Středa 27. ledna 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Chci se ujistit o tom, že jeho návrh směřoval k tomu, aby se návrh na zřízení této komise dneska stáhl?

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se - aby se stáhl do té doby, než budou k dispozici lustrační osvědčení a než proběhne slyšení kandidátů "neposlanců" ve společné schůzi obou výborů, rozpočtového a hospodářského.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dále jsem viděl, že se hlásí pan poslanec Grulich a pan poslanec Vyvadil se připraví.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych reagoval na prohlášení, které zde učinil pan kolega Marek Benda. Nedivím se, že to učinil právě on, protože neshoda v návrhu s ním už byla i před koncem uplynulého roku. Nedivím se také, že to byl on, protože bohužel - podle stávajícího stavu dojde-li k přehodnocení, malé a nejmenší strany, které mají v tomto sněmu podstatně víc funkcí než jim dle výsledků voleb náleží, se budou cítit zřejmě postiženy. Ale taková už je demokracie, že někdo obyčejně se cítí postižen. Nejlepší je prý tehdy, když se cítí postiženi všichni. Snad to někdy tak bude. Proč navrhujeme jen po jednom zástupci z každého klubu? Myslím, že už při tvorbě ústavy a jinde se ukázalo, že velký počet členů určité pracovní komise vůbec nemusí znamenat rychlou a kvalitní práci. Protože tento návrh bude pouze návrh a bude projednáván ve výborech a klubech, je možno vše, co by neodpovídalo skutečnému poměru sil v této sněmovně, vždycky včas napravit. Termín - jeden měsíc na zásady je málo. Já se domnívám, že tam jsou další dva měsíce. Na vypracování paragrafovaného znění a další zákonná lhůta na projednání ve výborech a v klubech. Je docela dobře možné, že tímto způsobem se projednávání nového jednacího řádu protáhne na pět měsíců i na půl roku. My s tím počítáme, ale současně si myslíme, že to je krajní časová lhůta, kterou si z hlediska stavu, v jakém dosavadní jednací řád máme, můžeme dovolit. Že záměrné protahování znamená poškození této sněmovny. To snad není zájem ani opozice, ani koalice.

Náš společný zájem musí být takový, abychom si dali pravidla, která budou pomáhat tuto sněmovnu dobře řídit a život v ní dobře organizovat.

Navrhli jsme, aby této komisi předsedal jeden ze stávajících místopředsedů ČNR. Po krátké konzultaci a jeho souhlasu to byl pan Jan Kasal. To není nic výhradního, protože pokud by usoudili místopředsedové, že některý z nich je méně časově zatížen a je více povolán k této funkci, nevadí. Ale domnívali jsme se, že by to mělo být zastřešeno někým z vedení této sněmovny.

Takže námitky, které zde byly vzneseny, nepokládám za podstatné. Myslím, že vytvoření nového jednacího řádu je zájmem skutečně nás všech, kteří v této sněmovně sedíme a pracujeme. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi a prosím pana poslance Vyvadila, aby se ujal slova. Pak se hlásí pan poslanec Benda.

Poslanec Jiří Vyvadil: Budu jen stručný.

K návrhu pana poslance Nečase myslím, že je moudré, aby návrhy na příslušné komise nejdříve byly projednány v politickém grémiu. Nevím, jak druhý navrhující klub, ale Liberální klub jednoznačně s tím souhlasí, aby poté, co to bylo projednáno v politickém grémiu, byla otázka komise pro ústavní zákon předložena k souhlasu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, zdá se, že pan poslanec Jegla je téhož mínění, ale řekne to sám.

Poslanec Jan Jegla: Jsme téhož názoru, souhlasíme s tím, budeme požadovat, aby to bylo projednáno na nejbližším grémiu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto vstřícnost, prosím poslance Bendu.

Poslanec Marek Benda: Rád bych reagoval na pana poslance Grulicha. Je asi zbytečné reagovat na osobní výpady proti mému klubu, to je zřejmě jeho osobní názor.

Jinak nevím o tom, že by někdy během projednávání jednacího řádu prosazoval některé věci, - při projednávání té novely, které by směřovaly proti principu poměrného zastoupení poslaneckých klubů v orgánech Poslanecké sněmovny, ve kterých to má smysl. Upozorňoval jsem pouze na fakt, že toto obecné tvrzení je nepravdivé a nepřesné. Pokud na něm pan poslanec trvá, já pro toto hlasovat nebudu, protože se domnívám, že to tak být nemá. Například orgánem Poslanecké sněmovny je předseda. Nepochybně je tam nesmyslné trvat na poměrném zastoupení. Jestli se pan poslanec Grulich domnívá, že to je v pořádku, asi ano.

K té jedenáctičlennosti komise, že je to dobrý pracovní orgán - pak se ptám, proč pak takovou komisi zakládáme, pokud tam menšina představovaná opozicí má mít většinu. Buďto ta komise má být nějakým dělným orgánem, který něco připraví, a nebo je to komise, která připraví návrh, který pak výbory budou rozbíjet a přepisovat.

Stejná námitka platí o argumentaci, že stačí jeden měsíc na připravení zásad. Pak nám je skutečně může připravit legislativa, protože pak opravdu opíšeme nějaký jednací řád, Já jsem doufal, že komise pro přípravu jednacího řádu bude oním grémiem, kde se zásady dohodnou, dohodnou se politicky, že tam bude takové složení, aby to odpovídalo sněmovně a že tam bude vůle napsat jednací řád tak, aby se nemusel ve výborech mnoho přepisovat.

Pokud jsem nebyl v tomto smyslu pochopen, pak se omlouvám za nepřesnost svého minulého vystoupení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní se o slovo přihlásil pan místopředseda Ledvinka, potom pan místopředseda Vlach a potom pan poslanec Výborný.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedající, dámy a pánové, Nezbývá mi než, ač nerad, reagovat na kolegu Wagnera, na jeho vystoupení.

Komise pro bankovnictví byla zřízena předsednictvem ČNR za podmínek, které byly dány tehdejším jednacím řádem. Zdá se mi, že bez ohledu na to, z jaké politické strany či z jakého seskupení zleva či zprava byla sestavena, začala pracovat. Tato komise podle mého názoru začala pracovat velmi dobře. Není to tím, že jsem byl jejím předsedou, ale proto, že tam je skutečně velice kvalitní sestava poslanců a také odborníků.

K tomu, co zde bylo řečeno, bych jen řekl několik slov.

impuls ke vzniku této komise vzešel ze zástupců některých poslaneckých klubů a bankovní sféry. Zákon o České národní bance vznikl v podmínkách, v jakých vznikl, a naším cílem bylo umožnit centrální bance být naprosto nezávislou na exekutivě. K tomu, aby to tak skutečně bylo, byl vznik této komise chápán a bankovní sférou byl také akceptován.

Jakým způsobem byli zástupci jednotlivých orgánů jestli to tak mohu říci - do komise přizváni a posléze doporučeni touto komisí ke zvolení, vychází z logiky věci. My jsme v žádném případě nechtěli, aby to byla jakási Národní fronta všech bank. Proč?

Národní banka a její nezávislost má být chráněna Parlamentem. Komerční banky, na rozdíl od centrální banky, jsou samostatné ekonomické subjekty, které s výjimkou bankovního dohledu musí být naprosto orgány nezávislými na komkoli. Čili i na Parlamentu.

Neosobujme si tedy právo zasahovat do její nedotknutelné svrchovanosti vlastnických práv.

Já bych samozřejmě na obranu komise nevystupoval, pokud by mi nebylo jasno, že už některá jednání této komise vyústila v poměrně kvalitní závěry. Např. absolutní ochrany Fondu národního majetku. K tomu již byla vytvořena skupina, v rámci komise. Nebo hypotekárního bankovnictví - další skupina.

Proto bych vás všechny, kolegyně a kolegové, poprosil, abyste spíš zvážili a potvrdili činnost této komise nebo pokračování činnosti této komise, jejíž nový vznik není v podstatě ničím jiným, než potvrzením její původní práce.

Chápu, naprosto dokonale chápu požadavky některých kolegů, kteří se k této činnosti chtějí přihlásit. To je mimo jakoukoli diskusi a mají na to právo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi, nyní prosím, aby se slova ujal pan místopředseda Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom stručná reakce na některá vystoupení.

Vřele souhlasím s tím, že jednací řád potřebujeme, každý den se dostáváme do problémů díky jeho nedokonalosti. Přimlouval bych se za to, aby byl co nejrychleji vytvořen.

Vzhledem k tomu, že jsem se pokoušel spolupracovat na přípravě změn jednacího řádu v minulém volebním období, jsem poněkud skeptický, co se krátkosti těch termínů týče. To je jedna věc, jen poznámka.

A pak mne zarazila formulace - tuším pana poslance Grulicha, který říkal, že ta věc byla konzultována i s některými koaličními kluby nebo poslanci, teď si nepamatuji přesně, kterou formulaci použil. Snad to bylo konzultováno samozřejmě s kolegou Kasalem, pokud jde o jeho činnost v té jeho komisi. Já to vřele podporuji, ale žádný klub neměl šanci, žádný klub neměl šanci, aby se tím zabýval.

Já bych se ve zbytku svého vystoupení dosti přiblížil tomu, co říkal Marek Benda, takže to zkrátím.

Docela bych se přimlouval za to, abychom i tuto komisi, pokud nám má pracovně pomoci, složili proporcionálně tak, aby už i ona signalizovala to, že vlastně vyrábí materiál, který má potom šanci na to, aby byl ve sněmovně přijat. To byl myslím také smysl části vystoupení kolegy Bendy. Já bych to podporoval, protože to už se nám osvědčilo u některých jiných orgánů.

I tato komise potom může posoudit bod 4. bodu III., který vlastně by uložil té komisi, aby připravila návrhy na rekonstrukci všech orgánů, zvolených všech funkcionářů ve sněmovně. Aby to prostě nebyla práce zbytečná té komise. Pak bych se chtěl zmínit o návrhu, který jsem přednášel já. Kolega Ledvinka se o tom již zmínil. Komise, kam je navrhován, dovolím si říci, opět kolega Tollner, stejně tak jako komise, kde byl, pokud komise existovala, kolega Ledvinka, ta komise pracovala, ale ze zákona zanikla, protože přestalo existovat předsednictvo, přestala existovat ČNR. My využíváme příležitosti na první schůzi, abychom tyto potřebné orgány znovu ustavili. Myslím si, že by bylo třeba to udělat dnes, u těch dvou pracovních orgánů, s tím, že samozřejmě obvyklým mechanismem, což vůbec nevylučuje jednání o doplnění, nebo rekonstrukci nebo změnách, ale to bychom si měli říci na grémiu, v organizačním výboru a připravit to případně na další schůzi.

Tímto způsobem by bylo možno řešit i náměty, o kterých zde hovořil kolega Wagner. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji místopředsedovi Vlachovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, v rámci vstřícnosti si dovolím dát návrh na jiné usnesení. "Poslanecká sněmovna ukládá politickému grémiu a následně i organizačnímu výboru projednat složení dočasné komise pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předložit tento návrh na příštím zasedání."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na schůzi, která začne 23. února. Děkuji, slovo má pan poslanec Miroslav Výborný, připraví se pan poslanec Jaroslav Ortman.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, kolega Grulich mně ušetřil mnoho práce, protože vlastně přednesl zásadní změnu toho návrhu, obsaženého dosud v tisku 57. Já bych s tím pozměněným návrhem vyslovil souhlas, s tím však, že se domnívám, že by tam nemělo být, že Poslanecká sněmovna ukládá politickému grémiu nebo ukládá organizačnímu výboru, neboť to jsou orgány, které pracují jiným způsobem než tím, že jsou jim úkoly ukládány, ale že doporučuje politickému grémiu nebo organizačnímu výboru. Kdyby pan kolega Grulich modifikoval svůj návrh, byl bych mu vděčen, neboť se domnívám, že pak by byl velkou většinou hlasů tento návrh přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému, děkuji panu poslanci Grulichovi za jeho souhlas a nyní má slovo poslanec Jaroslav Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, za prvé bych chtěl říci, že by bylo velice moudré, kdyby příští takové návrhy byly nejdříve projednávány v politickém grémiu, jinak by se nestalo, že předsedové klubů vůbec nevědí, jakým způsobem tyto komise vznikají. Myslím, že by to měla být obecná praxe a já bych se za ni velmi přimlouval.

Nyní bych chtěl něco říci ke komisím, které momentálně jsou. Domnívám se, že je třeba potvrdit komisi pana místopředsedy Tollnera, všechny kluby tam mají své zastoupení, odpovídá to obecně ctěnému principu zastoupení klubů podle poměrného zastoupení. Myslím, že tomuto návrhu je třeba vyhovět. Myslím si rovněž, že je třeba pokračovat v komisi, která se týká bankovnictví. Zde doporučuji, aby se skutečně vyhovělo našim návrhům, neboť to je komise, která byla zvolena minulým předsednictvem, má zastoupení trojnásobné ODS, dále jsou tam poslanci za KDU-ČSL, KDS, ČSSD, ale poslanci našeho klubu zde nejsou. Myslím, že by bylo dobré, aby se zvážil návrh, který zde přednesl kolega Palas.

Pokud jde o komisi k jednacímu řádu, chtěl jsme vystoupit s návrhem, ale kolega Grulich mě zaskočil. Já vám řeknu svoji představu, já si myslím, že jednací řád prostě potřebujeme, myslím, že když budeme čekat na ustavení komise další měsíc, že by to nebylo dobré, a proto bych chtěl navrhnout, zda bychom nemohli zvážit jiné řešení. Schválit ty dvě komise, které zde jsou, rozhodnutí o třetí komisi nechat na zítřek, politické grémium by se mohlo během zítřejšího dopoledne sejít, případně po jednání klubů, a říci, jaká by byla představa o této komisi.

Jsem pro to, aby tato komise byla zřízena neprodleně, pokud možno již na této schůzi, možná v jejím závěru, s tím, že politické gremium, které má složení jaké má, to je otázka politického konsensu, přednese návrh na usnesení. Možná, že návrh na usnesení by měl tedy odlišnou podobu, než jakou navrhoval kolega Grulich, ale byl by to výsledek práce grémia a rozhodně by mohla začít komise fungovat.

V podstatě řada lidí se zúčastnila práce v komisi, mám na mysli zástupce klubů, a bylo by správné, kdyby tam byla kontinuita, aby tam byli ti, kteří připravovali jednací řád teď, tzn. novelu, kterou jsme prováděli. Apeluji na toto řešení, protože si myslím, že čas nás tlačí, že včerejší jednání o volbě hlavy státu nás přesvědčilo, že jednací řád potřebujeme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi, protože byl poslední přihlášený do rozpravy, rozpravu končím.

Dámy a pánové, pokusím se nyní sumarizovat rozpravu, musím spoléhat pouze na sebe, protože nikdo nebyl požádán, aby se ujal funkce zpravodaje.

Pan poslanec Jegla svůj návrh posléze stáhl a dal společně s panem poslancem Vyvadilem podporu návrhu pana poslance Nečase.

Pan poslanec Palas navrhuje doplnit kolegu Čecháka a Josefa Hájka do tzv. bankovní komise a pan poslanec Benda hovořil k tisku 52 o zřízení komise pro přípravu jednacího řádu, hovořil kriticky a navrhoval, aby to bylo staženo. Po rozpravě mezi ním, panem kolegou Wagnerem a panem kolegou Grulichem potom pan kolega Grulich navrhl řešení, které je obdobné tomu řešení, které navrhoval pan poslanec Nečas pro komisi, zabývající se územně správním uspořádáním, tzn. projednat tento návrh v politickém grémiu, v organizačním výboru a na schůzi, která by měla začít 23. února, se k této záležitosti vrátit a komisi ustavit.

Pan kolega Ortman se vyslovil k modifikovanému návrhu pana poslance Grulicha a navrhuje, aby došlo ke změně data, aby to bylo projednáno v politickém grémiu, příp. v organizačním výboru, ale aby komise pro projednání a přípravu jednacího řádu byla ustavena ještě tento týden. A doplní mě ještě.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedající, můj návrh má procedurální charakter, já jsem navrhoval přerušit projednávání této komise a vrátit se k ní v závěru schůze, která nyní probíhá, s tím, že by návrh na usnesení i personální složení připravilo politické grémium, které se může sejít zítra dopoledne. Je to procedurální návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, dobře, budu to takto chápat, souhlasíte s tím, abychom se tedy s tím nějakým způsobem vypořádali a k těm dalším věcem, k tomu procedurálnímu návrhu, se vrátili, jako první, co se bude týkat této komise.

Takže, dámy a pánové, domnívám se, že můžeme v této chvíli se zabývat usnesením, které jsem navrhl a odůvodnil já. Je to usnesení, podle kterého zřizujeme komisi pro práci Poslanecké sněmovny, kde ustavujeme do čela této komise místopředsedu Tollnera a dále ve smyslu sněmovního tisku 52.

Kdo souhlasí s návrhem na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 52, ať zvedne ruku. 142 poslanců vyjádřilo souhlas.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dále, dámy a pánové, bych chtěl dát hlasovat o návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví podle sněmovního tisku 48 s tím, že registruji návrh pana poslance Palase na doplnění dvou členů. O tom bych dal hlasovat po schválení tohoto usnesení.

Kdo souhlasí s návrhem na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví podle sněmovního tisku 48, ať zvedne ruku. 137.

Kdo je proti? Nikdo.

Takže návrh byl přijat.

Nyní je třeba hlasovat o návrhu pana poslance Palase, který navrhuje, aby do už schválené komise byli zvoleni další dva členové - pan poslanec Čechák a pan poslanec Josef Hájek. Domnívám se, že bude třeba dát hlasovat o každém poslanci zvlášť.

Kdo souhlasí s tím, aby se poslanec Čechák stal dalším členem komise pro bankovnictví, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 80.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s tím, aby se členem této komise stal poslanec Josef Hájek, ať zvedne ruku. 120.

Kdo je proti? 1.

Pan poslanec Josef Hájek se stal členem komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

Dámy a pánové, nyní, domnívám se, je třeba dát hlasovat o návrhu pana poslance Nečase. Pan poslanec Kryčer s faktickou poznámkou chce něco upřesnit.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, promiňte, já se chci ujistit o jedné věci, vzhledem k tomu, že písemný materiál v tomto ohledu jsem neměl po ruce. Jedná se o nejbližší zasedání? Nejbližší zasedání. Mně se jedná o to, abychom celý měsíc neodkládali tento problém, aby bylo možno tak jako jmenovanou komisi jinou ještě na tomto plénu tuto komisi ustavit. Proto jsem se na to ptal. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejbližší zasedání rozumíme tedy v úterý. Zítra. To je současné zasedání, zítřejší, pokud nebude ukončena nebo přerušena schůze.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vysvětlující poznámka. Já jsem tomu rozuměl, tomu upřesnění pana kolegy Wagnera tak - tady znělo datum 22. - 23. února.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nicméně já bych teď požádal pana poslance Nečase, aby nám řekl, jak to přesně bylo.

Poslanec Petr Nečas: Já jsem měl na mysli řádné zasedání všech těchto orgánů, to znamená politického grémia, organizačního výboru a pléna. Řádná zasedání, nejbližší řádná zasedání, která budou svolána.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Místopředseda Vlach s faktickou poznámkou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se omlouvám, možná, že jsem reagoval k jinému vystoupení, ale další řádné zasedání Poslanecké sněmovny je v úterý, nedojde-li k nějakým změnám, tak v úterý ve Vladislavském sále. Protože zasedání není jako další jednací den stejné schůze, tj. je pořád to stejné zasedání, takže my skončíme buď zítra nebo v pátek, ale to bude stále ještě toto zasedání.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP