(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a po zasedání mu rád navrhnu řešení z pozice řídícího schůze. Věděl bych, jak se proti tomu vzbouřit.

Pátou interpelaci přednese paní poslankyně Alena Nohavová, která pana premiéra bude interpelovat ve věci vystoupení člena vlády na sudetoněmeckém shromáždění. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že nebyl přijat nový bod jednání navržený Vojtěchem Filipem, který od vás požadoval informaci v otázce vystoupení člena vaší vlády, ministra kultury pana Hermana, na sudetoněmeckém krajanském shromáždění s oficiálním vládním posvěcením, táži se vás na toto prostřednictvím interpelací. Bohužel dnes nejste přítomen, tak alespoň interpelaci načtu.

Alexandr Mitrofanov v Právu komentoval tuto situaci takto - cituji: "Sobotka na rozdíl od některých českých politiků toto vystoupení podpořil. Politicky k němu klestil cestu." Je to pravda, pane premiére? Na rozdíl od pana prezidenta, který se od přímé podpory distancoval, vaše distancování jsme zatím nezaznamenala. Dočkám se ho? Anebo mám chápat spolu s ostatními spoluobčany váš názor zveřejněný v této věci jako znak faktu, že slova prezidenta Beneše o očekávaných snahách některých sil o přepisování dějin již nejsou pro předsedu vlády relevantní? Nebo vám snad stačilo stanovisko, že mezi přední protagonisty takovýchto snah o přepisování dějin druhé světové války, jehož jsme dnes a denně svědky ve stále větší míře, již nestojí sudetoněmecký svaz jen proto, že drobně upravil své stanovy? Musím ale upozornit, že vypuštění majetkových požadavků bylo soudem označeno za neplatné.

Dále mám zdání, že se zásadně mění zahraniční orientace českého státu ve prospěch extrémně nacionálních až téměř neofašistických tendencí patrných v Rakousku a Německu. (Upozornění na čas.) Nebo se snad mýlím? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, které bude odpovězeno písemně.

Šestou interpelaci přednese pan poslanec Jan Zahradník, který bude pana premiéra interpelovat ve věci letecké záchranné služby v Jihočeském kraji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Já se na pana premiéra Sobotku, který není přítomen, obracím s interpelací ve věci letecké záchranné služby v Jihočeském kraji. V roce 2015 bylo na letišti v Českých Budějovicích otevřeno stanoviště Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, jehož hlavní součástí je heliport pro vrtulníky letecké záchranné služby a zázemí pro tyto stroje a jejich posádky. Přistávací plocha i další zázemí jsou dimenzovány pro vrtulníky do tří a půl tuny, které většinou ve světě normálně leteckou záchrannou službu zajišťují. Vláda ČR ale rozhodla, že Jihočeský kraj je vyjmut z výběrového řízení na leteckou záchrannou službu v ČR, a rozhodla, že leteckou záchrannou službu v jižních Čechách budou zajišťovat armádní vrtulníky. Ty ale mají hmotnost šest a půl tuny a na heliportu budějovického letiště nemohou přistávat. Řešeno je to tak, že by tyto vrtulníky měly přistávat na armádním letišti v Bechyni.

A nyní tedy otázky na pana premiéra. Proč vláda takto nesystémově rozhodla a pro zajištění letecké záchranné služby v Jižních Čechách určila armádní vrtulníky? Byly přitom brány v úvahu i argumenty, že tím je vlastně zmařena investice 50 milionů korun z prostředků Jihočeského kraje? Co podle pana premiéra, táži se, má Jihočeský kraj dělat s tím heliportem a jeho zázemím, když tam letecká záchranná služba v této podobě nemůže fungovat? A poslední otázka: Nebude možné představitele kraje obvinit z toho, že nejednali jako řádní hospodáři, když zmíněných 50 milionů korun investovali? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, kterému bude písemně odpovězeno.

Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová bude interpelovat v sedmé interpelaci pana premiéra ve věci postoje vlády k neřešení sociálních dopadů útlumu těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci rozhodnutí vlády o zajištění podpory pouze pro propuštěné zaměstnance ostravských dolů a zrušení finančních kompenzací pro horníky v Ústeckém kraji, respektive pro zaměstnance Dolu ČSA, po vládním usnesení z října roku 2015. Rozhodnutí vlády o podpoře horníků propuštěných ze společnosti OKD patřící soukromému vlastníkovi je ryze na ní. V Ústeckém kraji ovšem vláda rozhodla o ukončení těžby u prosperujících firem, které proti své vůli musely začít propouštět. Šlo o společnosti, které se o své zaměstnance dokázaly postarat. Neposkytnutí finanční podpory právě propuštěným zaměstnancům společnosti Severní energetické i dalším navazujícím dodavatelům je navíc zcela odlišné od slibů, které ministři dali horníkům při svých návštěvách přímo v jejich těžebních společnostech, kde je pravidelně uklidňovali, že dělají maximum pro to, aby ztrátu zaměstnání pocítili co nejméně. S tímto vládním rozhodnutím také zásadně nesouhlasí vedení Ústeckého kraje, ale i Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Sdružení odborových organizací. Považují toto rozhodnutí nejen za neseriózní, ale také za útok na Ústecký kraj.

Vážený pane premiére, jak vysvětlíte svůj postoj v této závažné situaci? A jak opravdu chcete otázku propouštění horníků řešit, když jste sám sliboval veškerou možnou pomoc? Zatím se jen obracíte zády.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Přistoupíme k osmé interpelaci. Paní poslankyně Miroslava Němcová bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci zákona o střetu zájmů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěla v této interpelaci zeptat předsedy vlády ČR na to, jaké jsou skutečné priority této vlády. Ovšem vezmu-li v potaz, že prioritou samotného pana premiéra nejsou dnešní interpelace ani dnešní jednání Poslanecké sněmovny, ale poklep na základní kámen nějaké hasičské zbrojnice, tak vlastně si můžu odpovědět na ty priority, jaké vláda má, sama. Přesto se pokusím dotaz formulovat.

Kdysi předseda vlády a s ním celá koalice oznámili, že jednou z hlavních priorit české vlády je přijetí zákona o střetu zájmů. Tento zákon byl předložen do Poslanecké sněmovny před rokem. Před půl rokem bylo zahájeno první čtení. Před dvěma měsíci shromáždili jak v garančním výboru ústavněprávním, tak výbor mandátový, imunitní a další pozměňovací návrhy, a jsou k dispozici, tedy zákon mohl být dál projednáván ve druhém čtení. Od té doby, přestože premiér vlády se silně zaklínal, že to je klíčový zákon, ve kterém udělá přítrž tedy tomu střetu zájmů, který panuje přímo v jeho vládě, tak se neděje nic. Každý týden tady předřazujeme různé body vlády, ale tenhle bod vláda nepředřazuje tak, aby mohl být projednán.

Mé otázky znějí: Pane premiére, je stále tento zákon prioritou vlády? Proč, je-li tedy prioritou vlády, proč se nezasadíte o jeho přesné zařazení, tak aby mohl být projednán? Za třetí, podpoříte, jak jste slíbili, návrhy pana poslance Plíška, které vložil k tomuto návrhu zákona? A za čtvrté, podpoříte návrhy pana poslance Chvojky, za kterým stála velká část vedení sociální demokracie, s tím, že neoblomně tento zákon v rámci - tedy tento návrh v rámci střetu zájmů podpoří? Děkuji vám za odpověď na tyto otázky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Devátou interpelaci přednese paní poslankyně Jana Hnyková, která bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci odměňování nelékařského personálu v nemocnicích. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vám všem ostatním přeji krásné odpoledne. Vážený pane premiére, jak probíhá médii, měly by platy ve zdravotnictví vzrůst od 1. ledna 2017 o 10 %. Na tom se shodla vaše koalice na jednání se zástupci krajů, lékařské komory a lékařských a zdravotnických odborů. Doufám, že k tomu přijmete ve vládě usnesení a vaše jednání s panem ministrem Babišem budou úspěšná v platbách za státní pojištěnce a k navýšení opravdu dojde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP