(10.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Po anexi Krymu vyhlásila Evropská unie jednomyslně, včetně tedy souhlasu České republiky, sankce vůči Ruské federaci, které potom ještě zesílila. Nyní s uznáním voleb v obou dvou separatistických republikách se začíná v Evropské unii mluvit o dalším zesílení sankcí. Od samého počátku je na seznamu nežádoucích osob Evropské unie místopředseda Státní dumy pan Sergej Železňak, který poslal své osobní pozvání panu místopředsedovi Filipovi s pozváním, aby přijela česká delegace.

Já vás, pane doktore Černý, nepřekřičím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo. Já si dovoluji ctěnou Poslaneckou sněmovnu požádat o klid. Pokud někdo má nějaké rozhovory, které nutně chce vést, a nechci jmenovat kolegy jak na levici, tak na pravici, tak prosím, ať je vede v předsálí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, ale já prostě nemám tu průpravu z těch politických školení mužstva, a já to prostě nezvládám. (Předsedající: To vás ctí, pane předsedo, prosím, pokračujte.) Děkuji.

V situaci, v které jsme, pokud oficiální reprezentant České republiky, tedy místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda parlamentní strany, navštíví ruskou Dumu na pozvání tohoto člověka, tak nám přece všem musí být jasné, jakým způsobem toho dokáže zneužít profesionální ruská propaganda a jakým způsobem o tom budou referovat zahraniční média. Nikdo z nás si samozřejmě ani nedělá iluze o tom, jak a jakým způsobem pan místopředseda Filip bude hovořit o společné politice Evropské unie v rámci sankcí vůči Ruské federaci. To tam bude vydáváno za stanovisko oficiálního českého reprezentanta, který oficiálně navštívil Ruskou federaci.

Já vás velmi prosím, abychom předešli té hanbě, abychom se nedostali do pozice, kdy znevěrohodníme už tak některými nešťastnými výroky našich vysokých představitelů zviklanou pozici čitelného a věrohodného partnera. Přejme panu místopředsedovi Filipovi cestu do Moskvy. Koneckonců je 5. listopadu, nechť si tam se svými soudruhy oslaví prazdnik velikoj oktjabrskoj socialističeskoj revoljucii. To je naprosto v pořádku a já jsem ten poslední, kdo by mu v tom bránil. Ale prosím, aby tam nevystupoval jako reprezentant Poslanecké sněmovny, aby tam nevystupoval jako reprezentant České republiky. A tomu můžeme zabránit tím, že přijmeme velmi jednoduché usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Zároveň tím, že vystoupil jako první v tom bodu, prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, je potřeba říci pár slov, proč se tento bod ocitl na našem dnešním jednání. Pan kolega Kalousek zde říkal, že asi všem je jasné, o čem tu dnes jednáme, ale já se obávám, že tomu tak úplně není, a proto se budu věnovat procedurální stránce věci, jak k tomuto vyslání vůbec došlo.

Možná si vzpomínáte, kdo sledujete vystoupení jednotlivých politických stran při jejich tiskových konferencích, že zhruba před měsícem, nevím to úplně přesně, ale dá se to dohledat, se objevila v éteru možnost, že pan předseda Filip poletí do Moskvy a povede tam delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předsedové poslaneckých klubů byli osloveni, aby do této delegace nominovali své zástupce. Občanská demokratická strana, myslím, že TOP 09 také, odmítla tuto delegaci podpořit tím, že by své zástupce vyslala. A najednou se z toho stalo něco, s čím si ani místopředseda Filip, ale bohužel ani předseda Sněmovny Hamáček nevěděli rady, a tak přistoupili k podvodu, obmyslnosti, kterou vám teď popíšu.

Na organizační výbor byla předložena žádost o vyslání Vojtěcha Filipa, který povede delegaci, a organizační výbor měl o ní rozhodnout. Těsně před tímto rozhodnutím byl tento list, tato žádost stažena s tím, že tato cesta se stahuje a organizační výboru o ní jednat nebude. Uplynulo 14 dnů, je to buďto 14 dnů, nebo týden, co se organizační výbor znovu sešel. A zde by bylo asi potřeba, aby vystoupil místopředseda Sněmovny pan Bartošek, který tam asi netušil, co dělá, ve chvíli, kdy jsme projednávali jiné zahraniční cesty, se zeptal: A jak je to s tou cestou do Ruska? A najednou nastalo zděšení na straně předsedy Sněmovny, na straně místopředsedy Sněmovny, dívali se na sebe, jako co to má znamenat, a říkali: Nic, nic, s tím nic není, ta cesta nebude. A my ostatní členové organizačního výboru jsme přijali závaznou řeč, závazné stanovisko předsedy Sněmovny, který řekl, když cesta nebude, tak prostě cesta nebude.

A nyní se dozvídáme, že obmyslně obešel, podvedl organizační výbor tím, že tu cestu schválil, k čemuž tedy kompetenci má, ale dělá se to v případech, kdy předseda Poslanecké sněmovny schvaluje zahraniční cesty bez vědomí organizačního výboru pouze v případech, kdy z časových důvodů není možné, aby organizační výbor k tomu řekl své stanovisko. Zde ty příležitosti byly minimálně dvě. Měsíc času byl k tomu, aby předseda Sněmovny řekl, ať mu to organizační výbor schválí, místopředseda Sněmovny aby obhájil, s jakými záměry na tuto cestu jede. Ani jeden z nich to neudělal. Včera nebo předevčírem, nevím kdy, předseda Sněmovny podepsal cestu, proti které věděl, že je odpor části Poslanecké sněmovny, věděl, do jaké zahraničněpolitické situace staví Parlament. Připomenu, že jsme přijali usnesení v začátku toho roku, jímž odsuzujeme postup Moskvy vůči Ukrajině a anexi Krymu, a nyní tam takto podloudně, podivně, temně za pomoci intrik a nevím jakých dohod a nevím, i zda těch pánů, které zmiňuje správa BIS, tedy o tom, kolik se tady šíří zvláštních zástupců, špionů na ruském velvyslanectví, tak za pomoci těchto osob je vysílán místopředseda Poslanecké sněmovny do Ruska.

Já v tom vidím bezpečnostní riziko pro naši zemi, vidím v tom naprosto bezprecedentní podvodné jednání ze strany předsedy Poslanecké sněmovny, konspirační jednání s místopředsedou, protože věděli, že tato cesta visí ve vzduchu, a nám na organizačním výboru lhali.

To je mé stanovisko k tomu. Velmi podporuji usnesení, které zde navrhl pan kolega Kalousek. (Potlesk vpravo.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP