Sněmovní tisk 434
Doh. mezi ČR a Cookovými ostr. o vým. inf. v daň. záležit.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 26. 3. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 971/14, PID KORN9HDH68KS.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 978).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1120).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 3. 2015 jako senátní tisk 54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 54/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 54/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 196).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 3. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 7. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 34/2016 Sb. m. s.



Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Cookovy ostrovy, daňová úmluva, výměna informací



ISP (příhlásit)