(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu místopředsedovi. Nejprve - pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane místopředsedo, paní a pánové, já bych znovu apeloval na určité základní směřování k vzájemnému respektu. My jsme po celou tu dobu, co alespoň já zde v této Sněmovně působím, respektovali rozhodnutí většiny, respektovali i to, že za pravicových vlád v rozhodnutí onoho podvýboru byly pro nás postavy značně problematické, a přesto jsme začasté hlasovali pro celkové usnesení jak onoho podvýboru, tak koneckonců i pro doporučení organizačního výboru. Považujeme to za pouhé doporučení Poslanecké sněmovny prezidentu republiky, který si sám vybere, jestli vůbec a koho bude z našeho doporučení přijímat. Jakékoli další třídění, které tady poté, co rozhodl podvýbor - ostatně jak mám informace, ten podvýbor rozhodl o onom usnesení poměrně značnou většinou nejen levicových či levostředových, ale i pravicových členů podvýboru. Jestliže organizační výbor poměrně značnou většinou rozhodl o tom, že předkládá Poslanecké sněmovně usnesení jako celek, potom bych rád požádal o to, aby Poslanecká sněmovna respektovala orgány, které si sama ustavila, ať už jde o podvýbor pro propůjčení či udělení státních vyznamenáních, nebo ať už jde o organizační výbor, který alespoň já po celou dobu svého působení v Poslanecké sněmovně považuji za jeden z rozhodujících a nejdůležitějších a nejvíce respektuhodných výborů. Jsme tam zastoupeni všichni. Jednání organizačního výboru je vždy racionální, buďme tedy racionální i jako Poslanecká sněmovna.

Znovu žádám o to, abychom nevybočovali z celé té tradice těch dlouhých let a abychom hlasovali o usnesení jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pana předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že z vystoupení mých předřečníků je jasné, komu vyhovuje tento divný systém letos, kdy máme hlasovat současně o těch, kteří bojovali s komunismem, kteří byli perzekvováni za komunismu, a ve stejném hlasování budeme hlasovat o těch, kteří sloužili komunistickému režimu. To přece není normální! To je všechno. A my chceme ty, kteří si podle našeho názoru zaslouží ten návrh - protože skutečně, pravda, si vybere pan prezident, je to návrh - ty chceme podpořit. A nenuťte nás, abychom s bojovníky proti komunismu, nebo o bojovnících proti komunismu, o lidech perzekvovaných komunismem hlasovali jedním hlasováním s těmi, kteří sloužili a zastávali významné funkce za komunistického režimu.

To je ta změna proti tomu, co tady bylo dříve. Já jsem tady teprve druhé volební období na rozdíl od pana místopředsedy Filipa. Nepamatuji si, že byste navrhovali hlasování, a mohli jste. Tak neříkejte, že to kdysi bylo jinak. Kdysi jsme tyto úplně protichůdné osobnosti, úplně protichůdné osobní osudy nestavěli před jedno hlasování (Potlesk z řad ODS.).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté s přednostním právem pan předseda Kováčik a pan místopředseda Bartošek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já do jisté míry nerozumím tady téhleté bouřce. Paní poslankyně Černochová navrhla, abychom hlasovali podle jednotlivých jmen. Nevím, co by komu mohlo ublížit, takovýhle postup. Nevím, proč bychom na něj nemohli přistoupit, jestliže jednací řád ukládá Poslanecké sněmovně, aby o návrhu, který je předložen, hlasovala, tak je zcela legitimní požadavek, aby hlasovala podle jednotlivých jmen, protože každý z nás má odlišný postoj k některému jménu, jedno podpořit chce a některé jiné jméno, jinou osobu podpořit nechce. Vždyť přece i z normálních výborů sem chodí pozměňovací návrhy, které se týkají například zákonů, a my tady hlasujeme o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Vzpomeňte si na všechny ty procedury hlasování, které se týkají například zákonů, a my tady hlasujeme o těch jednotlivých pozměňujících návrzích. Vzpomeňte si na všechny ty procedury hlasování, kdy se rozhoduje o tom, jestli budeme hlasovat en bloc, nebo jednotlivě. A Sněmovna vždycky přistoupí na to, aby se hlasovalo jednotlivě, protože to dává nějakou vyšší legitimitu tomu našemu společnému rozhodnutí. Z tohoto důvodu nechápu vůbec, proč je tady takováhle svatá válka. Určitě místo toho už jsme mohli mít rozhodnuto, kdybychom na tento návrh přistoupili. Jinak to na mě dělá dojem, že prostě zejména ti hlasití přívrženci toho, aby se hlasovalo en bloc, mají nějaký svůj záměr a chtějí, aby ta jména, která pro část Sněmovny, kterou například reprezentuji já, jsou velmi kontroverzní, tak aby s posvěcením Sněmovny odtud vyšla, a já pod takovým návrhem podepsána být nechci. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Ne. V tom případě s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Víte, ono za oněch dob, o kterých tady byla řeč, se tady nestavěly proti sobě osobnosti s opačným politickým pólem, protože při většinovém rozhodnutí za pravicových vlád z podvýboru vůbec jiné osobnosti než ty, o kterých je tady řeč řekněme z pozice svaté války, když se tady o ní mluví, proti komunismu a čemukoliv, co s komunismem souvisí, ani nebyly. My jsme, a říkám to na rovinu, i v loni přinesli podobné osobnosti. Mimochodem, loni se hlasovalo en bloc, přestože tam byli stejní lidé, které jsme přinesli, jako jsou tam letos.

Jenom pro dokreslení. Po těch letech, kdy se téměř výhradně oceňovali různí bojovníci proti čemukoliv, jsme si dovolili přinést také osobnosti, které mají za sebou dlouhý kus obyčejných lidských životů. Dlouhý kus obyčejné lidské práce. Profesor Jaromír Vašků odpracoval obrovský kus práce na objevování principů a zkoumání chodu umělého srdce. Jiří Zvolánek, zemědělec z Vysočiny, který má za sebou dlouhý kus života při práci v zemědělství, bramborářství zejména. A oceňujeme i takové lidi. Oceňujeme nejen tu osobnosti, oceňujeme i celý ten obor, všechny ty lidi, kteří tu práci za sebou mají. My jsme se jen pokusili přinést osobnosti, které nejsou jen bojovníky proti čemukoliv, ale které jsou obyčejnými lidmi, a to slovo obyčejnými zdůrazňuji, lidmi normálními, řadovými, kteří pracují, kteří nemají žádné ambice proti čemukoliv se vymezovat, kteří odvedli poctivou životní práci. Proto jsme pro hlasování en bloc, aby nedošlo k tomu, aby se tyto osobnosti lidských osudů vyházely z politických důvodů, jen proto, že jsou navrženy zleva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné - pardon, pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP