(13.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Paní předsedkyně, já se omlouvám, ale buď padne protinávrh, protože padl procedurální návrh...

 

Poslankyně Alena Schillerová: Ne, teď jsme se domluvili, paní místopředsedkyně, tady takhle vizuálně... Prosím, je to přednostní právo. Já tady komentuji obrovský zásah do práv opozice. Nemohu vyloučit, že pokud selže pojistka, jako je Senát a pan prezident, že se třeba znovu obrátíme na Ústavní soud. Já to teď nemohu prostě vyloučit. Takže chci okomentovat to, že poněkolikáté - už končím - pošlapáváte naše práva a prostě v době, kdy tam visí 69 přihlášených, chcete natvrdo hlasovat. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Já se tedy chci zeptat na tu dohodu, kterou jste uskutečnili, protože to není podle jednacího řádu. Padl procedurální návrh a je potřeba začít hlasovat ihned. Tak já nevím, jestli tady... Já nechci zasahovat do vašich dohod, pánové, ale jak to tedy je? (Informace mimo mikrofon.) Omlouvám se, ale skutečně v souladu s jednacím řádem se prostě procedurální návrh hlasuje ihned.

Já už jsem gongovala pro kolegy. Vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Počkám, až se ustálí počet přihlášených... Vypadá to, že už se tak stalo.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Nyní s přednostní právem je přihlášen pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Dovolte i mně, abych okomentoval tady tu věc. Musím souhlasit s panem předsedou Bendou, že se nám tady vyskytl takový nešvar. Jmenuje se to pevné hlasování. Je to něco, co tady dřív nebylo, a také to není součástí zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To vy jste si vymysleli, to je váš zákon, to je zákon pětikoalice, pevné hlasování.

Teď mi ještě řekněte, pane předsedo Bendo, jak by řekl klasik, v jaké kadenci budete to pevné hlasování dávat v dalších dnech a dalších měsících? Bude to každý den, bude to každý týden? Abyste se nemuseli obtěžovat s tím, že tady někdo chce k nějakému zákonu říct svůj názor a že také existuje nějaká svoboda projevu, kterou byste měli ctít, v demokracii, vy, slavní demokrati! Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. S přednostním právem ještě pan předseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem nejméně dvakrát nabídl opozičním klubům, že prodloužíme jednání po 14. hodině. Byli jsme připraveni pro to jako koalice hlasovat a všechny, kteří se chtějí vyjádřit, nechat vyjádřit. Mám pocit, že je zcela zjevné po tom, co zazněla dvě veta před 14 dny, dnes také, na to, že nemůžeme jednat po 14. hodině, že se nejedná o strategii, která má směřovat k tomu, aby byly vyjádřeny názory, a strategii, která má odložit přijetí rozhodnutí většiny. S tímto já prostě nemůžu souhlasit. A tak jak už jsem říkal jednou, v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu si myslím, že většina má právo nakonec rozhodnout. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. (O slovo se hlásí poslankyně Schillerová.) Omlouvám se, paní předsedkyně, mám tu tři faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Berkovec a paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych opět zareagovat na pana poslance Bendu, prostřednictvím vás. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli vy jste taky byli taková dobrota sama v minulém a předminulém volebním období, když za vámi přišla vládnoucí koalice s nějakou takovouto prosbou, jestli byste byli vstřícní a vyšli vstříc. Jestli jste taky takhle jednali po 12. hodině, jako nám to tady dáváte poslední dobou? To znamená, že třeba jedeme dvě noci a tři dny. Jestli se vám toto taky stávalo, jako se to stává nám? Takže ono občas by to chtělo se kouknout do toho vlastního svědomí a kouknout se na to, jak ta Sněmovna fungovala dřív a jak funguje nyní. Já jsem předtím byla těch osm let ten státní úředník a nezažila jsem, nezažila jsem za těch osm let, že by Sněmovna jednala přes noc tolikrát, co teď v tomto období. Takže já si jenom myslím, že kdybyste byli stejně vstřícní jako minulá vláda, tak končíme třeba v těch 10 hodin, v 11, když už ty kamery zhasnou, necháte nás v uvozovkách vyspat, abychom ten další den mohli jednat opět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Berkovec, připraví se paní poslankyně Pastuchová, pak pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych reagoval na našeho váženého kolegu Marka Bendu, který tady řekl také takový termín, že se jedná vlastně o nějakou obstrukci a o to, oddálit nějaké rozhodnutí. Dovolte, abych připomenul dovolbu do Rady České televize v minulém volebním období. Poprvé, opravdu poprvé, a já doufám, že naposled, v historii novodobého českého parlamentarismu se stalo, že byl obstruován pevně zařazený bod. Byly to desetihodinové přestávky, trvalo to několik měsíců. Takže to bych jenom velmi rád připomenul. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Juchelka, faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si také dovolím zareagovat na ctěného kolegu, vaším prostřednictvím, Marka Bendu. Mně se snad zdá jenom to, že tu říkáte o tom, že jsme se tady ráno zabývali Izraelem. Vy jsme se tady dozvěděli, co se tam děje, že ti lidé čekají na letadlo, protože včera jsme se o tom bavili a paní ministryně Černochová nám neodpověděla. Pan ministr zahraničí tu nebyl, protože lítal z Ománu do Izraele, čímž se pak chlubil.

My jako poslanci o tom chceme mluvit. To je teď aktuální situace ve světě a vy to nadřazujete nějakým přiblblým daňovým balíčkem, že vy chcete hlasovat a být doma?! To si snad děláte srandu! Teď jsem si natočila, jak tu všichni seděli ti ministři a všichni do jednoho, zase usměvavý pan premiér si středem odkráčí. Přišel ráno, tamhle si sedl, někdo ho tu kritizoval, jak ho včera sprdli v Brně, a on řekl ne, mě pochválili, hi, hi, hi. (Pobavení v sále.) Já jsem tedy viděla něco jiného. Že ho nechválili.

Takže prosím vás, kdyby tu ti ministři seděli celé ty dny, co my tady obhajujeme - a já chci obhájit to, co se mi na tom nelíbí - tak vám možná tu ruku po té 14. hodině mimořádně, když máte každou středu vládu a nemůžete tu sedět ty středy, možná zvedneme. Ale ke komu tady mluvíme? K prázdným lavicím. Já se moc těším, že dneska udělám srovnání vašeho hlasování a s tím, jak všichni středem odcházeli. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já jenom na úvod chci říct, že cítím, že jsou porušována má práva jako opozičního poslance. Já jsem přihlášený jako 54. a bohužel se nedostane pravděpodobně vůbec na mou obhajobu dvou pozměňovacích návrhů, které jsem tam vložil 6. září. Kdyby to alespoň probíhalo na výborech, že bychom mohli mít na výborech nějakého partnera, se kterým bychom mohli ty pozměňovací návrhy projednat, tak to se taktéž neděje. Na výbor pro sociální politiku, kde jsem já měl ty své pozměňovací návrhy, nepřišel u projednávání konsolidačního balíčku ani jeden z gesčních ministrů. Ani pan ministr práce a sociálních věcí, ani pan ministr financí. Ani jeden z nich nepozval na to jednání výboru pro sociální politiku, když je to vaše vlajková loď, ani svého politického náměstka. Takže tam nebyl vůbec nikdo z politiků a poslali tam dva úředníky, kteří byli z odboru Ministerstva financí. Ti samozřejmě by nemohli politicky říct, že třeba podpoří anebo v jiném znění podpoří můj pozměňovací návrh na slevu na manžela, manželku, když se starají doma o zdravotně postiženého partnera nebo dítě. Prostě nemohli. Já jsem tam prostě jenom házel hrách na zeď, poněvadž ti úředníci nemají žádnou moc mi něco politického slíbit. Teď, když chci přesvědčit alespoň část Poslanecké sněmovny, že ty dva pozměňovací návrhy mají nějaký smysl, mají nějakou logiku, tak je mi ubíráno tady toto právo vyjádřit se, poněvadž jsem 54. a pravděpodobně do pátku do 11 hodin se na mě nedostane. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP