Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Ledvinka

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 5 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 1 (27. 1. 1993), část č. 16 (28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 5 (27. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 18 (28. 1. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (27. 1. 1993)

IX. Návrh organisačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny, podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění, podle sněmovního tisku 69.
část č. 9 (27. 1. 1993)

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.
část č. 18 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (28. 1. 1993)

XVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD
část č. 17 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
části č. 17-18 (28. 1. 1993)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance
části č. 18-19 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
části č. 19-20 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 2, část č. 4 (3. 2. 1993)

IV. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 2, část č. 4 (3. 2. 1993)

V. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

VI. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
části č. 2-3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 13-14 (25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 14 (25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 15 (25. 2. 1993)

XX. Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 14 (25. 2. 1993)

Bod č. 23
část č. 14 (25. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 15-17 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 16 (25. 3. 1993)

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
části č. 16-18 (25. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
části č. 16-17 (25. 3. 1993)

Bod č. 24
části č. 17-19 (25. 3. 1993)

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah " a "Vlna"
část č. 18 (25. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 16, část č. 21 (21. 4. 1993), část č. 32 (22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12, část č. 14, část č. 16 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
části č. 16-19 (21. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
části č. 20-24 (21. 4. 1993)

VI. Vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 23 (21. 4. 1993)

Bod č. 8
část č. 23 (21. 4. 1993)

Bod č. 9
část č. 24 (21. 4. 1993)

Bod č. 10
část č. 24 (21. 4. 1993), části č. 34-35 (22. 4. 1993)

Bod č. 11
části č. 24-25 (21. 4. 1993)

XII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamionové dopravě
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIV. Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 34 (22. 4. 1993)

Bod č. 27
část č. 32 (22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 33-34 (22. 4. 1993)

Bod č. 29
část č. 34 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 16 (20. 5. 1993)

Bod č. 3
část č. 6 (19. 5. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (18. 5. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
části č. 16-20 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 15 (17. 6. 1993)

Bod č. 14
části č. 15-16 (17. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
části č. 16-19 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993), část č. 16 (8. 7. 1993), část č. 22, část č. 27, část č. 30, část č. 32 (9. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3 (7. 7. 1993)

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 29 (9. 7. 1993)

Bod č. 27
části č. 22-33 (9. 7. 1993)

Bod č. 30
část č. 33 (9. 7. 1993)

Bod č. 31
části č. 33-35 (9. 7. 1993)

Bod č. 32
část č. 34 (9. 7. 1993)

XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306
část č. 34 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 39, část č. 41 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 17, část č. 20 (16. 9. 1993)

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (16. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
části č. 17-18 (16. 9. 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496
části č. 19-20 (16. 9. 1993)

XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze podle sněmovního tisku 427
část č. 20 (16. 9. 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487
část č. 20 (16. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
části č. 20-21 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

části č. 15-17 (14. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 17 (14. 10. 1993)

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 15-17 (14. 10. 1993)

XIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 19, části č. 21-22 (11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 16 (10. 11. 1993)

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 19 (11. 11. 1993)

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby
část č. 19, část č. 22 (11. 11. 1993)

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 19-20 (11. 11. 1993)

Bod č. 21
část č. 20 (11. 11. 1993)

Bod č. 22
část č. 21 (11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 21-22 (11. 11. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 22-23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 28, část č. 34 (3. 12. 1993), část č. 35, část č. 38 (7. 12. 1993)

Bod č. 15
části č. 27-34 (3. 12. 1993), části č. 35-39 (7. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 52 (9. 12. 1993)

XXXIII. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993
část č. 52 (9. 12. 1993)

Bod č. 34
část č. 52 (9. 12. 1993)

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
části č. 52-53 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 16 (17. 2. 1994)

V. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Karla Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách
část č. 3 (15. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 16-18 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-22 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 14, části č. 16-17 (24. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 14-17 (24. 3. 1994)

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 17 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

části č. 21-23, části č. 25-26, část č. 29 (29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 6 (26. 4. 1994), část č. 21 (29. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21, části č. 26-29 (29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
části č. 24-25 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
části č. 25-26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 21, části č. 26-29 (2. 6. 1994), část č. 30 (3. 6. 1994)

Bod č. 17
část č. 15 (1. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
části č. 22-26, části č. 28-29 (2. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
části č. 26-28 (2. 6. 1994)

XXII. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky, podle sněmovního tisku 16
část č. 26 (2. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994), části č. 20-23 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 20 (9. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 7 (7. 7. 1994)

Bod č. 12
části č. 20-21 (9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

Bod č. 14
části č. 21-22 (9. 7. 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 23 (9. 7. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971
části č. 23-24 (9. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
části č. 24-25 (9. 7. 1994)

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 25 (9. 7. 1994)

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 25 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 14 (29. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 14-16 (29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 16-18 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 15, část č. 17 (3. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 24 (3. 11. 1994)

Bod č. 18
část č. 15 (3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 15-17 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 18-20 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

části č. 17-19 (8. 12. 1994), část č. 52 (14. 12. 1994)

Bod č. 7
část č. 14 (7. 12. 1994)

Bod č. 8
části č. 14-15 (7. 12. 1994)

Bod č. 10
část č. 19 (8. 12. 1994)

Bod č. 11
části č. 20-22 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 33 (9. 12. 1994), části č. 52-55 (14. 12. 1994)

Bod č. 28
části č. 55-56 (14. 12. 1994)

Bod č. 29
části č. 56-57 (14. 12. 1994)

XXXXVIII. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221
část č. 63 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 7 (8. 2. 1995), část č. 17, části č. 20-23 (9. 2. 1995)

Bod č. 8
části č. 7-8 (8. 2. 1995)

XI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8 (8. 2. 1995)

XII. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8 (8. 2. 1995)

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8, část č. 11 (8. 2. 1995)

XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228
část č. 8 (8. 2. 1995)

XVI. Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do Meziparlamentní unie a do Evropského parlamentu
část č. 9 (8. 2. 1995)

Bod č. 17
část č. 9 (8. 2. 1995)

Bod č. 18
část č. 9 (8. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 11 (8. 2. 1995)

XXIV. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 17 (9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 17-20 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 19 (16. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
části č. 19-20 (16. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
části č. 20-23 (16. 3. 1995)

Bod č. 26
části č. 23-25 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 1 (18. 4. 1995), část č. 17 (20. 4. 1995)

XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 17 (20. 4. 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 17-18 (20. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-21 (20. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 16 (25. 5. 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 16 (25. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 16-19 (25. 5. 1995)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 19 (25. 5. 1995)

Bod č. 29
části č. 26-27, část č. 29 (25. 5. 1995), část č. 30 (26. 5. 1995)

Bod č. 30
části č. 27-28 (25. 5. 1995)

Bod č. 31
části č. 28-29 (25. 5. 1995)

Bod č. 32
část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 19, části č. 24-26 (22. 6. 1995), část č. 43 (27. 6. 1995), část č. 48 (28. 6. 1995)

Bod č. 11
části č. 26-27 (22. 6. 1995)

Bod č. 12
část č. 27 (22. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 23 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 24 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
části č. 19-22 (22. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

Bod č. 24
části č. 48-49 (28. 6. 1995)

XXVIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1735
části č. 49-50 (28. 6. 1995)

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615
část č. 50 (28. 6. 1995)

XXX. Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709
části č. 50-51 (28. 6. 1995)

XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710
část č. 51 (28. 6. 1995)

Bod č. 32
části č. 51-52 (28. 6. 1995)

Bod č. 33
části č. 52-53 (28. 6. 1995)

XXXIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995, podle sněmovního tisku 1812
část č. 53 (28. 6. 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776
část č. 53 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 20 (28. 9. 1995)

Bod č. 22
části č. 24-25 (28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
části č. 20-24 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 6 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 15-17 (2. 11. 1995), část č. 38 (3. 11. 1995)

VII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (2. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 15 (2. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
části č. 17-18 (2. 11. 1995)

Bod č. 10
části č. 18-19 (2. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
část č. 38 (3. 11. 1995)

XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXIV. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994, podle sněmovního tisku 1850
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení
část č. 39 (3. 11. 1995)

XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 9-12 (6. 12. 1995), části č. 36-40 (12. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713 pokračování přerušeného jednání
část č. 12 (6. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
části č. 13-14 (6. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice, podle sněmovního tisku 1915 - prvé čtení
část č. 15 (6. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
části č. 36-37 (12. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
části č. 40-41 (12. 12. 1995)

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku
část č. 43 (13. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 14 (20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
části č. 12-14 (20. 12. 1995)

XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 14 (20. 12. 1995)

XVIII. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - druhé čtení
části č. 14-15 (20. 12. 1995)

XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

XXII. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk 1973) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

XXIII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 15 (20. 12. 1995)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 20, části č. 23-25 (8. 2. 1996), části č. 48-49, části č. 51-52 (14. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 20-21 (8. 2. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2071) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2080) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 2086) - prvé čtení
části č. 21-22 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 22-23 (8. 2. 1996)

LXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI, Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 (sněmovní tisk 2100) - prvé čtení
části č. 43-44 (13. 2. 1996)

LXXI. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 (sněmovní tisk 2057) - prvé čtení
část č. 44 (13. 2. 1996)

LXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 (sněmovní tisk 2049) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2038) - prvé čtení
části č. 50-51 (14. 2. 1996)

LXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 (sněmovní tisk 1892) - pokračování přerušeného jednání z 37. schůze Poslanecké sněmovny
části č. 51-52 (14. 2. 1996)

LXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 (sněmovní tisk 2013) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 (sněmovní tisk 2014) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani (sněmovní tisk 1997) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze (sněmovní tisk 2078) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 (sněmovní tisk 2030) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 (sněmovní tisk 2031) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání (sněmovní tisk 2033) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXIV. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 (sněmovní tisk 2032) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 (sněmovní tisk 2029) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 2067) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57 (sněmovní tisk 2095) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
části č. 54-55 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 19 (14. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
část č. 17 (13. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
části č. 21-22 (14. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 19, část č. 21 (14. 3. 1996)

33. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

34. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

35. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 - druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení
části č. 19-20 (14. 3. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

38. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

39. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2097 prvé čtení
část č. 22 (14. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 22-23 (14. 3. 1996), část č. 31 (15. 3. 1996)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, podle sněmovního tisku 2030 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání, podle sněmovního tisku 2033 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995, podle sněmovního tisku 1996 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle sněmovního tisku 2016 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, podle sněmovního tisku 2099 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994, podle sněmovního tisku 2100 - druhé čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

48. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994, podle sněmovního tisku 2057 - druhé čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 14 (25. 4. 1996)

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení
část č. 17 (25. 4. 1996)

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení
část č. 10 (24. 4. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - druhé čtení
části č. 10-11 (24. 4. 1996)

XVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - druhé čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 14-16 (25. 4. 1996)

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - třetí čtení
části č. 16-17 (25. 4. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - třetí čtení
část č. 17, části č. 19-20 (25. 4. 1996)

XXVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení
části č. 18-19 (25. 4. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP