Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloslav Výborný

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 5 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 3 (27. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 8-9 (27. 1. 1993)

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53
část č. 9 (27. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IV. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
část č. 2 (3. 2. 1993)

V. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 5 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
část č. 4 (23. 2. 1993)

VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992
část č. 6 (23. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 11 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 10 (24. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (23. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 12 (24. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

Bod č. 10
část č. 24 (21. 4. 1993), část č. 34 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

Bod č. 3
část č. 6, část č. 8 (19. 5. 1993), části č. 31-32 (20. 5. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 8
část č. 13 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 17, část č. 20 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 21 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 37 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
části č. 7-8, části č. 11-13 (16. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 18-19 (8. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
části č. 11-12 (8. 7. 1993)

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 19 (8. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 36, část č. 42 (10. 7. 1993)

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 42 (10. 7. 1993)

XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
část č. 43 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 48 (10. 7. 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 14 (15. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 11 (13. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
část č. 5 (12. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
části č. 22-23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-8 (9. 11. 1993), části č. 10-12 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 16 (10. 11. 1993)

Bod č. 17
část č. 17 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
část č. 39 (7. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
část č. 53 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 15
část č. 11 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 32, části č. 35-36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (22. 3. 1994), část č. 17 (24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (26. 4. 1994), část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 4, část č. 6 (26. 4. 1994), část č. 20 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 28 (29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 5
část č. 3 (31. 5. 1994)

VIII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům
část č. 4 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 25, část č. 29 (2. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 34 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994), část č. 13 (8. 7. 1994), části č. 22-23 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 7 (7. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 11 (8. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
část č. 29 (9. 7. 1994)

Bod č. 27
část č. 30 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 6 (27. 9. 1994)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
části č. 9-11 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 4
část č. 3 (1. 11. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (1. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

Bod č. 10
část č. 10 (2. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 16-17 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 39 (13. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 27 (8. 12. 1994)

Bod č. 18
část č. 24 (8. 12. 1994)

Bod č. 23
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXIV. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru
část č. 37 (13. 12. 1994)

Bod č. 28
část č. 55 (14. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

XXXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu
část č. 60 (15. 12. 1994)

26. schůze (15. 12. 1994)

část č. 1 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

I. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 10 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 7, části č. 10-11 (15. 3. 1995)

Bod č. 18
část č. 11 (15. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 31 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 8-14 (19. 4. 1995), část č. 22, část č. 30 (20. 4. 1995)

Bod č. 6
části č. 6-7 (18. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 27 (20. 4. 1995)

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 22 (25. 5. 1995), část č. 31 (26. 5. 1995)

Bod č. 13
část č. 9 (24. 5. 1995)

Bod č. 14
část č. 10 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 25 (22. 6. 1995), část č. 67 (29. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (20. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 66 (29. 6. 1995)

Bod č. 32
části č. 51-52 (28. 6. 1995), části č. 54-55 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 2 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 6 (26. 9. 1995)

Bod č. 17
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 25 (28. 9. 1995)

Bod č. 30
část č. 26 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 29 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995), část č. 31 (3. 11. 1995)

Bod č. 10
část č. 33 (3. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
část č. 38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 40 (12. 12. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892
část č. 18 (7. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
části č. 20-21 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 1 (19. 12. 1995)

XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 14 (20. 12. 1995)

XXII. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk 1973) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 5 (6. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 3 (6. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
části č. 8-9 (7. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 18, část č. 21 (8. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2091) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2011) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 (sněmovní tisk 1892) - pokračování přerušeného jednání z 37. schůze Poslanecké sněmovny
části č. 51-52 (14. 2. 1996)

CIX. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 60 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 25-26 (14. 3. 1996), část č. 30 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XXIII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - třetí čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)

43. schůze (26. 4. 1996)

část č. 1 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP