Sněmovní tisk 112
Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 29. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 183).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 64, usnesení č. 310).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2014 jako senátní tisk 223/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2014 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 223/2 (stanoví).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2014 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 223/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 455).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 2. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 12/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, UkrajinaISP (příhlásit)