažďování, veřejného vyjadřování apod. To nám nemůže být jedno. Cítím jako povinnost se k tomu přihlásit.

Zároveň chápu zájem se o situaci na Ukrajině důkladněji bavit. Rád bych jenom dal Sněmovně ke zvážení jednu věc. Připadá mi, že by bylo v téhle chvíli vhodnější, pokud by se tou diskusí a informacemi o Ukrajině zabýval nejdříve zahraniční výbor Sněmovny. Navrhuji to také proto, že na zahraničním výboru můžeme jednání uzavřít. Můžeme ho uzavřít veřejnosti také proto, že je řada informací, které by nebylo možné na tomto plenárním zasedání sdělit. Přimlouvám se za to, abychom tady dali přednost skutečně těm poslancům, kteří zahraniční politiku dělají přímo ve výboru. Tam garantuji, že se pokusíme předat informace, které bych tady poskytnout nemohl. Pokud by poslanci dospěli k závěru, že je věc taková, že by to bylo třeba zařadit i na plénum, tak se samozřejmě dohodneme a může to být i tak. Přesto bych byl rád, kdyby výbor byl jako první a kdyby tam se konala fundamentálnější debata.

Pokud mi vyhovíte, budu rád. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou? Pokud je to faktická, tak teď, pokud jde o přednostní právo, tak ještě před vámi jsou dva s přednostním právem. Fakticky, dobře, tak jo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebudu ani potřebovat dvě minuty. Já si myslím, že by to bylo třeba až druhý čtvrtek, nicméně ta snaha uzavřít jednání zrovna v takové politické otázce mi připadá komická, když na minulé schůzi tady vládní koalice předváděla návrh změny jednacího řádu, který zakazuje na výborech uzavřít jednání. Tak si můžete vybrat, buď to chcete zakázat, nebo tu možnost ponechat. Nemyslím si, že by zrovna v této otázce jasné politické orientace České republiky a podpoře či nepodpoře, kritice či nekritice určitých kroků mělo být jednání uzavřené.

Nic proti tomu, pokud to předjedná zahraniční výbor, samozřejmě, ale nechceme čekat na výborový týden a celou tu debatu odsunout o šest nebo o osm týdnů. Takže pokud se zahraniční výbor - a záleží na panu předsedovi - svolá dnes nebo zítra, bylo navrženo, aby to byl první bod v bloku zpráv, to znamená, je dostatek času se připravit. Není to navrženo tak, že bychom dneska tím zahajovali program. Já si myslím, že by vládní koalice ten vstřícný krok udělat mohla. Jenom říkám, že nedoporučujeme takové jednání uzavírat v tomto ani v jiném případě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP