Sněmovní tisk 30
Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 11. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1100/21, PID KORNC73J9DSJ.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 19. 9. 2021.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Mgr. Jan Lacina a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro mediální záležitosti (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 155).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 30/2, který byl rozeslán 3. 6. 2022 v 11:00.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 322).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 11. 8. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 242/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
841Stanislav Berkovec22097-34319.docx (17 KB) 31. 5. 2022 v 16:43:07
860Martin Baxa22116-34359.docx (31 KB) 3. 6. 2022 v 07:55:28


Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, audiovizuální průmysl, dezinformace, evropský audiovizuální prostor, kontrola komunikace, poskytovatel internetových služeb, svoboda projevu, videokomunikace, volný pohyb programů

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)