Začátek schůze Poslanecké sněmovny
25. listopadu 2013 ve 14.05 hodin
Přítomno: 199 poslanců

 

(Na úvod zazněla státní hymna České republiky.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Prezident České republiky svolal zasedání Poslanecké sněmovny v jejím sedmém volebním období dnem 25. listopadu roku 2013.

Ustavující schůzi Poslanecké sněmovny jsem svolala v souladu s § 22 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tuto ustavující schůzi zahajuji a všechny vás na ní srdečně vítám.

Pořad ustavující schůze je dán příslušnými ustanoveními našeho jednacího řádu a byl vám rozeslán dne 18. listopadu roku 2013.

Nejprve je mým úkolem seznámit vás s omluvami z dnešního jednacího dne. Z řad poslanců se neomlouvá nikdo. Dovolte mi tedy, abych vás seznámila s omluvami, které předložili členové vlády. Omlouvají se pan předseda vlády Jiří Rusnok pro zahraniční cestu, pan ministr Jiří Cienciala ze zdravotních důvodů, pan ministr Jan Fischer neuvádí důvod a pan ministr Dalibor Štys se omlouvá pro zahraniční cestu.

Zároveň oznamuji, že náhradní karta - první náhradní karta v tomto volebním období - byla vydána panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi a má kartu číslo 1.

 

Vážené dámy a pánové, přistoupíme k bodu číslo 1 této ustavující schůze.

 

1.
Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Prosím vás všechny, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Děkuji vám.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je slib vás, jednotlivých poslankyň a poslanců.

 

2.
Slib poslanců
 

Dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jak tento bod bude probíhat. Vlastní akt slibu bude tedy probíhat takto:

Požádám nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, který byl jako druhý nejstarší místopředseda Poslanecké sněmovny z minulého, tedy šestého volebního období zvolen, a ten přednese Ústavou předepsaný slib. Jako první jej složí do mých rukou. Poté bude číst pan poslanec Lubomír Zaorálek vaše jména v abecedním pořadí, vy k němu budete přistupovat a slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Podpisové archy jsou umístěny zde před vámi u stolku zpravodajů.

Upozorňuji vás, dámy a pánové, že podle § 6 písm. a) našeho jednacího řádu odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou mandát poslance zaniká.

Prosím tedy nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, aby předstoupil k řečnickému pultu a ujal se slova. Vás všechny prosím, abyste povstali. (Děje se.)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, vážení kolegové.

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Podáním ruky a podpisem svůj slib stvrzuje.)

 

Nyní prosím pana poslance Petra Adama. - Můžete se posadit. (Slibuji.)

Pan poslanec Vojtěch Adam. (Slibuji.)

Pan poslanec Ivan Adamec. (Slibuji.)

Pan poslanec František Adámek. (Slibuji.)

Paní poslankyně Markéta Adamová. (Slibuji.)

Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. (Slibuji.)

Pan poslanec Pavel Antonín. (Slibuji.)

Paní poslankyně Hana Jírovcová Aulická. (Slibuji.)

Pan poslanec Andrej Babiš. (Slibuji.)

Pan poslanec Miloš Babiš. (Slibuji.)

Pan poslanec Miloslav Bačiak. - Ještě jednou prosím, pan poslanec Miloslav Bačiak. Nepřítomen.

Paní poslankyně Margita Balaštíková. (Slibuji.)

Pan poslanec Jan Bartošek. (Slibuji.)

Paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. (Slibuji.)

Pan poslanec Jiří Běhounek. (Slibuji.)

Pan poslanec Pavel Bělobrádek. (Slibuji.)

Pan poslanec Marek Benda. (Slibuji.)

Pan poslanec Petr Bendl. (Slibuji.)

Pan poslanec Ondřej Benešík. (Slibuji.)

Paní poslankyně Marie Benešová. (Slibuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP