Sněmovní tisk 444
Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 31. 3. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 775/14, PID KORN9KHA8EI7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ladislav Velebný a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 4., 22., 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 799).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/3 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 10. 2015 na 33. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/5, který byl rozeslán 6. 11. 2015 v 12:38.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 444/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 993).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 174, dokument 174/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 174/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 323).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 50/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2801Ivan Adamec08262-11063.doc (20 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 13:32:08
2911František Laudát08372-11253.doc (63 KB) / PDF (367 KB, 5 stran) 30. 9. 2015 v 11:12:57
2929Olga Havlová08390-11338.doc (38 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 6. 10. 2015 v 13:37:13
2930Olga Havlová08391-11339.doc (48 KB) / PDF (204 KB, 4 strany) 6. 10. 2015 v 13:38:07


Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dodavatel, domácí trh, kontrola restriktivních praktik, maloobchod, potravinářská výroba, potravinářský průmysl, trh, zemědělská politika, zemědělsko-potravinářský sektor, zemědělský výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)