(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Bartošek Jan - pracovní důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Číp René - zdravotní důvody, Dobešová Ivana - zahraniční cesta, Farský Jan - pracovní důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Holík Pavel - zahraniční cesta, Kailová Zuzana do 14.30 hodin - zdravotní důvody, Kostřica Rom - pracovní důvody, Lorencová Jana - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zdravotní důvody, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Procházka Roman do 14 hodin - pracovní důvody, Sedlář Martin od 10.30 do 14.30 hodin - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - pracovní důvody, Snopek Václav - pracovní důvody, Stupčuk Štěpán - zahraniční cesta, Syblík Zdeněk - zdravotní důvody, Šánová Zuzana do 11 hodin - osobní důvody, Váhalová Dana - pracovní důvody, Wernerová Markéta - zdravotní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Marksová Michaela do 11 hodin - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Ťok Dan do 15.30 - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír od 14.30 - pracovní důvody.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 143, sněmovní tisk 464, třetí čtení, vysoké školy. Poté bychom měli projednávat další body z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 146, 147, 148, 149 a 166. Jsou to sněmovní tisky 545, 565, 566, 585 a 473. Dále bychom se měli věnovat dalším pevně zařazeným bodům 37, 45, 48, 68, 73, 71, 72 a 51. Připomínám, že ve 12.45 máme pevně zařazené volební body 183 a 184 a ve 14.30 pevně zařazené body 32 a 33. Jsou to sněmovní tisky 637 a 638, druhé čtení, veřejné zakázky.

Dříve než se budeme věnovat bodům programu, s přednostním právem prosím k mikrofonu pana ministra Hermana.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl navrhnout a poprosit vás, abychom vzhledem k tomu, že dnes je Mezinárodní den obětí holokaustu, dnešní zasedání zahájili minutou ticha za šest milionů nevinných obětí holokaustu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji za tento návrh. Nyní prosím kolegy k uctění památky všech obětí. (Poslanci i všichni ostatní v sále povstávají.)

Děkuji.

Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Němcovou s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, obracím se na vás se žádostí, aby Poslanecká sněmovna zařadila na své jednání nový bod. Ten bod by nesl název Stanovisko Poslanecké sněmovny k výroku prezidenta republiky na adresu předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale poprosím sněmovnu o klid, protože chcete načíst nový bod a pak bude následovat hlasování. Myslím si, že bychom měli vědět, o čem hlasujeme.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano, děkuji. Odůvodnění tohoto bodu. Prezident republiky včera na schůzce s občany na dotaz, jak se zbavit premiéra, odpověděl, že existují dvě cesty: demokratická, to jsou volby, nedemokratická, a to je Kalašnikov. Já se domnívám, že se můžeme opřít minimálně o dva články Ústavy České republiky. První článek je -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, opravdu prosím, abyste nepokračovala. Počkáme, až se sněmovna uklidní. Případně pokud máte něco k řešení, čiňte tak v předsálí a nerušte nás.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já bych poprosila pana premiéra, jestli by mohl věnovat pozornost mému návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, prosím, já Sněmovnu uklidním.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ústava České republiky, podle níž musí prezident skládat slib, zní takto: "Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Myslím si, že v tomto momentě prezident svůj slib porušil, protože rozhodně výroky na adresu předsedy vlády těmito výroky dokládá, že nejedná v zájmu všeho lidu. (Hluk v sále nepřestává, poslanci se hlasitě baví.)

Pak je zde článek číslo 63, který je velmi podstatný a vymezuje sdílené pravomoci -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, omlouvám se. (Zvoní.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Článek 63 vymezuje sdílené pravomoci předsedy vlády a prezidenta republiky. Jenom připomenu, že podle tohoto článku odst. 1 a 2 jsou sdílenými povinnostmi tyto: prezident republiky zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu, c) je vrchním ředitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii. Prezidentovi republiky podle odst. 2 článku 63 přísluší také vykonávat pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, ale stanoví-li je zákon.

Jsem přesvědčena, že citace článku 63 Ústavy ukazuje rozsah oblastí, v nichž je bezpodmínečně nutná spolupráce prezidenta a předsedy vlády České republiky. Bez této spolupráce je ohroženo faktické fungování země, je znemožněno dodržování Ústavou zakotveného principu rozdělení moci a je ohrožen samotný princip parlamentní republiky.

Vzhledem k tomu, že nejsme republikou prezidentského typu a prezident republiky již v minulosti prokázal, že neplní Ústavou předepsaný slib, a vzhledem k ústavní roli Poslanecké sněmovny při konstituování vlády je třeba, aby Sněmovna přijala v této věci společné stanovisko.

Návrh mého usnesení by zněl takto:

1. Poslanecká sněmovna České republiky ostře odmítá výroky prezidenta republiky na adresu předsedy vlády.

2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že tyto výroky směřují proti demokratickému řádu republiky.

3. Poslanecká sněmovna žádá prezidenta republiky, aby se předsedovi vlády a české veřejnosti za své výroky omluvil.

To je zdůvodnění mého návrhu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně. (Poslanec Jandák se hlasitě hlásí o slovo.)

Není rozprava, jsou to návrhy na změnu pořadu schůze. Nemohu vám udělit slovo, pokud nemáte návrh na změnu pořadu. (Poslanec Jandák vykřikuje, že má návrh na změnu pořadu.)

Máte návrh na změnu? Prosím. (Poslanec Jandák přistupuje k mikrofonu.)

Omlouvám se, pane poslanče, ale před vámi je pan poslanec Benda. On mi dal písemnou přihlášku a ta má přednost.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já bych byl krátký, pane kolego, jak je mým zvykem. (Poslanec Benda netrvá na svém přednostním vystoupení.)

Děkuji. Dámy a pánové, milá vládo, já bych chtěl navrhnout, aby tento bod byl vyřazen, tím se změní program, a někteří poslanci aby byli urychleně odvezeni do Bohnic. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím pana poslance Bendu, poté s přednostním právem pana poslance Laudáta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP