(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Paní ministryně chce reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: V tom případě upřesňuji, že koncepce jazykového vzdělávání vám bude předložena nejpozději v říjnu tak, aby potom mohla být zapracována nejpozději do konce roku v souladu s úkolem pana předsedy vlády ohledně Vzdělávání 4.0.

A co se týká dalších námětů, které tady zazněly. Samozřejmě na některých pracujeme, na některých začneme pracovat, nicméně já budu stručná. Dám informaci do školského výboru a mohu využít ten nejbližší školský výbor, který bude, a prostřednictvím tohoto tisku se potom s tím mohou seznámit všichni poslanci a mohou mě samozřejmě žádat o jakékoli doplnění.

Jinak chci říct, že z hlediska pochybností pana poslance Fiedlera ohledně toho, kdo na tom materiálu pracuje, tak z tohoto důvodu jsem nařídila jeho předložení právě do platformy pro odborné vzdělávání, kde jsou zúčastněni všichni. Zítra - a také bych chtěla říct, že se snažím v posledních týdnech soustředit na to, aby se lépe propojovaly výstupy Národního ústavu pro vzdělávání, Národního institutu dalšího vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Situace v tom, co máme hotovo, není tak tragická, nicméně není tam ta koncovka. A já věřím, že vás v říjnu tím materiálem přesvědčím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové. A ještě faktická poznámka pana poslance Fiedlera. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Moje faktická poznámka ušetří čas. Já bych jenom paní ministryni, až bude ta odpověď pro kolegyni Fischerovou, já bych ji prosil adresovat i na mě. A tím současně si myslím, že můžeme vypustit sněmovní tisk 826 pro pana předsedajícího, protože to byla stejná tematika, tím ušetříme čas, protože bychom zbytečně mluvili na stejné téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No to nemohu, protože těch 826 - je, vlastně je tady, ano, dobře, takže to budeme brát, jako že to je vyřízeno. Ano. Že netrváte na další odpovědi.

Paní kolegyně Fischerová nenavrhla žádné usnesení a můžeme tedy tento bod skončit.

Než budeme pokračovat, dovolte mi, abych upřesnil ještě omluvy. Omlouvá se paní ministryně Michaela Marksová do 11 hodin a od 17 hodin, nikoliv tak jak jsem říkal, takže bude po 11. hodině, a na ústní interpelace do 17 hodin. Další omluvy, které došly, paní poslankyně Marie Pěnčíková do 11 hodin z pracovních důvodů. Dál se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal do 12 hodin, paní poslankyně Golasowská do 11 hodin, pan poslanec Vít Kaňkovský od 9 do 11 hodin a pan ministr obrany z dopoledního jednání.

Budeme pokračovat interpelací nebo odpovědí na interpelaci paní poslankyně Miroslavy Němcové ve věci návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v ČR, kterou směřovala vůči předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Paní poslankyně, pokud máte zájem uvést svou odmítnutou odpověď, kterou jste odmítla, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já si myslím, že bude správné, abych mluvila jenom stručně, protože tato interpelace byla přerušena na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, tedy zhruba před čtrnácti dny nebo třemi týdny, a to ve chvíli, kdy já jsem to úvodní slovo skončila, vypršel limit času do 11. hodiny. Potom měl následovat se svým vystoupením pan předseda vlády. Takže já nechci opakovat to, co jsem zde řekla před těmi třemi týdny, asi by to nedávalo valný smysl, byť chápu, že někteří z vás jste tu byli, někteří jste tu nebyli, ale počkám si tedy na vystoupení pana předsedy vlády a teprve potom bych případně doplnila své vystoupení a reagovala na to, co nám řekne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tom případě pan předseda vlády se chystá k odpovědi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval na vystoupení paní poslankyně Němcové na minulých odpovědích na písemné interpelace, které zde probíhaly v Poslanecké sněmovně. Chtěl bych zareagovat na jednotlivé oblasti, které byly předmětem vystoupení paní poslankyně.

Nejprve pokud jde o otázku vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana v čínské televizi CCTV. Chtěl bych tady poznamenat za vládu, že nezávislou zemí jsme se stali v roce 1989, od té doby rozhodujeme o svém osudu. Není to vždycky jednoduché rozhodování, ale tuto odpovědnost sami za sebe máme. Rozhodli jsme se vstoupit do Severoatlantické aliance, rozhodli jsme se vstoupit do Evropské unie a členství v těchto organizacích s sebou přirozeně nese práva a nese s sebou také povinnosti členských zemí. Já jsem přesvědčen o tom, že je dobře, že je ČR součástí NATO, že je dobře, že jsme součástí EU. A asi je na místě, abychom i v rámci těchto organizací, zejména pokud jde o otázku kolektivní obrany a bezpečnosti, koordinovali naši zahraniční politiku s našimi spojenci, které právě v těchto organizacích máme.

Pokud jde o česko-čínské vztahy, ty byly v předchozích letech poznamenány nízkou frekvencí politického dialogu. Tento stav souvisel s některými suverénními rozhodnutími představitelů ČR, na což čínská strana reagovala také negativně, to znamená svými vlastními suverénními rozhodnutími.

Státní návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v ČR. Tou státní návštěvou byla dosažena úroveň vztahů, která je srovnatelná s jinými členskými státy EU. Chci připomenout, že v mezičase, kdy tady vedeme tuto diskusi, tak prezident Číny navštívil tady v regionu střední a východní Evropy Srbsko a navštívil také Polsko. Připomínám, že Polsko je nejenom náš partner v rámci zemí V4, ale je to také náš partner a spojenec v rámci EU a Severoatlantické aliance. A domnívám se, že úroveň přijetí čínského prezidenta v Polsku se nijak nelišila od úrovně přijetí, kterého se dostalo tomuto nejvyššímu čínskému představiteli při jeho návštěvě tady v Praze.

Pokud jde o angažmá ministra zahraničí, tak jak mi pan ministr zahraničí potvrdil, s panem prezidentem hovořil před konáním návštěvy čínského prezidenta, hovořili spolu výhradně o přípravách této návštěvy. Výroky nebo postoje prezidenta v dané záležitosti nebyly tématem jejich jednání.

Pokud jde o otázku zabezpečení čínské návštěvy v hlavním městě Praze. Rád bych zopakoval, že se jedná vždycky v takovýchto případech o reciproční záležitost. To znamená, na základě které je našim určeným státním představitelům poskytována ochrana při jejich pobytu v zahraničí. Tedy ta bezpečností opatření, která činíme pro zajištění ochrany vysokých ústavních činitelů, kteří přijíždějí do Prahy, tak potom očekáváme, že obdobný rozsah ochrany bude poskytnut našim vrcholným ústavním činitelům při návštěvách v jejich zemích.

Policie zajistila bezpečný průběh návštěvy představitelů Číny, zajistila ho standardními prostředky. Podle doposud uskutečněných šetření a vyhodnocení policie postupovala v souladu s právním řádem a postupovala v souladu se svými interními předpisy. Všechny podněty, které byly podány občany v souvislosti s těmito bezpečnostními opatřeními, byly řádně prošetřeny kontrolními orgány policie. Kontrolní orgány policie vyhodnotily jako chybný postup policistů v takzvaném případě FAMU. Odpovědní policisté postupovali v tomto případě v rozporu s pokyny velitele opatření a byli také kázeňsky potrestáni písemným napomenutím a také dočasným snížením jejich platu.

Příprava a provedení ochrany čínského prezidenta a jeho doprovodu představovaly soubor mnoha opatření, a to i s ohledem na předcházející události ve Francii, Belgii a Německu, tedy v souvislosti s vyhlášeným prvním stupněm ohrožení ČR terorismem. Obdobná opatření jsou ze strany Policie ČR realizována v podstatě vždy, když je zajišťován prostor, ve kterém se má pohybovat určená osoba, jejíž zajištění bezpečnosti vyžaduje přijetí větších bezpečnostních opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP