Úterý 26. ledna 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Nyní se hlásí pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou, po něm promluví pan poslanec Jaroslav Novák, který je v pořadí.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zatím, jak jsem si povšiml, vystupuje jedenáct poslanců, kteří si říkají republikáni - je jich 11 ze dvou set, křičí, že jejich kandidát je diskriminován a nečiní nic jiného, než špiní kandidáty ostatní.

Dámy a pánové, republikánského mítinku se účastnit nehodlám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Dále je přihlášen pan poslanec Jaroslav Novák, připraví se pan poslanec Oldřich Vrcha.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, nepřítomná vládo, dámy a pánové, díky publicitě, kterou mi v poslední době věnovaly sdělovací prostředky právě v souvislosti s panem Václavem Havlem, jsem dostal v posledních týdnech spoustu dopisů, ze kterých bych vybral několik myšlenek, týkajících se kandidáta pana Václava Havla.

Pan Havel za přispění "demokratické" televize projevuje aktivitu. Má i svého tiskového mluvčího - kdo jej asi platí který ho všude následuje a jeho osobě dodává lesk. Před nedávnou dobou, ještě jako prezident, prohlásil Václav Havel, že nechce být hrobařem federace. Zdánlivě charakternější bylo písemné ohlášení Federálnímu shromáždění, že odstupuje z funkce prezidenta, když již dávno věděl, že plán rozpadu byl již napsán a že vlastizrádci nepocítí újmu na svým prebendách.

Vracím se k pravdám minulých let. Půl roku před jeho zvolením již Hlas Ameriky jasně mluvil o tom, že bude prezidentem Československa. Pro myslícího občana bylo úsměvné jeho tvrzení, že kandidaturu přijme jedině, když po jeho boku bude stát statečný Slovák Dubček. Bylo to prohlášení proradné, protože prezidentem se chtěl stát za každou cenu a věděl, že je vlastně již nadekretován. Stalo se, co se mělo stát. Další úsměvné prohlášení bylo, že bude prezidentem jen po dobu konsolidace poměrů u nás.

Byl jsem jedním z těch, co ronili slzy, že nastala doba radosti ze svobody. Rozčarování postupně narůstalo, když se každým dnem ukazovalo, kdo se vlastně chce stát otcem vlasti. Bylo nesmyslem věřit, že Václav Havel, syn bývalé milionářské rodiny Havlů, která za války hostila německé důstojníky, se bude řídit lidským člověčenstvím velkého vlastence, filosofa a vysoce vzdělaného muže T. G. Masaryka. Místo snahy dát občanům nástin, co je demokracie, velký dramatik se upnul k plánům, které měl již dávno promyšlené. Přes veškeré názory velkých ekonomů o tom, že naše vlast je po totalitě finančně zcela na dně, začal s předěláváním Hradu. Jeho prohlášení, že nebude používat "domečku" všech prezidentů a že bude pracovat doma, bylo záměrné, protože v jeho plánech byl zakotven fakt, že bude celoročně používat zámek v Lánech, bez ohledu, co bude toto rozhodnutí stát státní pokladnu. Mimo honorovaných hovorů z Lán, kdy jsme slyšeli převážně jakési nic neříkající osobní úvahy, nic o většině občanů, kteří doslova budují stát a zajišťují život lidí v této zemi. Občané, kteří pečou chléb a rohlíky, opravují boty, šoféři, kteří zásobují prodejny, zemědělci zajišťující výživu národa, armáda dělníků, kteří čistí kanály a stoky, pracují ve veškeré dopravě, pracovníci v kotelnách a vodohospodářských provozech, horníci a další. Bez těchto občanů by život zůstal stát.

Nikdo nikdy neslyšel, že by hovořil o vlasti a vlastenectví. Jen opíjející slova o lásce a porozumění, bez jejich naplnění. Slova, která opětně používá nyní v různých obměnách při snaze stát se znovu hlavou státu. Není nepochopitelné a musí na to být žaludek, když někdo na svoji státní funkci nestačí a uteče z ní a za nějaký čas by se chtěl vrátit zpět. Mňačkova kniha "Jak chutná moc" je hluboká pravda. Byla napsána sice pro jinou dobu, ale její autor netušil, že obsah této knihy bude aktuální i pro dobu stávající, pro dobu svobody a demokracie. Je známo, že Václav Havel se jako malý kluk velmi přátelil s německými důstojníky, kteří hodovali v rodině Havlů, zatímco většina národa strádala. Vše souvisí se vším, a proto sympatie k Němcům se projevila i v tom, že první cesta prezidenta do světa vedla do Německa. Proto smlouva s Německem byla taková, jaká je. Prezident si dovolil poplivat památku statisíců vojáků v boji za vlast.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, omlouvám se velice, jsem nucen z technických důvodů udělat půlhodinovou přestávku, po ní budete mít příležitost pokračovat ve svém projevu.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je všechno připraveno k tomu, abychom mohli pokračovat v dnešním zasedání. Zvu vás do sálu, budeme pokračovat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opakuji svou výzvu, je všechno při praveno, můžeme pokračovat v rozpravě a prosím ty, kteří mají zájem zaujmout svá místa, aby tak neprodleně učinili.

Ve svém přerušeném příspěvku do rozpravy pokračuje pan poslanec Novák. Dále je přihlášen pan Oldřich Vrcha.

Poslanec Jaroslav Novák: Dámy a pánové, já bych si dovolil pokračovat tam, kde jsem skončil.

Je známo, že Václav Havel se jako malý kluk velmi přátelil s německými důstojníky, kteří hodovali v rodině Havlů, zatím co většina národa strádala. Vše souvisí se vším a proto sympatie k Němcům se projevila i v tom, že první cesta prezidenta do světa vedla do Německa. Proto smlouva s Německem byla taková, jaká je. Prezident si dovolil poplivat památku statisíců padlých vojáků v boji za vlast, tisíců povražděných občanů doma i v plynových komorách, výrokem že nebyli Němci odsunuti, ale vyhnáni. lnu velké příjmy za disident jsou nutné splácet nějakou formou.

Při cestách po celém světě nazapomíná opakovaně zdůrazňovat, že byl vězněn, neuvádí však, že byl vězněn v době, kdy bylo vězeňství pro všechny a pro politické vězně zvláště velmi tvrdé, jak je tedy možné, že on mohl z vězení psát "Dopisy Olze", ve kterých žádá o zaslání amerických cigaret, čokolády a banánů a také je dostává. Při znalosti nesmírných útrap v totalitních věznicích zůstává nezodpovězeno, proč politický vězeň Václav Havel měl privilegia, když jen za vynesení motáku z vězení byly tvrdé sankce, týrání a samotka.

A jak to bylo dál. Bez jakékoliv moudrosti a rozumných důvodů pustil do naší společnosti tisíce vrahů a násilníků, prý na něj nenechají dopustit, kteří zavraždili sta a znásilnili tisíce občanů a zanesli strach mezi občany jít večer na ulici.

Nástupnická vláda při každé příležitosti dokazovala, do jaké těžké finanční situace nás přivedl minulý režim. Zdravý rozum však se ptá, proč právě Václav Havel nebral tyto úvahy v potaz a začal plnýma rukama rozhazovat státní peníze na svoji pomyslnou reprezentaci. Nákup západních automobilů, divadelní uniformy pro hradní stráž a hradní kapelu, tisíce litrů benzínu pro jízdy do Lán a podobně. Kolik se vypilo alkoholu při všech recepcích a jiných příležitostech, kolik miliard stálo letecké cestování do všech koutů světa a to mnohdy jen ze soukromých důvodů. Zvlášť záslužně vstoupí do našich dějin obsazení hradní kanceláře knížetem s vizáží degenerace, který ani nezná správně česky. U slušných vlastenců budil hrůzu, jakou češtinou uváděl předávání řádů T. G. Masaryka. Jsme určitě jedinou zemí světa, kde se vláda na jednání schází v hospodě a jindy v chalupě Václava Havla. Jak se státnicky jednalo na Vikárce, je zřejmé ze šestimístného čísla účtu, který stál tento vládní večírek.

Není v naší republice jediné odvětví, které pro nedostatek financí je schopno fungovat, o sociálních případech občanů, hlavně důchodců ani nemluvě. Nic není schopna státní pokladna utáhnout a tak není problém, jak zachránit naše hospodářství před krachem. Zcela jednoduše se přenesou náklady podniků na občany. Zdraží se vodné, elektřina, plyn, veškeré jízdné, benzin, nájemné, poštovné o několik set procent. Při této katastrofální situaci, která uvádí mnoho lidí na hranici bídy, si "vyčerpaní" poslanci, vládní činitelé, pracovníci magistrátu odhlasují platy a odměny včetně výdajových příplatků, které suma sumárum se rovnají několikaročnímu příjmu důchodce. Kde je slušnost a charakter těchto lidí vůči občanům, kteří jim dali důvěru? Budoucí prezident má mít prý měsíčně 85 - 90 tisíc korun na reprezentaci a to ještě převážná většina vládních činitelů z titulu svých funkcí lehce získává majetek z různého soukromého podnikání. Bylo by nespravedlivé tvrdit, že nejsou i spokojení občané. Veksláci, zloději, šmelináři a pozůstalí, kteří získali zdarma obrovské majetky po svých předcích. To jsou skupiny naprosto spokojených lidí.

Co dodat. Naše veliká rodina Čechů prezidenta asi potřebuje, vysokoškolsky vzdělaného člověka, který dává přednost státním zájmům před svojí samolibostí. Člověka s lidskou duší, abstinenta, který by byl svým životem příkladem a bude zárukou, že naplní slib, který při zvolení podepisuje, blaho lidu, kterému bude vládnout, Není pravdou, že v našem národě neexistuje osobnost, která by se alespoň zčásti přiblížila charakteru a velikosti nezapomenutelného T. G. Masaryka. Naplní-li se představa občanů, neuvažujících o pravdě vlády Václava Havla minulých let, kdy souhlasil, aby v demokratické vládě nového státu na důležitých postech byli vysocí představitelé totality, a bude opět zvolen, pak nám pomáhej Bůh. Neroňme pak slzy nad sebou, ale nad životem našich potomků.

Proto vás žádám, opravdu snažně žádám, abyste pečlivě zvážili, komu dáte v příští volbě svůj hlas. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi zvu pana poslance Oldřicha Vrchu, připraví se pan poslanec Jan Litomiský.

Pan poslanec Vrcha není ve sněmovně přítomen, a proto přichází o pořadí. Slova se ujímá pan poslanec Litomiský.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, především podotýkám, že k volbě prezidenta mám osobní vztah, neboť s kandidátem panem Václavem Havlem jsem prožil tři roky ve věznici na Borech, kde jsme byli oba společně uvězněni po podvracení republiky v letech 1981 - 1984.

Pana doktora Nováka mohu ujistit, že Václav Havel nepožíval ve věznici žádných privilégií a panu dr. Novákovi bych tento pobyt nepřál.

Přesto mi dovolte, abych přednesl stanovisko klubu KDS.

Po celé odpoledne jsme byli nuceni poslouchat zdlouhavé a nechutné projevy kolegů z jedné opoziční strany, jejíž řečníci se snažili střídavě hanobit kandidáta vládní koalice a zároveň vychvalovat kandidáta vlastního. Ze všech těchto projevů čišela představa všemocnosti prezidentského úřadu a zázračné účinky, které nastanou, bude-li tento stolec obsazen jejich nadlidským kandidátem, který se mezi tím pral s novináři na záchodě. (Potlesk.)

KDS chápe úřad prezidenta jinak. Nepředstavujeme si, že můžeme prezidentský úřad obsadit ideální osobou, která jako kouzelným proutkem vyřeší vše. V našem pojetí, které je ve shodě s platnou Ústavou republiky, nemá prezident určovat politickou linii státu. O tom rozhodují občané ve všeobecných volbách do parlamentu a vláda odpovídá za její provádění. Úřad prezidenta je tu především proto, aby zajišťoval chod ústavních institucí v rámci daných ústavních pravidel a v případě krize některé z těchto institucí umožnil její opětovné fungování.

Domníváme se, že pan Václav Havel je pro tyto úkoly dostatečně integrální osobností. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Litomiský ukončil svůj příspěvek. Zvu k řečništi paní poslankyni Ivanu Janů. Připraví se pan místopředseda Karel Ledvinka.

Poslankyně Ivana Janů: Pane předsedo, dámy a pánové, ani já nemohu jinak než reagovat na monotónní vystoupení jednoznačně útočící na kandidáta koalice. Jsem přesvědčena, a mluvím i za klub poslanců KDU ČSL, že kandidát Václav Havel je osobností, která je svým významem nesrovnatelná. Každý slušný člověk bez ohledu na politickou příslušnost musí uznat, je-li objektivní, jeho přínos v otázce ochrany základních lidských práv a jeho přínos jako člověka a politika, který položil základy víry v obnovu morálky v politice.

I z těchto uvedených úvodů je mi líto, že mi dnes ráno nebylo umožněno vystoupit a přednést této sněmovně důvody, které KDU ČSL vedly k tomu, že požadovala veřejnou volbu prezidenta. To co v této sněmovně probíhá nyní, nebo probíhalo až dosud, mě k tomu znovu vede.

Nejde o to, že bychom obecně neuznávali tajnou volbu jako nejdemokratičtější rozhodovací princip, ale politická situace ve společnosti v období, kdy v praxi zakládáme ústavní instituce českého státu podle přijaté ústavy, je zcela specifická. S přihlédnutím k tomu, že ve veřejnosti jak jsme jistě nezapomněli - byly silné tlaky na volbu prezidenta České republiky přímo občany, považujeme veřejnou volbu prezidenta za důležitý faktor, který povede k upřehlednění politické situace a roli jednotlivých politických stran v ní i k adresné odpovědnosti jednotlivých poslanců při obsazování tak důležité ústavní funkce, kterou prezidentský úřad bezesporu je.

Občan, který chtěl na výběru přímo participovat, by měl mít alespoň možnost kontroly, jak jeho zástupci v parlamentu hlasovali a naplnili jeho představu o osobě prezidenta. Jsem přesvědčena, že přesnou informaci pro další orientaci veřejnosti ve smyslu "kdo je kdo" může přinést pouze veřejná volba prezidenta. Sama ústava tím, že zásadu tajného hlasování nekodifikuje jako obligatorní, s takovou politickou potřebou veřejné volby počítá.

Vážení kolegové, dámy a pánové, děkuji všem, kteří se rozhodnou mnou uvedené důvody zvážit a podpořit návrh KDU ČSL na revokaci našeho dnešního usnesení o tajné volbě prezidenta a rozhodnou přistoupit k volbě prezidenta veřejně.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Janů dokončila svůj příspěvek návrhem. Doporučuji, abychom o jejím návrhu hlasovali na závěr rozpravy, nikoli okamžitě. Pokud paní poslankyně má pochopení pro toto doporučení, budu rád.

K řečništi se dostaví pan místopředseda Karel Ledvinka, připraví se pan poslanec Petr Koháček.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na rozdíl od svých předřečníků nebudu reagovat na maraton republikánů. Chci říci několik vět.

Společného kandidáta koaličních stran Václava Havla navrhujeme a podporujeme, protože ztělesňuje kontinuitu těch ideí, které my vnímáme jako úhelné kameny státu, ve kterém chceme žít. Jsou to úcta ke svobodě, k demokracii a k člověku. Václav Havel se těmto ideím nikdy nezpronevěřil, naopak, stal se jejich živým symbolem nejen pro nás, ale také pro svět,

Připomeňme, že Václav Havel první pozvedl hlas proti genocidě naši kultury a vzdělanosti v 70. letech. Udržel tak naději všech svobodomyslných lidí v této zemi a dal tak významný signál do zahraničí, že u nás stále žijí lidé, kterým jsou hodnoty svobodného světa drahé natolik, že jsou kvůli nim ochotni nést oběti.

Od otevřeného dopisu doktoru Husákovi celou svojí činností kultivoval politické myšlení i život u nás i v nás. Pokračoval v tom také ve funkci prezidenta ČSFR. Odmítáme účetnictví - má dáti, dal. Co měl dát, je podle našeho názoru soukromým názorem každého. Můžeme pouze konstatovat, že málokterý politik učinil pro naši zemi to, co on.

Občanská demokratická aliance navrhuje Václava Havla proto, že je to člověk, který nadevší pochybnost a celým svým dosavadním životem prokázal, že klade zájmy svobody a demokracie vysoko nad vše ostatní. Ve svém zápase s temnými silami komunismu obětoval svoji vlastní svobodu. Nemohl počítat s tím, že jeho vize spravedlivé společnosti dostane jednou šanci a že ve vězení on třeba osobně nepodlehne. Nikdo jiný není dnes schopen předložit pádnější důkaz o tom, jakou oběť je ochoten přinést, a jak vysoko si cení hodnot, které i my všichni uznáváme a které jsme před nedávnem my všichni vtělili do Ústavy ČR. Celý civilizovaný svět si Václava Havla právě pro to váží a očekává jeho zvolení na důkaz, že ČR si přeje i nadále jít cestou, na jejímž začátku Václav Havel právě stál.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Ledvinka ukončil svůj projev. Přihlásil se a slovo dostává pan poslanec Petr Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Byli jsme od 15 hodin svědky určitého maratonu, kde byly zdůvodňovány návrhy na kandidáta na prvního prezidenta ČR. Rád bych, abychom si všichni uvědomili, že v historii mnohokrát byly považovány určité osobnosti za politické nuly - V. I. Lenin, J. V. Stalin, Adolf Hitler.

Nicméně tyto nuly dokázaly zneužít demokratického pořádku, který vládl v jejich zemích, a zvrátit tento demokratický nepořádek tak, že pro obyvatele jejich zemí to znamenalo milióny mrtvých, zavražděných a vězněných. Nezlobte se na mě, nemohu se ubránit pocitu, že někteří naši kolegové, kteří zde vystupovali před chvílí, ve mně vzbuzují stejné emoce, stejné úvahy. Domnívám se, že způsob, který zvolili - obstrukce našeho rodícího se demokratického systému - není zrovna nejšťastnější, protože píšeme necelý měsíc existence tohoto státu. Několikrát jsem z tohoto místa mluvil o nebezpečí, které může ohrozit demokracii v této zemi. Několik projevů, které od 15 hodin byly v této sněmovně proneseny, svědčí o tom, že mé pocity nejsou úplně neoprávněné. To asi k průběhu dosavadního jednání.

Nyní bych se rád zmínil o kandidátu, který zde byl za posledních několik hodin mnohokrát hanoben. Jde o návrh, který podala koalice, aby kandidátem na prezidenta ČR se stal Václav Havel. Přiznám, protože jsem tomu vázán i usnesením ČNR, že Václav Havel je mým dlouholetým přítelem a nikdy jsem tuto skutečnost netajil. Chtěl bych zde podotknout, že v dobách, kdy třeba někteří lidé působili v různých funkcích a sloužili komunistickému režimu, třeba ve funkci cenzora, v této době už dávno Václav Havel velice razantně vystupoval proti zrůdnému režimu, který přivedl k nám do naší země komunistický režim.

Dámy a pánové, rád bych upozornil na to, že již v polovině 70. let Václav Havel otevřeným dopisem tehdejšímu prezidentu Gustavu Husákovi se obrátil s poměrně podrobnou analýzou stavu naší společnosti, na kterou samozřejmě, protože totalitní systém má tu bezvadnou vlastnost, že nemusí reagovat na žádosti a přání občanů, nereagoval.

Vzápětí na to, zhruba po dvou letech v roce 1977 následoval vznik Charty 77, jejíž signatáři se tehdy dosti neohroženě postavili na podporu dodržování lidských práv nejen v tehdejším Československu, ale i v celé komunistické Evropě a Asii.

Dámy a pánové, je potřeba si uvědomit, že Václav Havel byl několikrát za tyto svoje názory tehdejším komunistickým režimem stíhán, zavřen a nikdy tyto své názory nezměnil. Václav Havel, který byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československé republiky, se dopustil jistě některých chyb jako prezident. Ale řekněme si všichni, co sedíme v této sněmovně, kdo z nás se jich nedopustil. Můžeme ho kritizovat zprava, můžeme ho kritizovat zleva, ale v podstatě kredit, který má v našem národě mezi občany ČR a který má i v mezinárodních souvislostech, je nepopiratelný, a proto si dovoluji vás vyzvat k tomu, aby po několika nedůstojných hodinách jsme si uvědomili závažnost této chvíle a vrátili se k našemu původnímu tématu, tj. k volbě prezidenta republiky a přistoupili k ní se vší vážností, úctou k tomuto úřadu - doufáme, že tato úcta mu bude přidělena.

Závěrem a na závěr bych chtěl připomenout, že Václav Havel byl vždy od počátku kandidátem Občanské demokratické strany, i když byla období, kdy tento postoj ODS byl do jisté míry zpochybňován, ale ODS od tohoto návrhu nikdy neustoupila.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo požádal pan ministr Ruml a má na základě jednacího řádu právo promluvit přednostně. Toto právo mu přiznávám. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, když byl Václav Havel v minulosti vláčen Rudým právem v článcích, které vyrábělo desinformační oddělení Státní bezpečnosti, bylo nám, kdo ho známe a vážíme si ho, nevolno z bezmoci, že se nemůže bránit a že jej nikdo nemůže bránit v totalitním komunistickém režimu. Dnes po 3 letech od listopadu 1989 zažívám stejnou bezmoc a stejné znechucení, protože zde je ve jménu svobody zneužíváno právo poslanců bez omezení kohokoliv urážet, aniž by se vůbec našel někdo, kdo by měl žaludek, nikoliv odvahu, ale žaludek na tyto sprosté lži adekvátně reagovat.

Když se mě lidé ptají, co se stalo se Státní bezpečností, kterou jsem z titulu své funkce postavil mimo federální ministerstvo vnitra a paralyzoval, nemohu po dnešním dni říct nic jiného, než, že její duch se usídlil ve straně pana Sládka. (Potlesk.)

Václave Havle, sledujete-li tento přenos, omlouvám se vám za poslance této strany. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi zvu pana poslance Oldřicha Vrchu, připraví se pan poslanec Josef Pavela.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP