(18.10 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych v rámci své faktické poznámky chtěl zareagovat na slova pana poslance Benešíka. Pane poslanče Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího, jak dlouho se ještě budete naivně vymlouvat na předchozí vlády? Od voleb jsou téměř dva roky, tato vláda je tady rok a půl. A vy jste měli jedinečnou šanci, jedinečnou šanci s tím něco udělat. A vy se tady jako malé dítě odvoláváte na minulé vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pan poslanec Benešík hledá chybu u minulých vlád, tak já mu musím připomenout spojku mezi minulými vládami a vládou současnou. Tou spojkou je ministr financí Andrej Babiš. Včera ve svém vystoupení jsem tady říkala všechny okolnosti, které se vázaly ke schvalování novely zákona o ovzduší v roce 2010. Tehdy největším lobbistou za prosazení tohoto zákona den před volbami byl Andrej Babiš. Sám se ve svých vystoupeních chlubil tím, jak obvolával jednotlivé poslance a jaký tlak na Poslaneckou sněmovnu vyvinuli. Pomohl mu s tím současný premiér vlády Bohuslav Sobotka, který zařídil, aby se přesně ten den před hlasováním Sněmovna sešla a tento zákon byl prohlasován. Takže jestli chcete něco na někoho svádět, tak je to tato spojka, o které byste měl přemýšlet.

A na otázku, která zde zazněla předtím, proč předkládá novelu zákona o ovzduší Andrej Babiš? No právě proto. Protože si to zařizoval už v roce 2010, tak z logiky věci si to zařizuje nyní jako ministr financí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nyní faktická poznámka pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, poté faktická poznámka Pavla Kováčika a dalších. I pan ministr zemědělství změnil svou přihlášku na faktickou. Prosím, pan ministr Brabec je první s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl odpovědět na otázku, která tady padla. Tím důvodem je, že nejsme připraveni na situaci, kdy mnoho měst má zainvestováno v městské hromadné dopravě právě použití řepkového paliva. Tím pádem pro ně by to znamenalo bez podpory rozdíl v ceně až 14 korun, což by pro ně mohlo být smrtící.

Druhá věc. Bez podpory by to znamenalo zřejmě velký problém pro producenty, ale i zpracovatele cukrové řepy. Možná že by to vedlo i k ukončení tohoto tradičního oboru v České republice a samozřejmě že by to mělo vliv i na cenu na benzínových pumpách nebo i naftových pumpách.

A potom jenom bych se chtěl ještě vyjádřit k některým velmi vtipným poznámkám, co jsme za to dostali. Já bych chtěl udělat prohlášení, že naši poslanci a naši představitelé dostali několik kvalitních dárků. Patřily mezi ně zrcátka, korále, nože a kamenné sekyry jsme vyměnili za ty, které se vyrábějí z kovu. Pan Sekyra nám dal asi dvě procenta našeho rozpočtu za tu dobu. Možná že bychom u TOP 09 našli sponzory, kteří dali daleko větší částky, myslím, že tam byly jedenáctimilionové dary a podobně. Takže ano, stálo nám to za to, dámy dostaly zrcátka a korále a my jsme dostali kovové nože. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Bělobrádkovi. Nyní pan poslanec Kováčik, poté pan ministr zemědělství Marian Jurečka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. V reakci na dosud probíhající diskusi bych rád, aby ta diskuse a celý ten přístup nepoškodil nadměrně právě tu ušlechtilou plodinu řepku, právě toho obyčejného zemědělce, který ji nepěstuje z lásky k té samé řepce, ale protože z povahy věci podniká za účelem dosažení zisku. A když tady někdo doporučoval místo řepky krmnou pšenici, tak je třeba si uvědomit, že ta krmná pšenice musí být také někým sežrána, ale ten dobytek tady prostě není. A ptejme se, proč tady není. Ten, který by sežral tu krmnou pšenici, pane kolego. Dramatické poklesy stavu hospodářských zvířat tady už dneska zazněly, jsou někdy možná ještě horší. Ale rád bych řekl, že prostě ten zemědělec, který podniká za účelem zisku, samozřejmě je nucen, když nemá komu dát sežrat tu pšenici, pěstovat tu řepku, za kterou dostane za tunu osm tisíc korun, zatímco za krmnou pšenici s bídou, a když moc, tak dva a půl tisíce korun. To je ten zisk.

A potom, mám pocit, že čím méně tomu kdo rozumí, tím více to tady komentuje. Chci poprosit, abychom se, a teď nepodporuji ani biopaliva, naopak, ani cokoliv jiného, abychom se doopravdy se znalostí věci vyjadřovali. Jenom pro pana kolegu Novotného prostřednictvím předsedajícího. Řepka je rostlina entomofilní, to znamená rostlina, kterou opyluje hmyz. Není tedy anemofilní, čili není rostlinou, kterou by opyloval vítr. A řepkový pyl tudíž neputuje ovzduším a větrem. A to žluté, co vám špiní auto, je pyl těch anemofilních rostlin, to znamená jehličnanů především. Děkuji. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi a prosím, aby ani on neuplatňoval věcná stanoviska, protože šlo o faktickou poznámku.

S faktickou poznámkou nyní pan ministr zemědělství Marian Jurečka, po něm Josef Hájek, po něm Ondřej Benešík, poté Milan Urban, poté Karel Schwarzenberg. Ano? Abyste věděli, jak je to dneska náročné. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Já opravdu fakticky. Pro zajímavost: V hospodářském roce 1999/2000, kdy se o žádné podpoře biopaliv v České republice vůbec nehovořilo, byla osevní plocha řepky ozimé 350 353 hektarů. V roce 2014/2015 to bylo 389 298. Takže plocha v zásadě plus minus stejná. Jsou tam rozdíly, které se pohybují mezi, řekněme, 30 až 40 tisíci hektary podle toho, jaký je podzim, jak se podaří zasít, kolik nám toho přezimuje.

A potom k té diskusi a k té otázce velice věcné, za kterou Petrovi Gazdíkovi děkuji. Ono totiž když se podíváte na ten zákon, tam se nikde nepíše nic o slovech biopaliva první, druhé nebo třetí generace. Znění toho zákona zná slovo biopalivo. A to, co odpovídá v této logice tomu, co může být využito, aby se splnila česká státní norma pro pohonné hmoty v České republice. My jsme otevření, a pokud tady zazněla konkrétní otázka na definice, které se týkají těch jednotlivých nomenklaturních kódů, které jsou tam uvedeny, tak o tom klidně ve druhém čtení můžeme diskutovat. Já velice rád přizvu kolegy z mého ministerstva. Ale myslím, že by tady měli být víc kolegové z Ministerstva životního prostředí, abychom si řekli, že si tam případně některé ty kódy doplníme nebo změníme. To je diskuse, která je tady klidně otevřená a na půdě Poslanecké sněmovny a zemědělského výboru ji můžeme vést. Takže Petru Gazdíkovi říkám ano, není problém tuto diskusi vést a přijmout v této věci pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jurečkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych trošičku navázal na slova kolegy poslance Novotného. Já bych v té souvislosti oslovil naše vědce pracující v oblasti rostlinné genetiky, aby zkusili vyšlechtit odrůdu Brassica napus v barvě modré. Já si myslím, že barva modrá by některým zástupcům opozičních stran možná lépe lahodila oku než barva žlutá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Benešík, poté teprve Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Asi jsem nebyl plně pochopen, ale beru to na sebe, určitě jsem se špatně vyjádřil. To nebyla kritika předchozích vlád. Já jsem pouze upozorňoval na to, že někomu se zdá, že té řepky je moc a že je to hnus a že lidé už toho mají dost. To je docela možné. Já neříkám, že to není pravda. No ale ty lány řepky, které teď máme, pokud vezmeme premisu, že jsou tady proto, že jsou podporovány, že jinak by tady nebyly nebo by jich bylo méně, tak jsou tady proto, že je podpořily ty předešlé vlády. Myslím, že to pěstování podpořila předešlá vláda. To je celé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP