Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vít Rakušan

Schůze: 1, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 32 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 1 (11. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 94-95 (12. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 274, část č. 278, část č. 283 (27. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

část č. 6, část č. 12 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 90, část č. 96 (16. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
části č. 38-39 (18. 2. 2022)

13. schůze (24. 2. 2022)

1. Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině
část č. 5 (24. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 2, část č. 4, části č. 7-8, část č. 11, část č. 30 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 65 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 91, část č. 95, část č. 98, části č. 101-102, část č. 107 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 2, část č. 10, část č. 17, část č. 30, část č. 32, část č. 53 (29. 3. 2022)

18. schůze (7. 4. 2022)

část č. 9 (7. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 13 (26. 4. 2022), část č. 64 (28. 4. 2022), část č. 152 (11. 5. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 65, část č. 67 (28. 4. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69, část č. 72 (28. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 206-209, části č. 211-212 (12. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 225, část č. 236 (13. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 3, část č. 12, část č. 32, část č. 35 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 11, část č. 27, část č. 31, část č. 37 (31. 5. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 193, část č. 198 (15. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 251 (16. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
část č. 176, část č. 178, část č. 182 (14. 6. 2022)

148. Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace
část č. 207 (15. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení  
část č. 62 (20. 7. 2022)

30. schůze (7. 7. 2022)

část č. 8, část č. 16 (7. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 42 (12. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 5, část č. 7, část č. 12 (6. 9. 2022)

31. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení
část č. 16, část č. 18 (6. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 115, část č. 118, část č. 122, část č. 125, část č. 127, části č. 129-130 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 22 (1. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 24 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 6, část č. 8 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 209, část č. 229, část č. 231 (26. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 180-182, části č. 184-185, části č. 188-190 (1. 12. 2022)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - třetí čtení
část č. 203, část č. 207 (2. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

16. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
části č. 146-148 (25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 91, části č. 95-96 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 12 (17. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 41 (8. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení
část č. 24, část č. 26 (21. 2. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
část č. 95 (24. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
část č. 65 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 351 (3. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

část č. 2 (8. 3. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 5, části č. 17-18 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 10 (4. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
část č. 18, části č. 20-22 (4. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 156, části č. 159-160, část č. 163, části č. 170-172 (20. 4. 2023)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
části č. 104-105, části č. 107-108, část č. 111 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

3. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - druhé čtení
část č. 108 (18. 5. 2023)

12. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
část č. 291 (13. 6. 2023)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 188, část č. 191 (31. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 196 (31. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 259 (2. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení
část č. 262 (2. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 135 (18. 5. 2023), části č. 340-349 (15. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
část č. 250 (2. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 33 (14. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

část č. 1 (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 7, části č. 9-10, část č. 14, část č. 21, části č. 23-25 (14. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení  
část č. 5, části č. 7-8 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 170 (30. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 53 (27. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
části č. 179-182 (12. 7. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 106-110, část č. 113, část č. 115 (29. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 139-140, části č. 146-147, část č. 149, části č. 151-153 (29. 6. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
část č. 39, části č. 44-45 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 104 (6. 9. 2023), část č. 166 (12. 9. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 235, část č. 237, část č. 240 (13. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení  
části č. 33-34 (26. 9. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení  
část č. 36, část č. 38 (26. 9. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 41 (26. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 254 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 165, část č. 168 (25. 10. 2023)

14. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
část č. 142 (24. 10. 2023)

15. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení
část č. 143 (24. 10. 2023)

19. Vládní návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 144 (24. 10. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
část č. 76 (12. 10. 2023), část č. 100, část č. 107 (13. 10. 2023)

99. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138 (24. 10. 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
část č. 258 (27. 10. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
část č. 272, části č. 279-280 (27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 92-93, části č. 96-98 (12. 10. 2023), části č. 236-237, části č. 239-241, části č. 243-244, části č. 248-249 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 23 (17. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
části č. 11-12 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení  
část č. 17, část č. 21, část č. 23 (14. 11. 2023)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení
část č. 130, část č. 132 (28. 11. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 9-10 (14. 11. 2023)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
část č. 219, části č. 222-224 (1. 12. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

4. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení  
část č. 22 (12. 12. 2023)

5. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení  
část č. 23, části č. 26-28 (12. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 17 (16. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
části č. 54-55 (26. 1. 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
část č. 21 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 4 (17. 1. 2024), část č. 212 (23. 1. 2024), část č. 257, část č. 264 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 39, část č. 47, části č. 49-51 (17. 1. 2024), část č. 187 (19. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení  
části č. 55-56 (7. 2. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
část č. 56 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
části č. 159-161, část č. 163 (6. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 183, části č. 185-186 (7. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 211 (7. 3. 2024)

95. schůze (28. 2. 2024)

část č. 28 (28. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 9 (19. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
část č. 106, část č. 109 (16. 4. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení  
část č. 39 (9. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 182, část č. 184, části č. 186-189, část č. 196, části č. 198-199 (18. 4. 2024)

100. schůze (18. 4. 2024)

část č. 11 (18. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 138 (31. 5. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - druhé čtení  
část č. 27 (21. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 36 (21. 5. 2024), část č. 78, část č. 80 (23. 5. 2024), část č. 116, části č. 118-122, část č. 124 (24. 5. 2024)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 156, část č. 158 (31. 5. 2024)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
část č. 55, část č. 57 (22. 5. 2024), část č. 104, část č. 107, část č. 109 (24. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
část č. 91, části č. 95-97, části č. 99-101 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 19 (28. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 29, části č. 31-33, část č. 38 (11. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

část č. 33, část č. 35 (14. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 77, část č. 86 (21. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP