(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tolik tedy velmi stručně ještě k záležitosti Vrbětic. Možná bych se ještě vyjádřil k otázce celkové reakce. Chci zdůraznit, že do 30. června letošního roku budou ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu předloženy vládě změny zákona o zbraních, zákona o hornické činnosti, výbušninách a Státní báňské správě a také zákona o požární ochraně. Následně budou zpracovány návrhy nových prováděcích právních předpisů. V zásadě budou dotčeny všechny prováděcí právní předpisy k zákonu o zbraních, tzn. celkem sedm vyhlášek a nařízení vlády, bude zpracován minimálně jeden nový prováděcí právní předpis speciálně pro munici. V těchto právních předpisech bude nově stanoven zvláštní režim skladování munice, jejího zabezpečení, evidence. Je potřeba počítat s tím, že půjde vesměs o technické předpisy ve smyslu evropského práva, takže chci připomenout, že bude potřeba také realizovat jejich notifikaci, tzn. budou zaslány k notifikaci Evropské komisi, na to bude potřeba zřejmě zhruba stodenní notifikační lhůta. Pevně věřím, že se nám podaří celý tento proces absolvovat během letošního roku a budeme schopni upravit příslušnou legislativu.

Paralelně s přípravou prováděcích právních předpisů bude ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zvážena potřeba novely zákona o prevenci závažných havárií a případně bude rovněž tato novela připravena. V současné době je také na půdě Ministerstva vnitra projednávána novela zákona o zbraních a novela zákona o požární ochraně.

Tolik jen velmi stručně ještě k reakci vlády na situaci ve Vrběticích.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku, poprosím tedy další v pořadí a to je paní poslankyně Němcová, aby přednesla svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci výroků členky vaší vlády paní ministryně pro místní rozvoj, která se nedávno na svém facebooku svěřila svým fanouškům s tím, že během své práce na Ministerstvu pro místní rozvoj přichází k závažným informacím, které svědčí o, slušně řečeno, nehospodárnosti některých hejtmanů při čerpání financí z regionálních programů, ale že je toho mnohem více, a že toho, čeho je více, se jí na facebook nevejde, ale pro jistotu si to všechno schovává do trezoru.

Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že je správné, aby členka vaší vlády místo toho, aby když se setká se skutečnostmi, které by měla spíše ohlásit orgánům činným v trestním řízení, si tyto skutečnosti strká do svého sejfu a schovává si je na nějakou příhodnou dobu, aby je mohla použít, a nechci říci, jakým způsobem.

Chci se vás za druhé zeptat, jestli jste se tedy s paní ministryní osobně setkal nebo setkáte, zda jste ji požádal, případně, že nemáte čas na osobní setkání, aby vám odpověď vysvětlila písemně, co tímto výrokem myslela.

A za třetí se vás chci zeptat, zda se domníváte, že je normální, aby v demokratické zemi mohla sedět ve vládě osoba, která provozuje takovéhle aktivity. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem především přesvědčen o tom, že paní ministryně Šlechtová má skutečně hodně práce na Ministerstvu pro místní rozvoj a má hodně věcí, které musí v letošním roce dotáhnout do konce. Už dnes jsme tu mluvili o Integrovaném regionálním operačním programu, který zrovna tedy nepatří mezi favority z hlediska tempa schvalování ze strany Evropské komise, tzn. nebude to pravděpodobně úplně první operační program, který dokážeme spustit, a určitě by bylo v zájmu Ministerstva pro místní rozvoj, aby ministerstvo, které má na starosti vůbec koordinaci čerpání prostředků z Evropské unie, nebylo úplně poslední, pokud jde o jeho vlastní operační program. Stejně tak paní ministryně Šlechtová má za úkol připravit nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Má za úkol připravit novelu stavebního zákona, kde by se mělo sloučit stavební řízení, územní řízení a povolování EIA. Má participovat na přípravě zákona o sociálním bydlení. Takže těch věcí je tam skutečně velké množství.

Já jsem přesvědčen o tom a trvám na tom, že by paní ministryně měla trávit méně času na sociálních sítích a více se věnovat agendě ministerstva, protože evidentně ten pobyt na sociálních sítích jí přináší spíše komplikace. Já jsem s paní ministryní Šlechtovou měl možnost o této věci osobně hovořit na jednání koaliční rady, ještě jsem jí také poslal dopis, paní ministryni Šlechtové, a v tom dopise jsem ji požádal, aby pokud to vyjádření odpovídá realitě, které napsala na sociální sítě, tak jsem jí napsal, že jsem přesvědčen o tom, že v právním státě, kterým Česká republika bezpochyby je, je povinností občana oznámit orgánům činným v trestním řízení jakékoli informace a podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Sdělil jsem jí tedy své přesvědčení o tom, že pokud jako člen vlády získá informace, které nasvědčují nějaké trestné činnosti, tak by se měla neprodleně obrátit na orgány činné v trestním řízení. Současně jsem paní ministryni požádal v tomto svém dopise, aby do konce měsíce dubna informovala o konkrétních krocích, které podnikla v případě těchto svých podezření, pokud se k těmto podezřením, které uvedla na sociální sítě, hlásí.

Čili shrnuto a podtrženo, jsem přesvědčen o tom, že by se ministr měl chovat jiným způsobem, že by neměl zmiňovat trezory, ale pokud při své práci narazí na věci, které se týkají možného podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu, měl by postupovat transparentně, měl by se obrátit na Policii České republiky a nemělo by to být součástí nějakého politického zápasu nebo medializace obdobného typu. Paní ministryni jsem o to požádal jak osobně, tak jsem ji o to požádal písemnou formou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já samozřejmě, pane předsedo vlády, vítám to, že jste s paní ministryní mluvil. Doufám, že ona pochopila, co jí vlastně říkáte, protože se obávám, že pokud jste jí to nesdělil přes facebook, tak ona ostatní normální komunikační kanály tak dobře nevnímá a nerozumí jim, tak doufám, že tentokrát jim dobře porozuměla a že si pohlídá to, co přísluší členu vlády, jak se má chovat a jak má vystupovat, a to nejen na veřejnosti, ale veškerou svou prací. Ona tu říká: Škoda, že nejsou veřejná jednání vlády a že občané opravdu nevidí, jak se vládne, jak koalice v reálu funguje. Tak si myslím, že to je na jinou debatu, já už nebudu mít čas a vy také ne, abychom tuto otázku, jak v realitě koalice funguje, a škoda, že nevíme, jak to běží na vládě, abychom si o ní popovídali jindy. Najdeme jiný prostor a budeme se vás na tyto otázky ptát, ale zatím vám děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana... Bez odpovědi. Dobrá.

Máme dvě minuty do čtvrté hodiny, já bych v tuto chvíli, pokud s tím budete souhlasit, další interpelaci neotevírala, jen bych pro steno upřesnila omluvu. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, pan poslanec Pavel Holík je přítomen.

Vzhledem k tomu, že každou vteřinou padne 16. hodina, upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Dříve ještě, než vyzveme prvního v pořadí, předám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP