(12.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Klučky. Prosím, máte slovo. Pouze vás upozorňuji, že jste se právě stal zpravodajem tohoto tisku nebo tohoto bodu. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuju, pane předsedo, a je mi ctí, že mohu být u tohoto bodu zpravodajem. Jenom chci požádat kolegy: Nediskutujme kolem toho. To je obrovská tragédie. To je něco strašného, co se stalo v tom dole. Je to největší tragédie, důlní neštěstí, za poslední desítky let. Já bych jenom poprosil, pojďme schválit usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, prosím, posaďte se u stolku zpravodajů. Paní poslankyně Němcová má slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já rozumím tomu požadavku, abychom co nejrychleji vyjádřili svou soustrast se všemi, kteří trpí. Myslím, že každý z nás zaregistroval tyto zprávy a každý z nás pochopil, jaký rozměr mají. Rozumím i panu kolegovi, který zde přednesl návrh na tento bod. Na druhou stranu chci vysvětlit, proč jsem hlasovala proti zařazení tohoto bodu. Protože se domnívám, že úkolem Poslanecké sněmovny je kromě jiného vyvažovat a rovnoměrně reagovat na všechny události, které se ve světě a v České republice dějí. Myslím tím to, že například stane-li se takováhle tragédie, tak já jako předsedkyně Poslanecké sněmovny jsem automaticky posílala okamžitě, bez rozhodnutí Sněmovny, dopis příslušnému předsedovi sněmovny té země tak, jako reaguje prezident země a spojí se s prezidentem konkrétního státu. A zrovna tak se domnívám, že se děje z úrovně vlády.

Nezpochybňuji vůbec nic, cítím s těmi lidmi stejně jako vy všichni. Jenom se domnívám, že v takovém případě pokud Sněmovna se rozhodne, tak by musela téměř každý den přijímat nějaký nový bod, protože tragédie kolem nás se dějí neustále, ať už je nazveme jakkoli. Jestli si někdo myslí, že smrt školáků na silnici je menší tragédie nebo horníků je větší, já tohle neumím soudit, nebudu soudit, v žádném případě. K tomu se necítím být ani lidsky ani jakkoliv odborně připravena. Proto se domnívám, že tento bod tady máme, určitě se s ním slušně čestně vyrovnáme. Já jsem chtěla jenom vysvětlit to, že i bez příslušného usnesení Poslanecké sněmovny reakce České republiky z pozice nejvyšších ústavních činitelů se automaticky dějí nebo děly. Doufám, že se dějí i nyní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chtěl bych vás ujistit, že příslušný dopis je již připraven v mém sekretariátě k odeslání. Nicméně pokud se Sněmovna rozhodla zařadit tento bod, tak je to samozřejmě právo Sněmovny a my se s tím vypořádáme.

Zeptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nikdo. Obecnou končím a prosím pana navrhovatele, aby v podrobné rozpravě navrhl usnesení.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji tento text usnesení. Návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s tragickým důlním neštěstím v hlubinném uhelném dole u města Soma v Turecké republice vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast všem rodinám a pozůstalým horníků, kteří zahynuli při výkonu jejich povolání." Dále navrhuji v usnesení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s touto tragédií požádala vládu České republiky o poskytnutí nezbytné technické a humanitární pomoci k řešení následků této tragédie, která postihla lid Turecké republiky, v případě, že o to turecká strana požádá. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chápu to jako jedno usnesení s tím, že ve druhé části text bude znít: "Poslanecká sněmovna v souvislosti s touto tragédií žádá vládu České republiky.

Paní poslankyně Černochová, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jsem si to nezachytila na papír, ale tahalo mě tam za uši hlubinný důl - hluboké neštěstí. Prosím, změňte slovo hluboké neštěstí, nahraďte ho jiným synonymem. (Následuje debata v lavicích. Navrhovatel upozorňuje, že hlubinný důl je terminus technicus.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne ne, já si myslím, že můžeme, pokud dovolí pan navrhovatel, text by mohl znít, že "vyjadřujeme upřímnou soustrast". Ano, takže ta modifikace, já to přečtu ještě jednou. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s tragickým důlním neštěstím v hlubinném uhelném dole u města Soma v Turecké republice vyjadřuje upřímnou soustrast všem rodinám a pozůstalým horníků, kteří zahynuli při výkonu jejich povolání." A ta druhá část by byla tak, jak ji načetl pan navrhovatel: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s touto tragédií žádá vládu České republiky o poskytnutí nezbytné technické a humanitární pomoci k řešení následků této tragédie, která postihla lid Turecké republiky, v případě, že o to turecká strana požádá."

Ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba a budeme tedy hlasovat. Já vás odhlásím, aby počet na tabuli odpovídal stavu v sále.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 195. Přihlášeno 125, pro 124. Toto usnesení bylo přijato.

 

Končím tedy tento bod a otevírám bod, který byl navržen panem poslancem Urbanem.

 

97.
Odsouzení rostoucích projevů vybízení k násilí na politicích a všech druhů
šířící se xenofobie, rasismu a nenávisti ve společnosti, zvláště v médiích
a na sociálních sítích a ve virtuálním mediálním prostoru

Prosím původního navrhovatele, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za prvé bych chtěl vzkázat panu místopředsedovi, že já jsem byl rozhodnut tady stát, i když jste mě vypnul, do té doby, než by bylo prohlášení Poslanecké sněmovny k odmítnutí násilí a útokům přijato. Já jsem nechtěl navrhovat bod. Jen jsem chtěl, aby zazněla jasná reakce všech politických stran, že k demokracii násilí a nabádání k fyzické likvidaci nepatří. Že se neshodneme v mnoha názorech, to je jisté. A to zase na druhou stranu k demokracii patří.

Nebudu déle prodlužovat ten bod a myslím si, že je zde vůle přijmout usnesení, které máme s kolegou připraveno. Případně ho můžeme nějakým způsobem modifikovat.

Děkuji pěkně za zařazení tohoto bodu, i když já jsem nežádal původně bod, ale pouze prohlášení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, nicméně se obávám, že prohlášení nelze přijmout bez toho, abychom zařadili bod.

Otvírám rozpravu a mám zde přihlášku pana předsedy Faltýnka. Potom pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, nebyl jsem účasten části té diskuse, protože jsem - nepoužívám facebook, tak jsem si to šel vytisknout do kanceláře a zjistiti vůbec, o co konkrétně jde. Při podrobném prostudování té komunikace na facebooku těch lidí a bohužel i někoho z ANO musím konstatovat, že se od tohoto, i když on to myslel, že se vyjadřuje k nějakému jinému filmu, ale to není důležité, to není vůbec důležité. A v tomto má pravdu kolega Kalousek a my se od tohoto oficiálně distancujeme, omlouváme se. Nebo minimálně já za sebe a za svoje kolegy. A už jsem začal zjednávat nápravu s tím člověkem, pokud ho vypátráme, a my ho vypátráme, kdo to tam dal. A omlouváme se za to, co se stalo, a přikláníme se k tomu, co tady navrhuje kolega Urban, k tomu usnesení. Omlouvám se ještě jednou. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy, tu omluvu samozřejmě rád přijímám ne za sebe, ale za všechny, kterým je vyhrožováno fyzickou likvidací. A domníval jsem se, že do výbavy žádné politické strany nepatří vyjadřování sympatií s názory na fyzickou likvidaci kohokoliv, natožpak kolegy v Poslanecké sněmovně. A to je to jediné, kde bych i při přijetí té omluvy mírně zaváhal. To není někdo z ANO, to je někdo, kdo má právo mluvit jménem ANO. Prostě ta odpověď není: Já jsem někdo z ANO a pan Faltýnek a Babiš mě neznají. Já jsem ten, kdo má právo tlumočit oficiální názory hnutí ANO 2011. Prosím, nezamlžujme to. Byl vysloven podle mého názoru zcela nepřijatelný názor hnutí ANO 2011, vy jste se teď od něj distancoval a já vaši omluvu přijímám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP