(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Tolik je moje reakce na to, co jsem se dozvěděla. Kdybych to měla shrnout, tak za zcela zásadní považuji to, co tady předvádí, možná je správné slovo vyvádí, velvyslanectví Čínské lidové republiky, jakou moc si uzurpuje, jak moc vstupuje do vnitřních záležitostí naší země. A nezdá se mi, že by s touto situací uspokojivým způsobem vláda cokoliv dělala.

Druhým závěrem je taková pochybnost nad tím byznysem, který - bylo tady pořád zdůrazňováno, jaký to bude ohromný byznys pro Českou republiku, co všechno úžasného nám to přinese. Vidíme, že i z půdy Poslanecké sněmovny vlastně nejčastější návštěvy jsou ze strany Čínské lidové republiky. Teď jsme zrovna na organizačním výboru schvalovali dvě takové další. A přitom je potřeba říci, že investice Čínské lidové republiky v České republice mezi lety 2003 a 2015 představovaly 0,36 - 0,36 procenta všech zahraničních investic! Německo 21,9 procenta. Jestli vám to někomu nepřipadá jako nepoměr, že ten cirkus, který byl kolem čínské návštěvy, že je to ten subjekt, který tady nejvíce investuje, nejvíce na něm závisí naše vzájemné vztahy, tak jsem přesvědčena, že tomu tak není. Ale to prosím bych ponechala i ekonomům. Možná je úvaha do budoucna v tom, že je dobré posílit investice. Každý stát má zájem na tom, aby se jeho podnikatelská sféra mohla zúčastnit nějakého přesahu do dalších sfér, kde zatím takové možnosti nemá. Tomu já velmi dobře rozumím. Ale nesmí to být za cenu, že my jsme vazaly a někdo nám tady píská jak vnitřní politiku, tak to, jak máme vystupovat v zahraničních otázkách. V těch zahraničních otázkách jsem zmínila právě tím vyjádřením Miloše Zemana. Ve vnitřní politice jsem odkázala na to, co tady předvádí, lépe řečeno vyvádí, za tichého souhlasu naší vlády čínská ambasáda v Praze.

Já s takovou politikou naší vlády nesouhlasím. Myslím si, že má platit, že musí být vztahy rovnovážné. Já pán ty pán. Jinak to fungovat prostě nemůže. A česká vláda je zvolena českými občany k tomu, aby hájila jejich zájmy, a nemůže přihlížet tomu, jak jsou tady na ulicích organizovanou skupinou čínské ambasády napadáni fyzicky a podobně.

V písemné interpelaci pan předseda vlády souvislosti s FAMU nesdělil. Teď se jich tak lehce dotkl. Bohužel se i nad tímto případem zavírá takový příkrov mlčení, protože vždycky události staré tři měsíce už jsou téměř jakoby z pravěku, jako by už nikoho nezajímaly. Vždyť mezitím se stalo tolik důležitých jiných věcí. Ale já si myslím, že tohleto jsou známky toho, že systém vláda nemá v rukou, to znamená bezpečnost našich občanů, a nechá do vnitřních záležitostí našich zemí vstupovat jinou mocnost způsobem, jaký je pro mě nepřijatelný. Proto bych byla ráda, kdyby ještě to, co jsem tady zmínila, ať už bližší informace o tom, jak byly organizovány čínské bojůvky, by ještě tady pan předseda vlády rozvedl. Také tu skutečnost kolem firmy Huawei, tedy bezpečnostních rizik, jestli by se jí pan předseda vlády ještě dotkl a vysvětlil nám všechny informace, které mám z veřejných zdrojů. A třeba mi řekne, že nejsou vůbec pravdivé a že je to všechno jinak. Ale byla bych ráda, kdyby to, co přikryl mlčením, teď přece jenom tu pokličku pozvedl a ještě k tomuhle se vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové a dále do rozpravy pan předseda vlády, jestli chce. (Nechce.) Pan ministr kultury se hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, děkuji za zmínku paní poslankyně Němcové, která se týkala kultury. Jak řekl pan premiér, určité podklady pro Ministerstvo zahraničí týkající se obecně spolupráce v kulturní oblasti mezi Českou republikou a Čínou byly dodávány, ale nejednalo se o některé konkrétní věci, které by se přímo týkaly čínské návštěvy. Alespoň tak jsem o tom informován nebyl. Ale standardní spolupráce mezi resorty i v oblasti kultury probíhá, takže podklady samozřejmě dodávány byly. Já jsem se vyjádřil v tom smyslu, jak zde bylo citováno, právě proto, že jsem se přímo na té návštěvě jakkoliv nepodílel a nebyl jsem v té věci osloven.

Vzhledem k tomu, že se objevily některé informace o mých tzv. protičínských postojích, tak rád využívám i této příležitosti, abych znovu zopakoval, že žádné protičínské postoje nemám. Naopak čínskou kulturu pokládám za úctyhodnou, hluboce zakotvenou ve spirituálních tradicích a velmi rád se i účastním třeba čínských baletů, divadelních představení. Je pravda, že jsou většinou organizovány exilovými skupinami, protože umění vycházející ze spirituálních tradic starověké nebo starobylé Číny v současné Čínské lidové republice není možno zcela svobodně provozovat. Je to především divadelní představení Shen Yun, které je hodně spojené s hnutím Falun Gong. A to je další velké téma. Já mám už od času, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, celkem intenzivní kontakt se zástupci tohoto hnutí Falun Gong a dostávám pravidelné informace o opravdu brutálním porušování lidských práv v Číně, o transplantaci orgánů a o restrikcích vůči členům tohoto hnutí. A to byl důvod mých kritických postojů.

Jsem přesvědčen, že je třeba plně podporovat ekonomickou výměnu, turistickou výměnu, kulturní výměnu, to je naprosto v pořádku. Jsem velmi rád, že přicházejí čínské filmové společnosti a natáčejí u nás firmy, ale prostě není možné otázku lidských práv odsunout, není možné na ni zapomínat a to je jádro mých postojů. To znamená, nezaujímám žádné protičínské postoje, stejně tak jako jsem před rokem 1989 nezaujímal žádné protičeskoslovenské postoje, jak se snažila mi tehdejší Státní bezpečnost vsugerovat.

O této otázce jsem hovořil při svém setkání i s panem prezidentem Zemanem, který se dotazoval na některé otázky v této souvislosti. A když jsme hovořili právě o otázkách souvisejících s pronásledováním hnutí Falun Gong, tak pan prezident projevil zájem o literaturu, která by dokumentovala pronásledování členů tohoto hnutí. Já jsem panu prezidentovi tyto materiály dodal a pan prezident mi při našem rozhovoru řekl, že si je prostuduje a případně i v té věci se bude angažovat. Což pokládám za velice pozitivní signál. A kdyby to pomohlo třeba jen jedinému člověku zmírnit represe ze strany současného komunistického čínského vedení, tak by to bylo jenom dobře.

Takže děkuji za to, co zde zaznělo, za zájem o tyto důležité věci, a pokládal jsem také za důležité své postoje sdělit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Hermanovi. Ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, paní poslankyně asi navrhuje odmítnutí odpovědi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Přemýšlím, jak tuto interpelaci uzavřít, protože je jasné, že zůstane otevřená, ať už se stane ve Sněmovně cokoliv. Pan premiér odmítl odpovědět na úplně jasné, konkrétní dotazy. Myslím, že byly formulovány tak jasně, že pokud chtěl, tak mohl přijít a mohl odpovědět. Je jasné, že nechce. To musím vzít prostě na vědomí, není v mých silách ho nějak více přesvědčovat, lámat, nutit. Je to jeho zodpovědnost. Já pouze mohu říct, že jsem naprosto nespokojená s takovýmto přístupem pana předsedy vlády, a musím si z toho vyvodit, že skutečně chce přihlížet tomu, ať už pan prezident předvádí cokoliv a čínská ambasáda cokoliv, tak že on si s tím nebude pálit prsty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP