(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás vedu k věci. Teď to bylo vystoupení, které fakticky nereagovalo na vystoupení k tématu, které projednáváme. Ještě jednou a budu vám muset odebrat slovo okamžitě!

Prosím, nyní faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové a pak snad už bude kolegyně Chalánková mít šanci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na otázky nebo výtky nebo připomínky, které tady zaznívají stran toho, zda církve a náboženské společnosti v rámci restitucí, které získávají, jsou dosti transparentní v tom, jak se svými penězi takto získanými budou nakládat. Tak bych chtěla pouze upozornit, že církve a náboženské společnosti - pana kolegu Fiedlera vaším prostřednictvím, pane předsedající - nejsou jediným příjemcem peněz, které pocházejí ze současných odvodů daňových poplatníků. Předseda hnutí ANO v letech 2007 až 2013, pokud se nemýlím, jeho firmy dostaly dotaci 14 miliard korun. Jsou to ročně zhruba dvě miliardy, což odpovídá tomu, kolik dostávají církve v rámci tohoto narovnání. Myslím, že pokud se dožadujeme jednoho subjektu, nebo části subjektu, tedy církví a náboženských společností, aby nám řekl, co se svými penězi bude dělat, tak bychom to měli chtít úplně ode všech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám pana kolegu Hovorku, jestli vydrží po vystoupení paní kolegyně Chalánkové. Děkuji mu mockrát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, už se nenechám zahnat. (Potlesk a smích z lavic TOP 09.) Zaznělo tady mnoho technických poznámek. Chtěla bych jenom upozornit, že TOP 09 skutečně byla ve vládě, která prosadila dohodu státu s církvemi. Před touto dohodou státu o vyrovnání s církvemi nesmíme zapomenout, že se také podařila historická dohoda mezi jednotlivými církvemi navzájem. Takže to je také důležitý technický moment.

A další technická poznámka, která ještě nezazněla. Kromě toho, že církve si během 17 let budou svůj provoz a své duchovní platit sami, což je velmi důležité, tak také chci upozornit, že dohoda státu s církvemi byla uzavřena v nejvyšší čas, protože hrozilo, že po 1. lednu 2014 budeme platit duchovní také z dalších církví, které se o to přihlásí a které nejsou úplně vlastní našemu středoevropskému prostoru. Asi přesně vím, co říkám. Takže to je jedna věc.

Pak jednu technickou před závěrem své řeči na pana kolegu Fiedlera ve vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud chcete vědět, jaké mají představy církve o fungování ve společnosti, doporučuji, je to docela obtížné, ale doporučuji zatím alespoň číst katechismus. Pak můžete číst i ty další texty. To církve skutečně k dispozici mají.

A jinak - chtěla bych upozornit členy klubu zejména KSČM, kteří se zde tolik ozývají a brojí proti tomuto vyrovnání státu s církvemi, tak je upozorňuji prostřednictvím pana předsedajícího, že se domnívám, že přesně vím, co jim vadí. Protože církve získají svobodu. A to je ten moment. Je to obtížný krok pro církve, a jak s ním naloží, je jenom na nich. Pokud ho zvládnou, tak je možné, že ducha svobody může získat i celá naše společnost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. S faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, poté pan poslanec Jaroslav Foldyna s řádnou přihláškou. A poté pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom poznámku k panu kolegovi Fiedlerovi vaším prostřednictvím. Financování sociálních služeb je samozřejmě záležitost velice nákladná. Možná si vzpomenete, v roce 2006 nebo 2005 byl schválen zákon, který vlastně zakotvil příspěvek na péči, který převedl významnou část prostředků přímo k občanům, tedy těm lidem, kteří potřebovali peníze. Ovšem nenastalo to druhé. To znamená, ti lidé, kteří dostali ten příspěvek, tak ne vždy a ne zcela tento příspěvek používali na zaplacení nákladů na sociální služby. A to byl tehdy raketový nárůst nákladů, protože potom samozřejmě bylo nutné dofinancovávat zařízení sociálních služeb, které byly zřizovány na krajích a podobně. Myslím, že i toto je věc, kterou je do budoucna potřeba řešit. A víte sami, řešili jsme tady zákon o sociálních službách, že jak populace stárne, tak těch prostředků bude neustále chybět, bude přibývat potřeby dofinancování, a myslím si, že to je obrovský úkol jak pro stát, tak samozřejmě pro církve. Ale církve, pokud ty prostředky mít nebudou, tak samozřejmě na to dofinancování taky mít nebudou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna, poté pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedající za slovo. Moji kolegové a kolegyně, my se tady neustále vracíme k církevním restitucím a je vidět, že je to téma. Zřejmě to téma je, když o tom píší lidé na internetu, píše se o tom v novinách, lidé se nás na to ptají na ulicích, tak prostě téma to je. Pravdou a skutečností však je, že tady proběhlo hlasování a tehdejší pravice ODS, TOP 09 a zbytky Věcí veřejných měly většinu a prohlasovaly zákon, jímž prostě vyrovnání s církví se stalo věcí zákonnou a veřejnou. Co si o tom kdo myslí, je v této chvíli všem jedno.

A také mě udivuje jedna věc, kterou k tomu přidám. Já slyším v České republice, když se mluví o církvi, když mluví církevní hodnostáři, dvacet let jedno a to samé. Já slyším nikoli o Bohu, o morálce, o bibli. Slyším mluvit jenom o majetku, o vyrovnání, o penězích a tu a tam nějaký titulek, že nějakého kněze vyšetřuje policie v souvislosti s tím, že se neudržel na uzdě. A to je prostě skandální záležitost! Myslím si, že to schizma z roku 1054 byla zásadní věc, kdy se slovo církve začalo používat církev v jednotném čísle, a to je římskokatolická církev. Ono většinou v těch restitucích jde o ni. Nám přeci nikomu nevadí vyrovnání. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. To každý slušný člověk musí respektovat. Nám přeci vadí ta druhá věc! Valorizace církevního majetku, resp. peněz, které církev dostane navíc! Jaká valorizace? Kde byly valorizace důchodů, když tady pravice vládla od roku 2006? Nebyly žádné! Posílali jste lidem směšných 30 korun a to bylo spíš trapné. A tady se dají miliony, nebo resp. miliardy na jakousi valorizaci. Kde je výčet toho majetku? Kde je výčtový zákon? Žádný neexistuje. Pořád přicházely nějaké nové výzvy a prokázání toho majetku je velmi složité, i ten stát dneska, Lesy České republiky a další a další s tím mají problémy.

Prostě tady vznikl zákon, s tím se smiřme, a to je pravda, prohlasovaný většinou, který stanovil, že stát se vyrovná s církvemi. To, že je to nespravedlnost, to přeci každý ví. A já si myslím, že jsou teď jenom prostě taková diskusní fóra tady o tom. My s tím v této chvíli nic neuděláme. Ale možná, že historicky přijde nějaká doba, která bude hledat nějaké cesty a řešení. Možná, že v českých zemích církev dospěje k tomu, jako jsou církve v Německu, v Itálii, tam jsou daleko jiné přístupy církevních hodnostářů. Církev možná má jeden velký problém, tak jak ho vidím v Polsku. Prostě ve vyřešení majetkového vztahu vznikají problémy samotné církvi s korupcí atd. A myslím, že možná jsme i trošičku zamotali hlavu lidem ve Vatikánu, až se ty věci začnou řešit i u nás.

To byla jenom taková poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Děkuji, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP