Pátek 3. listopadu 1995

Poslanec Ivan Bečvář: Nevím, jestli je o tom možné hlasovat, text neznáme, takže vlastně není o čem hlasovat. Přešli bychom tedy k bodu II.

Pod bodem 2 pan poslanec Seifer navrhuje z § 21 vypustit atd. Pan ministr je proti, já jsem proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 150. hlasování rozhodne o návrhu pana poslance Seifera - návrh je označen 2. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

150. hlasování skončilo. Ze 145 přítomných je 19 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3, § 29, odst. 1) - pan ministr proti, společný zpravodaj proti (hlasy: bylo hlasováno). Pardon.

Pod bodem 4, § 35, odst. 1 - bylo rovněž hlasováno.

Pod bodem 5, o odst. 6 je třeba hlasovat. To znamená odstavec 6 nahradit tímto zněním.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, máte-li někdo technickou námitku, přihlaste se a přijďte k mikrofonu.

Poslanec Ivan Bečvář: V současné době budeme hlasovat až o bodu 5 k § 38, odst. 1. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasný předmět hlasování. 151. hlasování rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Seifera.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 151. hlasování skončilo.

Ze 144 přítomných 47 pro, 74 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím další návrh.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 6 k § 40 odst. 1. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Technická námitka není. 152. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh poslance Seifera, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 152. hlasování skončilo.

Ze 145 přítomných 38 pro, 83 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Dále vypustit odst. 3 a ostatní přečíslovat.

Pod bodem 7 § 43 odst. 1 - bylo hlasováno.

Pod bodem 8 vypustit část III. navrhovaného zákona. Pan ministr proti, já jsem proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 153. hlasování rozhodne o posledním pozměňovacím návrhu pana poslance Seifera.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 153. hlasování skončilo.

Ze 148 přítomných 22 pro, 88 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Tím byl skončen celý blok pozměňovacích návrhů pana poslance Seifera. S dalšími návrhy přišel poslanec Palas, který předložil čtyři pozměňovací návrhy.

Pod bodem 1 ve společné zprávě v připomínce k § 18 odst. 4. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 154. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Palase, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 154. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 51 pro, 75 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: O druhém návrhu bylo hlasováno. Bod tři - ve společné zprávě na straně 14 vypustit připomínku. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 155. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh poslance Palase, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 155. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 49 pro, 79 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 pana kolegy Palase bylo ve společné zprávě na straně 14 v připomínce atd. Pan ministr ano, moje stanovisko ano.

Předseda PSP Milan Uhde: 156. hlasování na této schůzi. Poslední návrh pana poslance Palase.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 156. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 121 pro, 11 proti, návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším předkladatelem byl pan poslanec Šoler, který pod bodem 1 v § 18 odst. 5 navrhuje vypustit slova. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 157. hlasování rozhodne o pozměňovacím návrhu pana poslance Šolera.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 157. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 15 pro, 99 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším předkladatelem je poslanec Lobkowicz, který pod bodem 1 § 21 navrhovaného zákona navrhuje vypustit a ostatní ustanovení přečíslovat. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o prvním návrhu pana poslance Michala Lobkowicze. 158. hlasování.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 158. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 21 pro, 111 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 v § 22 odst. 2. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 159. hlasování. Druhý pozměňovací návrh pana poslance Lobkowicze.

Kdo jej podporujete, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 159. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 17 pro, 112 proti, ani tento návrh nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 v § 23 odst. 3. Pan ministr proti společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 160. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Lobkowicze, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 160. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 14 pro, 113 proti, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 § 36. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 161. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete čtvrtý návrh poslance Lobkowicze, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 161. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 11 pro, 112 proti, návrh nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: pod bodem 5 jsou dvě alternativy. V § 49 atd. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti, proti první alternativě.

Předseda PSP Milan Uhde: 162. hlasování, předmětem je první alternativa návrhu pana poslance Lobkowicze.

Kdo ji podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 162. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných 10 pro, 120 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Přichází druhá alternativa, § 49, odst. 1. Pan ministr ano, společný zpravodaj ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Výborný má technickou poznámku.

Poslanec Miloslav Výborný: Je nás více, kteří máme tu samou poznámku. To se pravděpodobně týká odst. 2, protože v odst. 1 je ten milión už obsažen.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Marek Benda se hlásí s upřesněním, pak pan poslanec Lobkowicz. Předpokládám, že pan poslanec Benda upřesní i za svého klubového kolegu.

Poslanec Marek Benda: Přesně, i za svého klubového kolegu. Tady zřejmě došlo k překlepu. To se jedná o tu alternativu 1, přesně v tomto textu, jen v tom prvním řádku je místo 100 000 milión. Je to ta alternativa 1, ale netýká se to stávajícího § 49 odst. 1, ale toho textu, který je nad tím, té alternativy 1, místo 1 00 000 je v prvním řádku milión. Ta poznámka, která tam je jako alternativa 2, je rozdíl těch alternativ, aby bylo zřejmo.

Poslanec Ivan Bečvář: Je to upřesnění, je to v textu alternativy 1. Je tam doplněno: za 100 000 je částka 1 milión.

Předseda PSP Milan Uhde: Čili větší pokuta. Prosím o vyjádření navrhovatele ještě jednou.

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr pro, společný zpravodaj pro.

Předseda PSP Milan Uhde: 163. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tuto alternativu 5. návrhu poslance Lobkowicze, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 163. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo 76 pro, 58 proti. Tento návrh nebyl přijat. Chyběl tuším jeden hlas pro jeho přijetí.

Poslanec Ivan Bečvář: Další předkladatel byl pan poslanec Jan Litomiský, který předložil tři pozměňovací návrhy, z toho pod bodem 1 § 25 odst. 8. Stanovisko pana ministra souhlasné, společného zpravodaje ano.

Předseda PSP Milan Uhde: 164. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete první návrh poslance Litomiského, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 164. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných 99 pro, 25 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 § 27 odst. 6. Pan ministr nedoporučuje, já se nevyjadřuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Litomiského. 165. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 165. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných 61 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 § 29 odst. 5. Pan ministr proti, společný zpravodaj se nevyjadřuje.

Předseda PSP Milan Uhde: 166. hlasování na této schůzi rozhodne o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Litomiského.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 166. hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných 59 pro, 70 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším předkladatelem byl pan poslanec Kozel, který předložil jeden pozměňovací návrh pod bodem 1. Zní: § 18, odst. 5. Pan ministr souhlasné stanovisko, společný zpravodaj souhlasné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: 167. hlasování. Předmětem je návrh pana poslance Františka Kozla. Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 167. hlasování skončilo.

Ze 154 přítomných 98 pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším poslancem, který předložil pozměňovací návrhy v počtu 11, byl pan poslanec Radim Špaček, pod bodem 1 "ve společné zprávě k připomínce k § 1 slova" atd. Pan ministr souhlasné stanovisko, společný zpravodaj také souhlasné.

Předseda PSP Milan Uhde: 168. hlasování rozhodne o prvním pozměňovacím návrhu poslance Špačka. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 168. hlasování skončilo.

Ze 154 přítomných 135 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 § 4 navrhovaného zákona, odst. 1. Pan ministr má záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: 169. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete druhý návrh pana poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 169. hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných 19 pro, 106 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 § 7 odst. 3. Pan ministr má záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Třetí pozměňovací návrh poslance Špačka. 170. hlasování. Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 170. hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných 26 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 § 21 odst. 1. Zde jsou dvě alternativy. Alternativa 1, tam bych ještě poprosil o doplnění. Místo toho slova "doplnit" slovo "nahradit". Jinak stanovisko pana ministra je proti, společného zpravodaje proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 171. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh pana poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

171. hlasování skončilo. Ze 153 přítomných 29 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další alternativa 2, která zní: Třetí větu ukončit za slovy "státní správy ochrany přírody". Stanovisko předkladatele záporné, zpravodaje rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: 172. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh pana poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

172. hlasování skončilo. Ze 154 přítomných 31 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 5 v § 22 odst. 2. Tady bych prosil předkladatele pana poslance Špačka, jestli by mohl technicky upřesnit rozdělení, o které jste požádali. (Poslanec Špaček upřesňuje.) Děkuji předkladateli za upřesnění.

Pod bodem 5 v § 22 doplnit na konci větu, která zní: "Pro Státní lesy je závazným ustanovením" a vypouští se "a lesy ve vlastnictví obce". Pan ministr je pro, my jsme pro.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Orgoníková má technickou poznámku nebo námitku.

Poslankyně Hana Orgoníková: Kolegyně a kolegové, já si myslím, že takto to upřesnit nelze. Když tak se o tom musí nechat hlasovat, že se to vypouští, protože není otevřena rozprava. (Hlasy ze sálu: To bylo v rozpravě!)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Špaček to upřesnil v rámci rozpravy, jenomže to nebylo poznamenáno v záznamu, který máme k dispozici, paní poslankyně. Zdá se, že není žádná překážka, abychom hlasovali. Vyjádření předkladatele i společného zpravodaje jsme slyšeli.

173. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh pana poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

173. hlasování skončilo. Ze 152 přítomných 98 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Vzhledem k tomu, že tento návrh byl přijat, je třeba ještě opakovat hlasování v původním znění. Je tam upřesnění, jde o stejný text, ale je tam "ve vlastnictví obcí". Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné o čem budeme hlasovat? 174. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh pana poslance Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

174. hlasování skončilo. Ze 153 přítomných 84 pro, 43 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: pod bodem 6 doplnit v § 22 odst. 2. Stanovisko pana ministra je záporné, společného zpravodaje rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu pana poslance Radima Špačka se rozhodne ve 175. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

175. hlasování skončilo. Ze 155 přítomných 8 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 7 v § 23 odst. 3 doplnit větu. Pan ministr souhlasní stanovisko, společný zpravodaj rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu pana poslance Radima Špačka se rozhodne ve 176. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

176. hlasování skončilo. Ze 157 přítomných 114 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 8 nové znění § 4 odst. 1, doplnit větu. Pan ministr záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu pana poslance Radima Špačka se rozhodne ve 177. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

177. hlasování skončilo. Ze 154 přítomných 16 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 9 § 30 odst. 7. Pan ministr záporné stanovisko, společný zpravodaj záporné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu pana poslance Radima Špačka se rozhodne ve 178. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

178. hlasování skončilo. Ze 154 přítomných 22 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 10 v § 43 nahradit odst. 4. Pan ministr je proti, společný zpravodaj je proti.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu pana poslance Radima Špačka se rozhodne ve 179. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

179. hlasování skončilo. Ze 156 přítomných 20 pro, 106 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 11 ze společné zprávy na straně 13 vypustit připomínku týkající se nového § 55. Pan ministr je proti, společný zpravodaj je proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Radim Špaček se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Radim Špaček: Omlouvám se za zdržení, ale zopakuji to, co jsem říkal ráno v otevřené rozpravě. Je to návrh na vypuštění celého nového § 55 nikoli připomínky k němu.

Předseda PSP Milan Uhde: V rozpravě byl tento návrh upřesněn, takže budeme hlasovat o jeho upřesněném znění. Je tomu tak, pane společný zpravodaji?

Poslanec Ivan Bečvář: Ano, celého znění.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o vypuštění celého § 55. Tak byl tento návrh upřesněn. Tak o něm budeme hlasovat. Vyjádření předkladatele je záporné, vyjádření společného zpravodaje rovněž záporné.

180. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Je to poslední návrh pana poslance Radima Špačka, který byl předložen. Kdo je proti tomuto návrhu? 180. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných 12 pro, 122 proti. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Následných 6 pozměňovacích návrhů je od poslance Jana Černého, kterými pod bodem 1 § 23 odst. 3 navrhuje nové znění. Pan ministr souhlasí, společný zpravodaj souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 181. hlasování rozhodne o prvním pozměňovacím návrhu pan poslance Jana Černého.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 181. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 98 pro, 35 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem dvě v § 30 odst. 10 navrhovaného zákona. Pan ministr souhlasí, společný zpravodaj rovněž souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhy pozměňovací návrh poslance Jana Černého bude rozhodnut ve 182. hlasování.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 182. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 79 pro, 39 proti. Návrh byl těsnou většinou přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem tři v § 33 odst. 1. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP