(10.10 hodin)
(pokračuje Havlová)

Když se podíváte na tu (světelnou) tabuli - jak zní ten zákon? Já už jsem o tom mluvila na zemědělském výboru. Není to zákon o zákazu kožešinových zvířat. Je to zákon o zákazu - proti týrání zvířat. A my tu takových týrání máme daleko více. Začínáme kožešinovými zvířaty. Já jsem přesvědčená o tom, že v době, kdy máme umělé kožešiny, tak nepotřebujeme kožešiny pravé. Ale uvědomujeme si jedno? Že my vlastně házíme klacky našim podnikatelům. My tady jenom zakazujeme jakékoli podnikatelské aktivity. A jestliže se to týká osmi soukromých farem a jednoho s.r.o., kde se celkem chová 20 tisíc kožešinových zvířat, tak je to úplně zanedbatelné množství, a i když to zakážeme, tak to v podstatě jenom ublíží těm, kteří to dnes chovají. Nikde jsem se nedozvěděla, jaké budou ekonomické dopady i zase navazujících podnikatelů, kteří pro ně dělají klece, kteří pro ně dělají krmiva, kteří pro ně dělají podestýlky. Takže to se netýká jenom tady těchto farem, ale zase v návaznosti na ty další. Když si vezmeme, že v Polsku chovají šest milionů takových kožešinových zvířat, v Norsku 20 milionů kožešinových zvířat, tak opravdu těch 20 tisíc u nás je zanedbatelné.

Uvědomuji si také, že je potřeba řešit zákon jako celek, protože jestliže nejsme schopni - a už přes více jak rok a půl jsem dala do systému zákaz halal porážek, kde zvířata trpí několik minut předtím, než jsou porážena, a umírají v bolestech a ve stresu, tak to nikomu z ochranářů nevadí. A jsou to statisíce zvířat, statisíce, která vůbec nepotřebujeme tímto způsobem porážet, a vyváží se to ven.

Budu pro to, když dostanou tady tito naši podnikatelé, kteří dneska v tomto oboru podnikají, kompenzace, a pokud projde návrh pana Böhnische E2, tak já ten zákon podpořím, ale je potřeba, aby ti lidé dostali kompenzace a mohli začít podnikat v něčem jiném. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, pane předsedající, kolegyně a kolegové, asi není složitějšího hlasování pro mě osobně jako člověka, který je držitelem koní, má nějaké ovce, kozy, psa a řadu jiných zvířat, včely, atd. atd. Přestože ten zákon pravděpodobně nakonec podpořím, chci něco říci k těm pozměňovacím návrhům a k faktu, který mě hodně zlobí, a to je skutečnost, že tady není ministr zemědělství, který se dnes omluvil z pracovních důvodů. Z pracovních důvodů. My projednáváme zákon, který se týká výhradně Ministerstva zemědělství, ale on má někde jinde nějakou práci. To by mě tedy fakt zajímalo, co kde dělá. Jestli ty důvody jsou takové, že se bojí hlasovat nebo se nám bojí říct názor, protože tady jsou pozměňovací návrhy, které říkají: kompenzovat a přímo striktně zákonem, nebo pozměňovací návrh, který říká: ne kompenzovat těm, kteří přijdou o to podnikání, ale kompenzovat vyhláškou, a vyhláškou Ministerstva zemědělství. A já chci slyšet názor ministra zemědělství, jak on se k tomu staví. Proč tady není?

Pane premiére, prosím, už si opravdu udělejte pořádek s těmi vašimi lidmi ve vládě, protože tohle je ministr, který sem fakt nechodí. Na interpelace nechodí, do Bruselu pořádně nejezdí, na jednání Sněmovny nejezdí, když se tady projednávají zákony, které se týkají Ministerstva zemědělství, tak tu není. Když tady může sedět premiér, proč tady nesedí ministr zemědělství, který má tuhletu problematiku na starost?

Já se obracím na ministra zemědělství dlouhodobě v záležitosti týrání velkých zvířat, protože oblast chovu psů a koček máme relativně, nechytejte mě za slovo, relativně vyřešenu. Interpeloval jsem ministra zemědělství, samozřejmě nepřítomného ministra zemědělství, v problematice týraných koní, kteří byli odebráni tady ve Voticích, skoro 80 koní. Obrovské náklady pro obec. Nedořešená otázka! Absolutně nedořešená, v České republice dlouhodobě nedořešená otázka. Co s těmi zvířaty, která jsou týraná, jsou odebraná, a kdo se o ně postará a jakým způsobem se to zaplatí. Ministr zemědělství, pštrosí politika, prostě neodpovídá, nechodí na interpelace, nikde ho není vidět. Možná někde na nějaké volební kampani. Moc bych prosil, aby pokud se k tomu nevyjádří ministr zemědělství, protože já stojím o to, projde-li zákon s tím, že se tedy zakáže podnikání v této oblasti, musí projít ty kompenzace, rád bych věděl, jak se k tomu tedy postaví když ne ministr zemědělství, možná pan premiér, jestli k tomu umí říct, za co se vlastně zasadí. Protože takto, myslím, že to už je neomluvitelné. Ten člověk sem fakt podle mě nepatří.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Valenta. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem tedy hovořit k tomuto tématu už nechtěl, hovořil jsem jak v prvním, tak ve druhém čtení a vznášel jsem se poměrně závažné argumenty, proč tento zákon v jeho nejpřísnější verzi podpořím.

Ale chtěl bych krátce zareagovat na vystoupení předřečnice paní kolegyně poslankyně Havlové, která tady hovořila o Polsku, a že se tam chová 50 milionů zvířat. Chtěl bych ji upozornit, že i podobný trend, který nyní registrujeme v České republice, tzn. zvýšený welfare zvířat a kladení vyššího důrazu na kvalitu chovaných zvířat a boj proti jejich trýznění, tak současně v Polsku také probíhá. Přečetl bych dopis, který ve své skromnosti asi předkladatel zákona pan Robin Böhnisch zde opomněl uvést, a je to dopis od polské poslankyně.

Vážené dámy a pánové, v nadcházejícím týdnu bude český parlament hlasovat o zákazu chovu zvířat pro kožešiny. Je to další evropská země, která usiluje o celkový zákaz kožešinových farem. Zatím úplný zákaz byl zaveden v Rakousku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Velké Británii a Nizozemsku. Přísná pravidla aneb zákaz chovu určitých druhů zvířat byl zaveden v Dánsku, Švýcarsku, Švédsku a v Itálii. V Polsku na návrhu zákona, jehož cílem je zlepšení osudu zvířat a předcházení největším negativům, která souvisí s existencí kožešinových farem, pracuje parlamentní skupina přátel zvířat. Parlamentní klub Nowoczesna také pracuje na novele zákona o ochraně zvířat. Kožešinové farmy jsou stále přenášeny do Polska ze západních zemí, kde roste odpor vůči tomuto druhu chovu. Utrpení je neodmyslitelnou částí chovu pro kožešiny. Výroba kožešin má velmi negativní dopad na životní prostředí a je hrozbou pro biodiverzitu, snižuje kvalitu života lidí žijících v sousedství farem. Je to cena, kterou platíme za výrobu luxusního zboží určeného jenom velmi úzkému okruhu lidí. Uvedení zákazu chovu zvířat pro kožešiny získává stále větší podporu veřejnosti. (Předsedající upozorňuje na čas.) V roce 2016 dosáhl 69 % (Špatně srozumitelné: 65?).

To jenom tak pro upozornění paní kolegyni Havlové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám pouze několik poznámek, budu tedy, alespoň doufám, stručná ve svém vystoupení.

Nepovažuji se za odborníka přes chov kožešinových zvířat, přesto jsem se rozhodla, a nebylo to jednoduché, že tento návrh zákona, tak jak nám byl předložen, nepodpořím. Vím, že se tady budeme dělit a nálepkovat na ty, že kteří nepodpoří návrh zákona, tak jsou automaticky ty bestie, které chtějí, aby byla zvířata týrána, aby se s nimi zacházelo odpornými způsoby, zatímco ti druzí, kteří ten zákon podpoří, tak to jsou naopak ti ochránci s tím velkým O na začátku slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP