Sněmovní tisk 242
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Roman Sklenák, Jaroslav Faltýnek, Jiří Junek) předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 26. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2014 jako tisk 242/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 715/14, PID RACK9LGEF7HT.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 374).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/4, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 19:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 443).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 342, dokument 342/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 342/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 342/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 639).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 250/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1088Karel Rais06549-08030.odt (26 KB) / PDF (74 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 17:49:43
1328Jaroslav Krákora06789-08479.doc (35 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 15. 9. 2014 v 15:29:30
1339Karel Rais06800-08489.doc (32 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 09:27:34
1343Martin Plíšek06804-08496.pdf (125 KB) 16. 9. 2014 v 15:34:33
1387Radek Vondráček06848-08545.odt (23 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 18. 9. 2014 v 15:24:27
1388Jiří Běhounek06849-08546.doc (29 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 18. 9. 2014 v 16:11:21
1389Jiří Běhounek06850-08547.doc (23 KB) / PDF (87 KB, 1 strana) 18. 9. 2014 v 16:12:49
1394Jan Chvojka06855-08569.odt (21 KB) / PDF (62 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:08:55
1396Jan Chvojka06857-08571.doc (23 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:11:30
1402Marek Benda06863-08577.doc (16 KB) / PDF (222 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 10:09:24
1413Jana Hnyková06874-08590.doc (29 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 23. 9. 2014 v 10:24:17


Související tisk: 71 (Novela z. - služební zákon).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, oprávnění k výkonu služby, státní úředník, státní zaměstnanec, statut úředníka, veřejná funkce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (68)ISP (příhlásit)