Sněmovní tisk 319
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 11. 9. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 9. 2014. Vláda zaslala stanovisko 8. 10. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2014 jako tisk 319/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1131/14, PID RACK9NZC5LDV.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, obec, ústava, ústavní právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)