(18.30 hodin)

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Děkuji. Dámy a pánové, poslouchal jsem tady a vzal jsem si z toho takové ponaučení, několik postřehů. Asi před měsícem jsem dával interpelaci na předsedu vlády a žádal jsem ho, aby se snažil zajistit ukončení embarga proti Sýrii, je to asi jedenáct embarg, která jsou na Sýrii naložena, a jednal jsem také se syrským velvyslancem tady v Praze. Ten považuje tato embarga za největší nebezpečí a největší příčinu emigrace Syřanů sem do Evropy. Takže embargo a také hlavní příčina - ukončení války na Středním východě. A to je asi všechno, co jsem mohl stihnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je to všechno. Děkuji panu poslanci Andrlemu. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Nina Nováková, která ale není přítomna. Pan poslanec Schwarzenberg, který také není přítomen. Pan poslanec Beznoska také není přítomen, paní poslankyně Chalánková také není přítomna, paní poslankyně Lorencová... Jen se obávám, že těch dvacet minut už... (Poslankyně Lorencová přichází k řečništi a říká mimo mikrofon: Dvacet minut by na mě bylo už moc.) Ne, vaše strana již dvacet minut vyčerpala. Jestli tedy chcete respektovat dohodu, kterou učinili předsedové poslaneckých klubů. (Posl. Lorencová mimo mikrofon: Já toho moc neřeknu. Mně stačí dvě tři minuty. Reakce v sále.) To je na vás, já vám v tom fyzicky zabránit nemohu.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Kolegyně, kolegové, pane předsedající, já chci... (Reakce ze sálu.) Co jsem spáchala? Teď nechápu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Existuje dohoda předsedů... (Zpravodaj posl. Mihola a posl. Schwarz vysvětlují mimo mikrofon posl. Lorencové podstatu uzavřené dohody.)

Tak, paní poslankyně nechce promluvit. Pan poslanec Karamazov není přítomen, paní poslankyně Nytrová, není přítomna, pan poslanec Radim Fiala - nemá zájem, pan předseda František Laudát, není přítomen, a paní poslankyně Miroslava Němcová ještě jednou řádně přihlášená - také ne.

Tím jsme vyčerpali všechny řádně přihlášené do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž neeviduji žádnou přihlášku. Pouze pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem s návrhy usnesení, předpokládám. Prosím, pane zpravodaji. Poté pan poslanec Černoch, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si přednést návrh usnesení, které jsem již zmínil ve svém vystoupení a které je v systému pod číslem 3978. Znovu připomínám, že tento návrh byl zpracován ve spolupráci se zástupci klubu KDU-ČSL, ČSSD, hnutí ANO a TOP 09, kterým tímto děkuji za spolupráci.

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

za prvé oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády ČR na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné;

za druhé nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců;

za třetí vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se EU ve spolupráci s dalšími zeměmi nepodařilo migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit, a proto vítá pokroky při jednání s Tureckem, zejména dohodu o návratové politice;

za čtvrté podporuje finanční kompenzaci pro Turecko a žádá Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků;

za páté žádá prosazování takových opatření, která budou zohledňovat podmínku zajištění bezpečnosti zemí EU a současně vytvoření dostatečné humanitární kapacity pro pomoc uprchlíkům mimo území EU, např. v utečeneckých táborech v Jordánsku atd.;

za šesté považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice schengenského prostoru, a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat;

za sedmé žádá vládu ČR, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států EU, zejména Německa, v otázce řešení migrační krize;

za osmé ukládá vládě ČR, aby připravila všechny potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na ČR;

za deváté vyzývá vládu ČR, aby prosazovala tyto principy při všech jednáních na všech úrovních a oblastech své národní i mezinárodní působnosti.

Toto je usnesení navržené čtyřmi zmíněnými kluby. Nevím, jestli další usnesení načtou...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další usnesení načtou asi kolegové a pak vás poprosím, pane zpravodaji o to, abyste přednášel, protože je tady návrh pana kolegy Kováčika, aby se o usneseních hlasovalo jednotlivě. Takže abyste je vždycky přednesl. Myslím, že postačí, pokud jste usnesení přednesli v obecné rozpravě, tak se k nim pouze přihlásit.

Prosím, nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Za klub Úsvit navrhujeme dvě usnesení.

První: Poslanecká sněmovna

za prvé odmítá dohodu mezi EU a Tureckem o vracení imigrantů a považuje ji za ohrožení bezpečnosti ČR;

za druhé odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem;

za třetí odmítá oživení procesu vstupu Turecka do EU;

za čtvrté odmítá zavedení systému jeden za jednoho na výměru imigrantů mezi EU a Tureckem;

za páté odmítá vyplácení peněz Turecku na základě této dohody z českého státního rozpočtu.

Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby

za prvé okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót;

za druhé vypsala referendum o imigračních kvótách;

za třetí zavedla ochranu českých hranic nejpozději od července 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem;

za čtvrté připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický radikální islám.

Děkuji, s tím, že tyto body jsme ochotni hlasovat zvlášť, pokud by byla vůle body odhlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Okamura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem naše usnesení, tedy usnesení, které navrhuje ODS, zmínila v obecné rozpravě. Předložila jsem je v písemné podobě také panu zpravodaji. Pokud nebude žádná námitka, znovu bych je teď nečetla. I když není zaveden v systému, tak nevím, jestli podle pravidel jednacího řádu nejsem povinna to přečíst.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud je nemáte zavedeny v systému, tak se obávám, že je musíte v podrobné rozpravě přečíst. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP