(15.40 hodin)
(pokračuje Procházka)

Logicky jsem se tedy ptal, proč je zrovna tento znalecký posudek jiný od jiných znaleckých posudků, které jsou uloženy v ostatních volných 14 šanonech. Odpověď mě trošku překvapila, protože mi odpověděl, že je to proto, že byl zpracován podle informací, které znalci sám předal, což tedy podle mě znamená, že když policie nemá důkaz, tak si ho asi vyrobí tím, že zadá znalecký posudek. Podotýkám, že jsme měli mlčenlivost a nedostali jsme se k posudku, ani státní zástupce, ani policista nám v podstatě neřekli obsah. Státní zástupce, když vypovídal na MIVu, tak na otázku, zda mají jasné důkazy, se vyjádřil tak, že podle něj existuje určitá vyšší míra pravděpodobnosti, že se stal trestný čin. Zase jako neprávník si to vykládám tak, že ten důkaz prostě není. Jasný důkaz.

Všechny ostatní doklady ve veřejné části spisu spočívají víceméně v popisu objektivních právních úkonů, které se měly stát. Podle mě se asi i staly, ale podle mě mají i jiné vysvětlení, než tvrdí policista. Myslím si, že daleko uvěřitelnější, než co deklaruje policie. Navíc tam mám i pochybnost a podezření, že důkazy, které policie sice má k dispozici, ale nehodí se jí do její konstrukce, tak prostě zamlčela. Odkazuji se samozřejmě na to, co oba pánové poslanci říkali na svou obhajobu. Já si totiž myslím, že pokud by důkazy policie připustila, tak by se jim celá konstrukce trestného činu úplně zbortila, což mě samozřejmě vede k dalšímu podezření, že tam může být i nějaký jiný motiv.

Já se s vámi ještě podělím o několik otázek z diskuse s policistou, když jsem se byl podívat do spisu a myslím si, že jak otázky, tak odpovědi jsou docela zajímavé. V žádosti totiž nejde pouze o dva poslance, ale je tam jmenováno celkem jedenáct lidí, kteří jsou potenciálně připraveni k obvinění.

Mě zajímalo, zda poslanci jsou hlavní podezřelí v této věci. Odpověď byla, že ne. Pak jsem se zeptal, zda je nutné pro vyšetřování, aby zároveň s ostatními byli obviněni i naši dva poslanci. Odpověď byla ne. Jestli policie provedla další šetření či získala další důkazy po odeslání žádosti. Odpověď byla ne. Pak mě zajímalo, jestli už sdělili někomu obvinění, protože mezi ostatními by měl přece být ten hlavní pachatel. Odpověď byla ne. Pak mě tedy zajímalo, proč tedy žádají o poslance, a to shodou okolností dva měsíce před volbami, když jim za dva měsíce skončí imunita. Je sice možné, že pak vznikne nová, nicméně to samozřejmě není úplně jisté. A hlavně pokud jim vznikne imunita, tak se celé řízení bude muset zastavit a bude se muset začít úplně od začátku. Odpověď byla zase zajímavá: policie přece musí konat neprodleně, ihned a bez průtahů. Ale já se znovu ptám, proč tedy policie nekoná, když může konat a měla by konat. Proč pouze v podstatě několik dní před volbami ovlivňuje volby tím, že žádá o poslance a dál nekoná v těch ostatních případech.

Tady bych udělal malou odbočku na to, už tady o tom taky padla řeč, a to je ROP Severozápad. Tady totiž policie podle mě postupovala opačně a podle mě taky správně. Někdy loni, tuším, že to bylo v listopadu, policie sebrala 24 lidí, dále vyšetřovala, získala několik rozhodnutí soudu v této věci v první, a dokonce i ve druhé instanci, a teprve když si byla zcela stoprocentně jistá svým postupem, požádala o vydání dalších dvou poslanců. To si myslím, že je správný postup, proti kterému v podstatě nemůžeme nic namítat snad kromě možného politického vlivu, protože jeden z poslanců se stal jedničkou na kandidátce a druhý chtěl zrovna kandidovat do nějaké sportovní organizace.

Ale v tomto našem případě, který dnes tady máme, je to úplně naopak. Já si nemyslím, že by imunita měla být pro ochranu každého jednotlivého poslance. Imunita především chrání Sněmovnu jako celek, a to před vnějším, třeba tím policejním útokem, a proto, aby si policie z poslanců nezačala dělat trhací kalendář. Policie, pokud bude žádat Sněmovnu, tak musí mít lidově nabito, musí si být zcela jistá, a ne jen tak trochu jistá s určitou mírou pravděpodobnosti jako v tomto případě.

Pak si taky myslím, že hodně z vás jsou starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. Musíme si asi uvědomit, že pokud přijmeme tuto argumentaci policie, kterou nám předkládá ve své žádosti, tak v podstatě vždy, když jakýmkoliv způsobem ve své funkci upravíte záměr obce s tím, abyste vyhověli podmínkám dotace, a to si myslím, že je docela běžné, protože vždycky musíte vyhovět podmínkám dotace, tak se dá říct, že s určitou mírou pravděpodobnosti se stáváte podvodníky a budete asi trestně stíháni. A upřímně řečeno to, co máte rozdáno ve svých lavicích jako dva návrhy usnesení, tak každý zručný právník to za pár dní zvládne napsat na každého z vás, nebo víceméně na každého z vás za pár dní, a to z veřejných zdrojů.

Já rozhodně neříkám, že by policie neměla šetřit, ať šetří a sbírá důkazy. Já si myslím, že za dva měsíce může být úplně jiná důkazní situace, a proto si myslím, že bychom tuto žádost měli odmítnout a poskytnout policii dostatek času, aby dopracovala spis a případnou žádost ať si podá nové Sněmovně. Já prostě nevěřím na takové zvláštní náhody. Já si myslím, že ta časová souvislost s volbami je příliš velká, a myslím si, že volby by měli rozhodovat voliči a ne nějaký policista v Praze. Já vám proto jako člen mandátového výboru určitě doporučuji obě žádosti o vydání zamítnout.

Poslední věc, kterou bych chtěl, pouze bych uvedl na pravou míru, že na stole máte dvě usnesení mandátového a imunitního výboru. Když byla pauza, chvíli jsem se díval na televizi a viděl jsem tam v titulce, že paní Němcová jako předsedkyně výboru měla říct, že mandátový a imunitní výbor oba poslance vydal jednomyslně. Já jsem se díval do stena. Musím říct, že to paní Němcová rozhodně neřekla. Pouze řekla, že mandátový a imunitní výbor tato dvě usnesení přijal jednomyslně. Samotné hlasování o vydání či nevydání poslanců jednomyslné nebylo. Mám takový pocit, že pokud si dobře pamatuji čísla, tak v jednom případě to bylo asi 10:4 a ve druhém pravděpodobně 9:5. Ale neručím přesně za tato čísla. Bylo to přibližně v těchto poměrech.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Němcová, poté z místa pan poslanec Blažek, pak pan Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Musím říci, že jsem poslouchala s docela velkou nevolí vystoupení svého kolegy pana poslance Procházky, protože jsem přesvědčena, že se nezhostil role člena mandátového a imunitního výboru, jak bych já bývala předpokládala. Mandátový a imunitní výbor ze zákona jedná neveřejně. To, co dostává, jsou neveřejné informace. Nejsou tedy určeny pro veřejnost. Mně se zdá, že tímto svým vystoupením pan poslanec chtěl poskytnout informace, které poskytovat tímto způsobem neměl, aby dokonce mohl mařit průběh toho, co má nastat v případě, že Poslanecká sněmovna oba pány poslance k trestnímu stíhání vydá, což nepředjímám. Uvidíme, jak se Sněmovna rozhodně.

Ale jestliže pan poslanec Procházka říká, že ta dvě usnesení, rozuměla jsem tomu, že je jaksi trošku devalvuje a zpochybňuje, sám pro ně hlasoval, ta, která máte předložena, tak jako ostatní zástupci ANO na mandátovém a imunitním výboru. To, že přijímáme potom další usnesení, doporučení Poslanecké sněmovně, tam platí, že jednomyslné nebylo. Mluvila jsem o těchto dvou a tam jste ani slovem nezmínil větu, kterou jste řekl tady, že každý zručný právník toto napíše na každého z vás, když jsem se opakovaně ptala, zda chce někdo nějakou připomínku k tomuto usnesení, má nějaký protinávrh, chce ho nějak doplnit, modifikovat. Na žádnou takovou výzvu jste nereagovali a pro tato usnesení jste hlasovali. Myslím, že jste se neujal správně, jak se sluší a patří, výkonu člena Poslanecké sněmovny v roli poslance mandátového a imunitního výboru. Mrzí mě, že to říkám, protože dosavadní spolupráci s vámi, jako i s ostatními členy, jsem se snažila vést co možná nejvíc v korektní rovině. Svědčí o tom také naše hlasování v průběhu celých čtyř let, kdy jsme víceméně docházeli ke shodě, žádné kontroverzní věci se tam neodehrávaly. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tohle bylo přes čáru! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP