(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším vystupujícím bude paní poslankyně Němcová a připraví se pan předseda Kalousek.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, přicházím proto, abych navrhla nový bod 44. schůze Poslanecké sněmovny, která je před námi. Ten nový bod by měl název Pozice české vlády a předsedy vlády k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 1144, které bylo přijato dne 22. března roku 2016. Pro vaše připomenutí bych ráda uvedla, že je to usnesení, které přijali většinově poslanci ze všech klubů zastoupených ve Sněmovně a týká se zejména bodu VII, VIII, IX.

Proč chci zařadit tento bod na program. V bodě VII Poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce roku 2016. V bodě VIII Poslanecká sněmovna považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. V bodě číslo IX Sněmovna konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie.

Toto usnesení jsme přijali a na toto usnesení reagoval předseda vlády - který v době, kdy probíhalo hlasování, už Sněmovnu opustil -, přestože věděl, že podobné usnesení přijal též výbor pro evropské záležitosti, na toto usnesení Poslanecké sněmovny, které, opakuji, přijala Sněmovna zástupci všech poslaneckých klubů, nebo různým počtem zástupců poslaneckých klubů, reagoval předseda vlády slovy: je to v rozporu s postojem vlády - komentoval výsledek Sněmovny zaskočený premiér Bohuslav Sobotka.

Já si myslím, že není možné, aby předseda vlády zjevně bojkotoval usnesení, které mu v takto závažném tématu mělo dát mandát pro všechna další jednání na Evropské radě nebo i v případě bilaterárních jednání. Není možné, aby bojkotoval usnesení výboru pro evropské záležitosti a dělal pravý opak toho, než co mu Poslanecká sněmovna jako orgán, který je kontrolním nad vládou, doporučuje.

Myslím, že to je flagrantní nabourávání toho, jak má fungovat demokratický provoz v České republice, protože vláda se zodpovídá Parlamentu a nemůže nad jeho vůlí jen tak mávnout rukou. Proto navrhuji tento nový bod. Žádám vás, abychom ho projednali, v několika variantách. Buď dnes, tedy v úterý 12. 4., jako první bod našeho programu, pokud tady budou příslušní členové vlády. Tím myslím předsedu vlády, ministra zahraničních věcí, prostě kompetentní osoby. Navrhuji druhou možnost, tedy na čtvrtek 14. 4. jako první bod po písemných interpelacích. Pokud ani v tuto dobu nebude přítomen předseda vlády, navrhuji třetí možnost, abychom tento bod projednali první den, kdy bude předseda vlády přítomen v Poslanecké sněmovně, a to jako první bod. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom jestli dovolíte, paní kolegyně. Ten váš třetí návrh, který říká první den, kdy bude předseda vlády přítomen, je dnes, protože pan předseda omluven není. Jakkoliv není v sále, tak ale není omluven. Takže jenom prosím o upřesnění, jak to chápat z hlediska hlasovatelnosti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pokud tedy není omluven pan předseda - já jsem reagovala na to, že jej tady nevidím, tak jsem se domnívala, že tady nebude a nedávalo by smysl tento bod projednávat. Záleží mi na tom, aby předseda vlády u toho byl. Jestliže se jedná o jeho postoj, kterým se vymezuje proti postoji Sněmovny, tak nedává žádný smysl, abychom jednali bez něj. Takže v případě, že tady nebude ani v době hlasování o tomto návrhu, trvám na tom, abychom ještě hlasovali, aby to byl tedy ne první den, ale další den, kdy bude předseda vlády přítomen ve Sněmovně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, děkuji za upřesnění. Prosím pana předsedu Kalouska, po něm se hlásí pan poslanec Lank.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi prosím, abych navrhl nový bod na pořad této schůze. Tento bod by měl název Postup Policie České republiky vůči českým občanům během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v Praze.

Dovolte krátké zdůvodnění. Ve dnech 28. až 30. března během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v Praze proběhla na území hlavního města Prahy celá řada případů, kdy se Policie České republiky nejen podle našeho názoru, ale také podle názorů přímých účastníků dopouštěla bezdůvodného perlustrování, bezdůvodného šikanování českých občanů, omezování jejich práv včetně ústavního práva shromažďovacího. Rovněž jsme mohli být svědky, a to dokonce i my u televizních obrazovek jsme mohli být svědky, jak nebyla uplatňována zákonem naprosto nezbytně určovaná rovnost před zákonem. Tak bylo selektivně přistupováno k jednotlivým účastníkům těch či oněch incidentů a konfrontací.

Těch případů bylo tolik, že je velmi těžko uvěřitelné, že se jednalo o zcela ojedinělé, na sobě nezávislé excesy. Ta situace budí dojem - nechci tvrdit se stoprocentní jistotou, že tomu tak bylo - ale ta situace skutečně budí dojem, a ve veřejnosti je tento názor velmi rozšířen, že tento postup byl uložen nějakým politickým centrálním pokynem.

Vzhledem k tomu, že opravdu docházelo k omezování práv českých občanů na území České republiky, domnívám se, že není možné, aby se tím Poslanecké sněmovna nezabývala. Za činnost represivních orgánů vůči našim občanům odpovídá vláda České republiky, respektive její ministr vnitra, ale vláda jako celek. A vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, která má nad vládou kontrolní pravomoc.

Proto se domnívám, že bychom o tom měli vést debatu. V televizní rozpravě se mnou pan ministr vnitra ujistil, že bude mít veškeré informace a podklady do konce tohoto týdne a že mu pak nedělá problém před poslance předstoupit a vysvětlit tu záležitost a její jednotlivé případy. Pevně věřím, že v té televizi mluvil upřímně, že říkal pravdu, že mluvil i jménem sociální demokracie jako její statutární předseda. Proto pokládám za fér, aby - statutární místopředseda, promiňte - proto pokládám za fér, aby mu byl tento čas poskytnut, a dovoluji si tento bod navrhnout nikoliv na tento týden, ale až na příští týden, až bude skutečně pan ministr všechny ty podklady mít, a sice na čtvrtek 21. dubna v 11 hodin.

Děkuji vám za případnou podporu tohoto návrhu a věřím, že věcná, skutečně věcná diskuze pomůže současnou velmi rozjitřenou situaci uklidnit. Myslím si, že to je úkolem Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Lanka. Po něm pan poslance Vilímec.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych připomněl, že na minulém jednání Sněmovny jsme projednávali petici Bloku proti islámu, která odmítá kvóty a požaduje vypsání referenda o nich. Tuto petici podepsalo v rekordním čase čtvrt milionu lidí a je to, pokud se nepletu, druhá nejúspěšnější petice v historii samostatné České republiky.

Když jsme tuto petici projednávali na plénu, tak se k jejímu obsahu nevyjádřil ani pan premiér ani žádný ministr. Podotýkám, že jediný člen vlády, který byl jednání přítomen, byl ministr kultury. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP