Pátek 29. dubna 1994

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh zní, abychom v příloze název strany Hnutí důchodců za životní jistoty nahradili názvem Důchodci za životní jistoty. Pan poslanec Exner možná upřesní - Důchodci za životní jistoty? Ze zprávy ministerstva vnitra o existenci současných stran nevím, jestli existuje strana Důchodci za životní jistoty, ale znám Hnutí důchodci za životní jistoty. Myslím, že snad není nutné o tom hlasovat, protože v příloze se legislativně musí objevit správný název, takový, který teď tato strana má zaregistrován. Jestliže to pan poslanec Exner akceptuje, můžeme postoupit dál.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to ve stenozáznamu a pan poslanec to akceptuje.

Poslanec Richard Mandelík: Protože návrh pana poslance Kužílka neprošel, nemůžeme hlasovat o posledním návrhu pana poslance Exnera. Byl takto vázán.

Poslanec Vorlíček předložil souborný návrh, o kterém bych zase navrhl, pokud bude navrhovatel souhlasit, hlasovat společně, a to veškerý text až po bod 23 § 16 a) vypustit, o čemž jsme vlastně už hlasovali. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Navrhovatel souhlasí. Ptám, se kdo ve 168. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 51, proti 93, zdrželo se 22 poslankyň a poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: O dalším návrhu se už hlasovalo, proto se nemůže hlasovat znovu a poslední návrh pana poslance Vorlíčka k bodu 19, § 14 ost. 1 nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 169. hlasování, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 87, zdrželo se 33.

Poslanec Richard Mandelík: S dovolením, pane předsedající, bych vznesl technický dotaz, jestli jsem nezapomněl něco z návrhů pana poslance Vorlíčka, včetně těch, které byly předneseny v nově otevřené rozpravě. (Ne.)

Další návrh přednesl pan poslanec Vik. Dovolím si ho zeptat, zda chce hlasovat po jednotlivých řádcích, a nebo jako o celku. (Jako o celku.) To znamená, hlasovali bychom o celku u odstavců, čili až po SPR-RSČ z důvodů včetně. První hlasování o této věci - nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 170. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 36, proti 79, zdrželo se 48 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh je - o tom se musí hlasovat, protože tento návrh neprošel - pan poslanec Vik v tomto případě navrhuje vypuštění § 20 ze společné zprávy a ponechat současné financování. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 171. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 26, proti 104, zdrželo se 34.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh na změnu § 2 odst. 3. Velmi nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 172. Hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 16, proti 116, zdrželo se 31 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh zní na úpravu § 15 odst. 2. Podle mě je to příliš dlouhé, nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 173. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 13, proti 93, zdrželo se 56 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: O dalším návrhu se hlasovalo. Poslední návrh pana poslance Vika je na úpravu § 18 odst. 1, a to je snížit povinnost uvádět výši darů. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Vik chce upřesnit svůj návrh.

Poslanec Jan Vik: (hovořil z místa)

Poslanec Richard Mandelík: Omlouvám se, pane předsedající, nechte hlasovat o tom, zda z § 18 odst. 1 bude vypuštěn text písm. b).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 174. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 19, proti 90, zdrželo se 58 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní bychom hlasovali o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Doporučujete?

Poslanec Richard Mandelík: Já jsem se již vyjádřil, že ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 175. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 24, proti 89, zdrželo se 50 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní následuje pozměňující návrh pana poslance Kavana, ke kterému bych si dovolil přece jenom něco říci. Je poněkud v souladu s principem společné zprávy a přílohy k tomuto zákonu, aby Moravská národní strana dostala příspěvek na mandát. Proto jako zpravodaj doporučuji, aby při hlasování o druhém sloupci se hlasovalo souhlasně a při hlasování o prvním sloupci nesouhlasně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: A tím pádem i o třetím sloupci.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí sloupec je součet.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Takže navrhl jste oddělené hlasování o jednotlivých sloupcích.

Poslanec Richard Mandelík: Ano. Čili, o prvním sloupci nedoporučuji, druhý sloupec doporučuji, třetí sloupec je součet.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o prvním sloupci. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, vážená sněmovno, já jsem podobnou věc konzultoval před dvěma hodinami s právníky a bylo mi řečeno, že to, co v zákoně bude napsáno, bude platit, takže i když budeme říkat součet, tak tam bude 2 571 tisíc, i kdyby to matematicky nebyl součet. V zákoně, bude-li třikrát pět je šestnáct, bude to šestnáct. Je to paradox, já nejsem právník. Sděluji to zde, a protože nebyl podán návrh, aby ve třetím sloupci bylo 1 500 v tisících, doporučuji, aby sněmovna toto brala v potaz při svém hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Mohu nechat hlasovat?

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedající, když si přečtete přílohu, pan poslanec Kužílek by si ji také mohl přečíst, tak zjistí, že poslední sloupec je součet celkem - roční částka příspěvku na činnost - takže je to legislativně technická úprava. Myslím, že se zbytečně zdržujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přestože má pan Kužílek pravdu, zdržujeme se. Nechám hlasovat o prvním sloupci ve 176. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 27, proti 82, zdrželo se 53.

Budeme hlasovat o druhém sloupci. Jedná se o 177. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 42, zdrželo se 51 poslanců. Nemusíme tedy hlasovat o sloupci č. 3.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh přednesl pan poslanec Trnka a já bych si ho dovolil sloučit s návrhem pana poslance Seifera, protože je prostě shodný. Pan poslanec Seifer na mne kýve.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Oba předkladatelé souhlasí.

Poslanec Richard Mandelík: Já s tím nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Seifer se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Pavel Seifer: (Mimo mikrofon.) Navrhuji hlasovat odděleně o jednotlivých částech pro jednotlivé strany.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Můžeme tak hlasovat, samozřejmě, poprosím tedy o přečtení ještě jednou.

Poslanec Richard Mandelík: První návrh je v příloze - změna u LSU - místo 2,5. mil. dát 4 mil. Rozumí se samozřejmě ve sloupci "příspěvek na mandát".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 178. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58, proti 53, zdrželo se 51 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: U Strany zelených snížit na 0,5 mil. Kč - znamená to samozřejmě příspěvek na mandát. Mělo by tam být správně legislativně ve stenozáznamu číslo 500.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 179. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 45, zdrželo se 74 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Třetí návrh. Totéž u zemědělské strany - to znamená, změna, že ve sloupci - příspěvek na mandát - bude číslo 1500.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 180. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 32, proti 37, zdrželo se 90.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrhy přednesl pan poslanec Řezáč. Pravděpodobně zvolíme stejnou metodu, tzn. hlasování po řádcích. Čili první řádek by byl - v této příloze, v příloze tohoto zákona v posledním sloupci, součet, by bylo uvedeno místo toho, co tam uvedeno je, č. 3000. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 181. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro 37 poslanců, proti 70, zdrželo se 52 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Tatáž úprava u Strany demokratické levice, ve sloupci součet - 3000.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 182. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 33, proti 71, zdrželo se 47 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Tatáž úprava u Strany zelených. V součtovém sloupci - 3000. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 183. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 22, proti 64, zdrželo se 67 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh byl na úpravu § 20, nového odst. 7. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 184. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 36 poslanců, 84 proti, 33 poslanců se zdrželo.

Poslanec Richard Mandelík: Další tři pozměňující návrhy přednesl pan poslanec Benda, za které mu děkuji. Hlasujeme o tom prvním, který doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 185. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 144 poslanců, proti 8, zdrželi se 4.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh je vlastně opravou chyby, musel by se stejně legislativně udělat, ale hlasujme o něm. Doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 184. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro 157, proti 1, zdrželi se 3 poslanci.

Poslanec Richard Mandelík: Poslední návrh pana poslance Bendy vřele doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 187. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro 129 poslanců, 4 proti, zdrželo se 24 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrhy přednesl pan poslanec Recman. Dovolil bych si dát hlasovat o prvních třech najednou, pokud bude pan předkladatel souhlasit, protože mají spoluvazbu. Dovolím si je nedoporučit, protože jsou naprosto v rozporu s principem úpravy, kterou jsme zavedli společnou zprávou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předkladatel souhlasí, můžeme hlasovat.

Jedná se o 188. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 37, proti 94, zdrželo se 23 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh poslance Recmana si dovolím výrazně nedoporučit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 189. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 29, proti 95, zdrželo se 29.

Poslanec Richard Mandelík: Další soubor návrhů přednesl pan poslanec Matulka. Přednesu nejdříve ty, které máte ve svém textu napsány, a potom teprve ty, na které upozornil, za což se mu ještě jednou omlouvám.

Hlasujme tedy o tom prvním, tj. v bodu 22, první větě odst. 2, § 15. Dovolil bych si doporučit, pokud bude souhlasit pan poslanec Matulka, současně také hlasovat o úpravě v článku IV., protože jsou to úpravy, které jsou velmi podobné a logicky by měly spolu souviset.

Dokonce bych si dovolil je doporučit, přičemž jsem byl upozorněn na to, a doufám, že to sněmovna bude akceptovat, že upřesnění pana poslance Matulky zní: za slovem "vyhlášení" by v každé z těch změn mělo být "celostátní", aby se to netýkalo voleb, které zde vyhlašujeme v případě, že se někde rozpadne zastupitelstvo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan předkladatel souhlasí. Je zde požadavek, abych vás odhlásil. Samozřejmě, že tak učiním. Poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

Můžeme začít hlasovat.

Jedná se o 190. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 116, proti 7, zdrželo se 26.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní bych navrhl, abychom o pozměňujících návrzích k bodu 24, úprava § 17 a úprava v článku VI., tak jak následují po sobě, hlasovali společně, protože opět mají souvislost. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předkladatel souhlasí. Můžeme hlasovat.

Jedná se o 191. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 65, proti 58, zdrželo se 28 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Opět poslední dva návrhy pana poslance Matulky. Navrhuji, aby se o nich hlasovalo současně. Oba dva nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 192. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 44, proti 50, zdrželo se 54 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Dále přednesu pozměňující návrhy pana poslance Matulky, které bohužel vypadly z tohoto textu.

Za prvé. V bodu 16 společné zprávy nahradit v § 10 slova "trvalého pobytu" slovy "rodného čísla". Myslím si, že bych to měl vysvětlit. Je to nezařazená připomínka z ÚPV. Nemohu ji však doporučit, protože Ministerstvo vnitra potřebuje znát adresu trvalého pobytu těchto lidí. Kdyby se ukázalo vhodné zařadit uvádění rodného čísla v těchto údajích, tak se to mělo vyřešit tím, že se řekne "trvalého pobytu a rodného čísla".

To se ovšem bohužel nestalo. Nemohu to doporučit, trvalý pobyt by tam měl zůstat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 193. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 25 poslanců, proti 51, zdrželo se 72 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Domnívám se, že o druhém návrhu, abychom vypustili z bodu 19 společné zprávy slova "a § 17 - 19" jsme již hlasovali. Tímto jsme skončili pozměňovací návrhy pana poslance Matulky.

Následují pozměňovací návrhy pana poslance Exnera. První pozměňovací návrh - nelze hlasovat, poněvadž nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Kužílka.

O druhém návrhu ano, protože zde byla podmínka, že nebudou-li přijaty pozměňovací návrhy k příloze poslanců Kužílka, poslanec Wagner neměl pozměňovací návrh, ale pan poslanec Matulka ano, a přijaty nebyly, a příloha zůstane součástí zákona. Hlasovat musíme. Problém je v tom, že nejde o pozměňovací návrhy, kterými by se dala měnit společná zpráva a také to pan navrhovatel vyjádřil vlastně v poslední větě svého vystoupení. Nejsem si ovšem jist, jestli tato poslední věta není procedurálním návrhem, abychom přerušili projednávání a došlo k formulaci toho, co se pan poslanec Exner snažil navrhnout. Nedovolím si to komentovat a asi to budete muset, pane předsedající, rozhodnout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Požádám pana poslance Exnera, aby upřesnil svůj návrh.

Poslanec Václav Exner: K přerušení jednání by muselo dojít v případě, že by tento návrh byl přijat, protože potom by muselo dojít k tomu, aby byl promítnut do tabulky, která by podle tohoto návrhu byla změněna. Je tedy potřeba meritorně rozhodnout, jestli by se šlo na tento způsob. Potom by bylo přerušení, které by znamenalo doplnění příslušných čísel a tím by byl pozitivně tento návrh vyjádřen.

Poslanec Richard Mandelík: Chci vyjít vstříc panu poslanci Exnerovi a navrhuji, abychom hlasovali o bodech, které formuloval a) až d) včetně dovětku, přitom vzít v úvahu návrh poslance Řezáče, jako určitém koncepčním hlasování, ze kterého něco vyplyne.

Jako zpravodaj to ovšem důrazně nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Benda, kolega Výborný. Kolega Výborný je starší, má přednost.

Poslanec Miloslav Výborný: Omlouvám se samozřejmě kolegovi Bendovi, byl jsem ale přihlášen dříve. Nehodlám hodnotit v této procedurální poznámce, která samozřejmě nemůže být přihláškou do rozpravy, kvalitu menší nebo horší toho návrhu, který přednesl pan poslanec Exner, ale obávám se, že sněmovna, když hlasuje o pozměňovacích návrzích, nemůže hlasovat o něčem jako o zásadě jakéhosi dalšího výpočtu. Je mi to líto, ale to prostě nelze. Toto mělo zaznít ve výboru, toto mělo být vypočítáno a předneseno. Lituji, ale není o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Benda souhlasí se starším kolegou. Protože není jiných názorů, můžeme postoupit dále.

Poslanec Richard Mandelík: Další dva pozměňovací návrhy jsem předložil sám. První se týkal tiskové chyby, ale asi bude dobré přesto o ní hlasovat, protože věcně by se hodně měnilo, kdyby tam zůstalo slovo "tis.".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 194. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 147 poslanců, proti 1, zdrželo se 8 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Druhý pozměňovací návrh jsem již vysvětlil, samozřejmě ho doporučuji, když jsem ho navrhl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 195. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 116 poslanců, proti 4, zdrželo se 31.

Poslanec Richard Mandelík: Následují pozměňovací návrhy pana poslance Libora Nováka mladšího, které bych navrhl řadit tak, jak jsou zde uvedeny, ale tak, abychom hlasovali současně o první dvojici, to je úprava § 20 odst. 3 a současně úprava § 20 odst. 5. Přičemž na moji žádost mi upřesnil pan poslanec Novák, že opomenul napsat za slova "Poslanecké sněmovny" slovo "nejméně", které tam samozřejmě patří. Doufám, že to bude sněmovna akceptovat jako upřesnění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předkladatel souhlasí, takže je to upřesnění. Jedná se o 196. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 62 poslanců, proti 71, zdrželo se 29 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, měli bychom hlasovat o druhé alternativě, kterou nám nabízí pan poslanec Novák, to je nebýt tak ostří a nedávat tam pětiprocentní hranici, ale čtyřprocentní hranici. Jako zpravodaj doporučuji oba návrhy společně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 197. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 60, proti 68, zdrželo se 35 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní bych vás poprosil, abyste si vzhledem k předchozímu hlasování na tři tečky v posledním návrhu pana poslance Libora Nováka doplnili slova "tři procenta", protože jsme nic nezměnili. Budeme hlasovat o posledních dvou návrzích na úpravu § 20 odst. 3 současně. Doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 198. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97, proti 16, zdrželo se 48 poslanců.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedající, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, bude-li souhlasit sněmovna, já doufám, že jsem na žádný nezapomněl. V tomto případě můžeme hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a společné zprávy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje - hlásí se kolega Exner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Chtěl bych požádat o 15minutovou přestávku na jednání klubů před konečným hlasováním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vyhlašuji přestávku. Sejdeme se v 17.55 hodin k závěrečnému hlasování.

(Jednání přerušeno v 17.40 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.57 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP