Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Aleš Juchelka

Schůze: 1, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 23, část č. 29 (10. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 18 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
část č. 11, část č. 13, části č. 16-17 (11. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 89-90 (12. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 274 (27. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 265 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 289 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 47, část č. 65 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 14, části č. 21-22 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání  
část č. 20, část č. 24 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 68 (24. 3. 2022), část č. 240 (8. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
část č. 28 (22. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 110-111 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 42 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 136 (10. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47 (3. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 29-30 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

části č. 155-156 (14. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 34 (31. 5. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
části č. 143-144 (3. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 242-243 (16. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 161, část č. 164, část č. 168 (14. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
části č. 179-180 (14. 6. 2022)

149. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 849/
část č. 289 (17. 6. 2022)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení  
část č. 263 (16. 6. 2022)

26. schůze (15. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 3 (15. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 7 (15. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 2 (8. 7. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
části č. 24-25 (13. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 16, část č. 18, část č. 22, část č. 24, části č. 29-30, část č. 36 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 47 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 11 (6. 9. 2022), část č. 166 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 43-44, část č. 50, část č. 53, část č. 56, části č. 58-59 (7. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 112, část č. 119 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 53-54 (1. 9. 2022)

38. schůze (16. 9. 2022)

část č. 1, část č. 5 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 16, části č. 32-33, část č. 36 (29. 9. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 38-39 (29. 9. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 42 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 10 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 228, část č. 230 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
části č. 162-163, části č. 171-172, část č. 174, část č. 178 (25. 10. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení
část č. 50, část č. 52 (12. 10. 2022)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
část č. 184, část č. 186 (26. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (13. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 2-3, část č. 15, části č. 26-28, části č. 34-37, části č. 40-41, část č. 67 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
části č. 15-16 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 91 (29. 11. 2022), části č. 197-198 (2. 12. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
část č. 16 (15. 11. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 11 (15. 11. 2022)

40. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení
části č. 192-193 (1. 12. 2022)

91. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
části č. 194-196 (1. 12. 2022)

168. Ústní interpelace
část č. 181 (1. 12. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
části č. 159-161, části č. 163-165 (1. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

části č. 1-2, část č. 5, část č. 12 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 12 (10. 1. 2023), část č. 131 (24. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 30, části č. 32-37, část č. 40, část č. 43 (11. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 81-83, část č. 85, část č. 87, části č. 104-105, část č. 108 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

části č. 15-16 (7. 2. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
části č. 29-30 (7. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 83 (24. 2. 2023), část č. 118 (7. 3. 2023), část č. 151 (10. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 8-9, části č. 11-15, část č. 21, části č. 24-27 (22. 2. 2023), část č. 31, části č. 33-35, část č. 39, části č. 42-43 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 336-337, část č. 349, část č. 351, část č. 382 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 2, část č. 8, část č. 10, část č. 18 (28. 2. 2023), části č. 110-111, část č. 115, část č. 122, část č. 131, část č. 141 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 219-220, část č. 257, části č. 260-261 (2. 3. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 3, část č. 5 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 98 (19. 4. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 125 (19. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 34, část č. 38 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 169 (30. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
části č. 220-221, část č. 224 (1. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 212 (1. 6. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 76-77, části č. 82-83 (17. 5. 2023)

116. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 199 (31. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
části č. 30-31, část č. 33 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 93-95, část č. 97 (18. 5. 2023), část č. 205 (1. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 131 (18. 5. 2023), části č. 227-228 (1. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 62, část č. 64 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
části č. 51-53, část č. 63 (8. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 23 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 120-121, část č. 124, část č. 128, část č. 158 (29. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 55 (27. 6. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 89 (28. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 116 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 27-28, část č. 30, část č. 32, části č. 47-50, části č. 56-57, část č. 62, část č. 64, část č. 72 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 102, část č. 109 (12. 7. 2023), část č. 170, části č. 173-174 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 280, části č. 282-285, části č. 287-288, část č. 296, část č. 299, část č. 301 (21. 7. 2023), část č. 323 (26. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 28, část č. 30 (29. 8. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení
části č. 34-35 (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 55, část č. 58 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 111 (6. 9. 2023), části č. 197-198 (12. 9. 2023)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatá v Ženevě dne 17. června 2022 /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 272 (14. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 252, část č. 255 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 42, část č. 57 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 28-29 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 86, část č. 89 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
části č. 99-100 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 256 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 198, části č. 203-204 (25. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 131, část č. 134 (24. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
části č. 38-39 (10. 10. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
části č. 47-49 (10. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 261 (27. 10. 2023)

136. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a členy Rady Českého rozhlasu a při jejich volbě /sněmovní dokument 3235/
část č. 141 (24. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 222 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 125-126, části č. 139-140, část č. 142, část č. 144, část č. 176 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 8 (14. 11. 2023), část č. 118 (28. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 97, část č. 99 (15. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 189, část č. 195 (29. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

části č. 11-12 (12. 12. 2023), části č. 32-33 (13. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 40, část č. 44, části č. 46-50 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

104. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 33-34 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 209, část č. 215 (23. 1. 2024)

89. schůze (19. 1. 2024)

část č. 3 (19. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 189 (7. 3. 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 236, část č. 246 (8. 3. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
části č. 68-70 (29. 2. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
část č. 120 (1. 3. 2024)

153. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2023) /sněmovní tisk 544/
část č. 199 (7. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 185 (7. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 89-90 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 33, část č. 35 (19. 3. 2024), části č. 65-67, část č. 93, části č. 95-97, část č. 101, část č. 103, části č. 110-111 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení  
část č. 32 (9. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 66 (10. 4. 2024), část č. 81, část č. 87 (12. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 14, část č. 20 (2. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení  
část č. 34 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 76 (9. 5. 2024), části č. 79-80, část č. 82 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
části č. 129-130 (24. 5. 2024)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení  
část č. 31, části č. 34-35 (21. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 142, část č. 146 (31. 5. 2024)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
část č. 154 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 31 (28. 5. 2024), část č. 39, část č. 45, části č. 47-50 (28. 5. 2024), část č. 101, část č. 111, části č. 123-125, část č. 127, část č. 138 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 63-64, část č. 72 (29. 5. 2024), část č. 143, část č. 145, část č. 151, část č. 154, část č. 156, část č. 164, část č. 191, část č. 193 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení  
části č. 16-17 (11. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP