Sněmovní tisk 375
Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 17. 12. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1368/14, PID KORN9PUC5H8P.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 1. 2015 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 592).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 766).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 12. 2014 jako senátní tisk 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 2. 2015 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 100).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 6. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 10. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 51/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, imigrace, integrace přistěhovalců, místní orgány státní správy, místní volby, začlenění do společnostiISP (příhlásit)