Sněmovní tisk 276
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 30. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 461/14, PID KORN9JQGMXPF.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Martina Berdychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 8. 7. 2015 na 29. schůzi určen Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (usnesení č. 815).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 276/4, který byl rozeslán 9. 7. 2015 v 13:49.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 867).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 10. 2015 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2015 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 248).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 961).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 341/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2608Pavel Ploc08069-10693.doc (29 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 15:50:30
2618Jana Fischerová08079-10716.odt (23 KB) / PDF (36 KB, 2 strany) 8. 7. 2015 v 13:35:02


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod a služby, Podnikání, Zákon živnostenský, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, konkurz, ochrana spotřebitele, organizovaná cesta, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)