(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se nyní poslance Zbyňka Stanjury, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Z důvodu podle mého názoru chybně uvedeného počtu poplatníků, kteří uplatňují základní slevu u daně z příjmů, a chybějícího počtu živnostníků OSVČ, kteří to mají jako hlavní pracovní poměr, navrhuji Poslanecké sněmovně nesouhlasit s odpovědí. A když to bude nesouhlas, tak věřím, že Ministerstvo financí už ty údaje dodá. A pokud je dodá, já už podruhé s touto interpelací na plénum nepřijdu. To vám všem slibuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Navrhujete tedy nesouhlasné usnesení. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro nesouhlasné usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 27. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Děkuji a končím projednávání této interpelace.

 

Než budeme pokračovat, přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes od 9.55 a 13 hodin z důvodů pracovních se omlouvá paní poslankyně Zelienková. Dále od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Dále od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Berkovec. A dále po celý jednací den z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Stanislav Grospič.

Otevírám další interpelaci. Předseda Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Marka Ženíška ve věci rostoucího vlivu Číny na Českou republiku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 779. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec není přítomen? V tom případě o této interpelaci nebudeme dál jednat a já ji končím.

Pan premiér se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Chci jenom poukázat na fakt, že člen vlády je přítomen, ale není přítomen interpelující poslanec. Tady velmi často v Poslanecké sněmovně se vede diskuse o tom, že ministři nechodí na interpelace. Já chci jenom poukázat na skutečnost, že i poslanci nechodí na interpelace. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Přiznám se, že neznám, pane místopředsedo, důvody, ale od pana premiéra je toto velmi ubohé. Tady jeho první vicepremiér před chvilkou předvedl další ze svých minut trapnosti a ostudy, kdy není schopen zvládat svůj resort, to je naprosto jasné. Jedinou informací, kterou jsme se dověděli, je, že když vyžadujete data, která by měla Ministerstvo financí mít bez velkých problémů, protože podle nich se má rozhodovat, tak je to šikana. Když úředníci mají pracovat, tak jestli to. Já se nedomnívám, že tohle jsou důstojné přestřelky. (Potlesk části poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem pan premiér. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě z toho nechci vůbec dělat žádnou aféru, nechci z toho dělat žádný předmět polemiky mezi vládou a opozicí. Říkám to naprosto klidným hlasem a říkám to v zásadě jenom pro záznam, aby bylo zřejmé, že ten vztah mezi vládou a opozicí musí být vyvážený. A jestliže opozice požaduje projednání ústní, resp. písemné interpelace v ústní podobě na plénu Poslanecké sněmovny, poslanec o to požádá, aby ten bod byl zařazen na program Poslanecké sněmovny, ten bod je zařazen na program Poslanecké sněmovny, příslušný ministr s tím počítá, dostaví se na interpelace. V tomto případě já jsem se samozřejmě dostavil na interpelace. Čekám tady celou dobu, až ta interpelace přijde na řadu. A jenom konstatuji, že pan poslanec tady není. To je jenom konstatování. Až příště tady povedeme debaty o tom, kdo chodí a kdo nechodí na interpelace, tak je myslím dobré si uvědomit, že občas nepřijdou ani ti poslanci, kteří interpelace na člena vlády položili. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec Laudát s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Leccos se může stát. Dobře, pane premiére, 200 ku 1 ve váš neprospěch. V neprospěch vaší vlády. Tak se podívejte, jak funguje vaše vláda. Kolik tady je? Když se podívám po sněmovně, tak poměr nepřítomných poslanců versus tohle, tak to můžeme přepočítat na procenta, jestli ti, co jsou přítomní, je tady 118 přítomných, tak to je hodně přes 50 %, versus jeden z 18 nebo kolik že vás vlastně v té megavládě této země sedí. A vy jste ještě i více placeni, než jsou poslanci placeni. Takže prosím, nemyslím si, že vaše vystoupení bylo adekvátní a vhodné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí, tak další interpelace je na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou. Ta byla přerušena do přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Každopádně paní ministryně se z dnešního jednání omlouvá až do 14.30 hodin z pracovních důvodů. Vzhledem k tomu, že zde není paní ministryně, tak není naplněna podmínka, abychom otevřeli tuto interpelaci. Ale ano, paní poslankyně (Fischerová), jak správně říkáte, vy jste přítomna, ano.

Budeme pokračovat další interpelací. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslankyně Miroslavy Němcové ve věci návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky a jeho delegace v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 813. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem se ve své písemné interpelaci, kterou jsem adresovala předsedovi vlády, zabývala tím, co se odehrávalo v České republice během návštěvy čínského prezidenta, tedy koncem března letošního roku. Pan předseda vlády mi ve stanoveném termínu odpověděl, což bylo koncem dubna, vyčerpal těch 30 dnů, které na odpověď měl. A dnes se vlastně dostáváme k projednávání interpelace, která se týká věcí už více než dva měsíce proběhlých. A pravděpodobně, obávám se, že ztratily už tu důraznost ve společnosti, kterou měly, když jsme se pokoušeli například tady v Poslanecké sněmovně během mimořádné schůze zodpovědět některé otázky, které se týkaly bezpečnostních zásahů zejména proti českým občanům. Ale přesto je důvod se ptát, přestože uběhl už nějaký čas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP