(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v sále a vytvořili důstojnou atmosféru tomu, co nás čeká.

Dovolte mi totiž, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

 


Slib poslance

Nyní tedy přistoupíme ke slibu nové poslankyně za paní Věru Jourovou, která se včera vzdala svého poslaneckého mandátu.

Požádám paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 21. října 2014 se poslankyně Parlamentu České republiky paní Věra Jourová vzdala mandátu, a to prohlášením učiněným jí osobně na 19. schůzi Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 93, ve kterém konstatoval, že dne 21. října 2014 zanikl mandát poslankyně Mgr. Věry Jourové, narozené dne 18. srpna 1964, a to způsobem podle ustanovení § 6 a § 3 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Současně výbor konstatoval, že téhož dne vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní inženýrky Zuzany Šánové, narozené dne 24. května 1959.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní paní poslankyně Zuzana Šánová poslanecký slib.

Prosím, paní poslankyni, která již předstoupila tedy před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento slib přijal. Prosím vás, dámy a pánové, abyste povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslankyně Šánová stvrzuje slib podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "Slibuji.". Poté slib podepisuje.)

Gratuluji vám, paní poslankyně. Děkuji vám, kolegové. (Potlesk. Poslanci usedají do svých lavic.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych paní poslankyni Zuzanu Šánovou mezi námi uvítal a popřál jí mnoho úspěchů v její poslanecké práci.

Nyní vás všechny prosím, pokud jste tak ještě neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Tejc - karta číslo 6 a pan poslanec Chalupa - karta číslo 9.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Adamec - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Bartošek z odpoledního jednání bez udání důvodu, pan poslanec Čihák - pracovní důvody, pan poslanec Havíř od 14.30 - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody a pan poslanec Syblík do 14. hodiny - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 11 hodin a od půl druhé do půl čtvrté z pracovních důvodů a paní ministryně Válková od 14. hodiny rovněž z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body 91, 15 a 1, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Připomínám, že po polední přestávce je pevně zařazen bod 106, což je úprava pravidel. Poté bychom v případě, že nebude ukončeno dopoledne projednávání státního rozpočtu, pokračovali v projednávání státního rozpočtu, a poté co ukončíme - doufám - projednávání státního rozpočtu, by následovaly body 18 a 23.

Zeptám se, zda chce - ano, pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo. Dovolte, abych navrhl zařazení tří bodů, všechny jsou v prvém čtení, a to po již pevně zařazených bodech.

Jako první bod číslo 29 - Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk - teď to tu nemám, ale je to bod 29, sněmovní tisk 146.

Poté bod číslo 32, sněmovní tisk 167 - Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

A poté jako třetí bod číslo 33, sněmovní tisk 180 - Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Fischerové, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda klubu ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu z pořadu schůze, a to konkrétně bodu číslo 96, což je Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, zákon o hranicích vojenských újezdů, sněmovní tisk 57, ve třetím čtení.

Potom vyřadit bod číslo 108 - Návrh na zkrácení zákonné lhůty po projednání sněmovního tisku 299 ve výborech Poslanecké sněmovny. Pro nás pro všechny je to EIA. Je to navrženo po dohodě s panem ministrem Brabcem v souvislosti s jeho jednáním v Evropské unii, v Evropské komisi.

A potom mi dovolte zařadit nový bod na pořad schůze, konkrétně návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny. Je to zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Poprosil bych o zařazení tohoto bodu na čtvrtek 23. 10. jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu 107, de facto náhrada za ten vyřazovaný bod zkrácení lhůty u EIA.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, po dohodě s paní ministryní navrhuji vyřadit z programu této schůze vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 309. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP