Neautorizováno !


(17.40 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, paní předsedkyně. 27. února loňského roku jsem zaregistrovala na iDNES, článek: "Plat 70 000 i bez vzdělání. Hladíkův člověk má na ministerstvu místo ředitele." Jen připomínám, nebyl jste tehdy ministrem, a přesto jste měl zajistit svému bývalému vedoucímu vašeho sekretariátu na magistrátu panu Bc. Martinu Polívkovi místo ředitele odboru komunikace, přestože taková pozice do té doby na ministerstvu neexistovala.

Na stránkách ministerstva jsem dnes zjistila, že pan Bc. Polívka je stále ředitelem odboru. Pokud je mi známo, ředitelé odboru mají minimálně 13. platovou třídu a podmínkou vzdělání je v magisterském studijním programu. Titul bakalář neznamená absolvování magisterského programu, pokud se tedy něco nezměnilo.

Chtěla bych vědět, kolik mělo ministerstvo zaměstnanců před nástupem Bc. Martina Polívky, po jeho nástupu a zda pro něj skutečně bylo vytvořeno ředitelské místo? Počty mám na mysli počet obsazených míst, celkový počet tabulkových míst před a po této akci. Předem děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan ministr odpoví podle jednacího řádu do 30 dnů písemně. Nyní by měla následovat interpelace pana poslance Maška, který není přítomen, takže jeho interpelace propadá, stejně tak jako interpelace pana poslance Růžičky, který taktéž není přítomen. Ale přítomen je pan poslanec Lang, který bude interpelovat taktéž přítomného pana ministra Rakušana a to ve věci Detenční zařízení v ČR, počty, kapacity. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuji. Musím říct na úvod, že jsem rád, protože jsem netušil, že deset kolegů nebude, děkuji i panu ministrovi, který opravdu chodí na interpelace, abych byl korektní.

Pane ministře, moje otázka zní opět k tomu vízovému migračnímu paktu. Můžeme se tady střetávat politicky, ale říkali jsme, že to má i nějaké praktické dopady do toho výkonu. Implementační doba je dvouletá, máme na to dva roky, já jsem to říkal tady tuším asi tři dny zpátky. A tentokrát moje otázka je taková záludná. V případě, že někdo na té vnější schengenské hranici v České republice požádá o ten azyl, vy jste říkal samozřejmě, že spíš budou dotčené státy na tom vnějším prstenci, ale může se stát, u nás máme vnější schengenskou hranici třeba na Ruzyni, někdo tam přiletí a řekne - azyl. My potřebujeme detenční zařízení pro tyto lidi. Česká republika má čtyři detenční zařízení, kdy ve své podstatě ani jedno není tady bezprostředně v okolí Prahy. Máme tady Balkovou, potom máme Vyšní Lhoty, Bělou-Jezovou a zastávku u Brna, takže všechno je to poměrně daleko.

Moje otázka zní - a zaznělo to i na semináři na Ministerstvu vnitra v pondělí, kdy vlastně jak z OAMPu, tak z Cizinecké policie zaznělo, že by bylo třeba, abychom už s předstihem mohli právě implementovat všechny ty věci, byli jsme na to připravení, a tam jsou i ty moje dotazy na ty kapacity, na ty lidi a podobně - vybudovat nějaký objekt tady v Praze, protože jaksi převážet ty lidi někam daleko do toho Plzeňského kraje není úplně rentabilní. Tak se chci zeptat, jestli se s tímto počítá? Protože ta kapacita tisíc míst, která dneska je - a pravdou je, co jste řekl vy, že máme dneska těch azylantů tady nižší stovky, třeba 120, 150 lidí, ale může se to změnit, nevíme, jaká ta situace nastane, tak jestli se počítá s vybudováním nějakého objektu tady v teritoriu té Prahy, protože opravdu ta Ruzyně je největší naše letiště s největším mezinárodním provozem, a já sám vím ze svého původního povolání, že největší záchyty jsme měli právě na té Ruzyni. Takže ten problém zcela jistě nastane a byl bych rád, abychom se jaksi odborně na toto připravili. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za dodržení času. Pan ministr přichází k reakci. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuju, vážená paní předsedkyně. My jsme s panem poslancem ve shodném úžasu z toho, že na 49. interpelaci ještě došlo. Ale aparát Ministerstva vnitra je prediktivní, připravený, nicméně na záludné otázky pana kolegy Langa nemůže být nikdy připravený zcela.

Já se tady jenom zastavím ještě u těch kapacit, jak to vypadá v současné době, protože to vás určitě také zajímá. Máme detenční zařízení - a to vy ze své profese víte velmi dobře - Balková, Bělá-Jezová, Vyšní Lhoty. Kapacitně Balková má kapacitu v současné době 174, přičemž obsazenost je 53, Bělá-Jezová má kapacitu - a tam jsou veliké rezervy - 419, v současné době je tam pouhých 12 lidí a ve Vyšních Lhotách máme kapacitu 450 a v současné době je to 46 lidí, kteří jsou v detenci. Pokud si ta čísla sečteme, tak v téhle chvíli to vychází tak, že celková kapacita detence je 1 043 míst a obsazenost je 111.

Na letišti v Praze-Ruzyni krátkodobé detenční zařízení existuje už v současné době. My samozřejmě plánujeme, že by tady, protože máte pravdu, že to je a může být ten první stát, kde se někdo ocitne, byť to nebývá ta nejobvyklejší trasa, ale ano, uznávám, stává se, tak chceme i tady to detenční zařízení rozšiřovat zatím v nějakých stávajících kapacitách a prediktivně, pokud ten pakt v nějakém dopadu začne platit za dva roky, samozřejmě chceme vyhledávat kapacity i v hlavním městě Praze, které by za takovým účelem byly zřízeny. Nicméně já si skutečně nemyslím, že by byl nápor na ty státy, které neleží na okraji, které neleží na té vnější hranici, při typu té migrace, která je, že jsou to většinou opravdu ilegálové, kteří si nesednou do letadla a nepřiletí, že jsou to opravdu lidé, kteří se v drtivé většině pokoušejí překonat nějakým způsobem tu zelenou hranici. Víme, že proud z té balkánské trasy vede přes Maďarsko, vy i já jsme viděli, jak tam to reálně vypadá, to jsou lidé, kteří se tam plíží křovinami a snaží se překonat velmi nápaditými způsoby ten plot, který tam je. Tohle je většinou to, co nás tady potkává. Ale ano, já uznávám, že připravenost i v hlavním městě Praze na letišti je, detenční zařízení tam funguje pro tu krátkodobou detenci, zatím jeho kapacity stačí a určitě uvažujeme o jeho rozšíření.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec chce reagovat a dotázat se dále. Prosím.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuji. Tím, že nás je tady takhle pět a půl jak do mariáše, tak pane ministře, já se tady jenom snažím - a myslím si, že tady nejsme v nějaké při - domýšlet, co vlastně ve své podstatě ten schválený migrační pakt může jakoby predikovat. Sám jste to tady řekl. Prostě nějaká predikce je třeba a já nevím, jak to dopadne s těmi azylanty nebo žadateli o ten azyl v případě, že třeba to Německo, které dneska zjistilo, proč se jim to tam nejvíc hrne, protože tam mají ty štědré sociální dávky - vy jste to dneska v tom projevu řekl a měli jsme to i na bezpečnostním výboru - které se omezují. Takže jestliže v západní Evropě klesne ta nabídka, nebude to pro ně tak zajímavé, tak atraktivní, byť tam pořád zůstávají ty diaspory, zůstávají tam ty komunity, kam ti lidé směřují, protože oni žijou takovým tím životem spíš rodinným, že jdou za těmi příbuznými, tak nám se opravdu může stát, že se nám ty počty tady zvýší. Já znám ty počty, že jsou zatím nízké, ale prostě to tak je. Je to prevence. I kdyby to nebyl nikdo, musíme tyto síly držet.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan ministr chce reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Já tady skutečně ve sporu nejsem a samozřejmě je potřeba se podívat na všechny možné dopady, kde v tom sporu trochu jsme, ale už se k tomu teď asi nechci vracet, ani není čas a vím, že je to nefér, protože nemáte možnost té další reakce, tak to nechme na nějakou jinou platformu, na diskusi, kde si ty názory můžeme déle vyměňovat.

V čem se určitě neshodneme, je to, že ten migrační pakt tu současnou situaci zhorší. Já naopak říkám, že ten stav, který je teď, je výrazně krizový. Podívejme se na Rakousko, podívejme se na 100 tisíc žadatelů o azyl, podívejme se na to, že mezi sebou státy zavírají hranice, Německo má kontroly na všech hranicích, které si umíme představit, se Švýcarskem, Rakouskem, s námi, s Polskem, to je prostě situace toho neutěšeného stavu bez pravidel, který tady teď panuje. Migrační pakt je nějakým základem, který přece jenom stanoví přísnější detence na těch vnějších hranicích, rychlejší návraty. Ale jak jsme se, doufám, i shodli, jestli na něčem, tak že musí tady být nové koncepty. A ty nové koncepty jediné, které budou pomáhat, je spolupráce se třetími zeměmi, spolupráce s třetími bezpečnými zeměmi s tím, aby to azylové řízení, pokud k němu vůbec dojde, nebo i návratové řízení probíhalo pokud možno mimo hranice Evropské unie. A tady si myslím, že dokonce máme tu shodu a na tom bychom měli jako Evropa pracovat v těch nových konceptech jako takových. Takže ano, připravenost ano, rozšíření detenčního pracoviště v Praze v rámci letiště určitě ano a souhlasím s vámi, připravenost na to také, zároveň ovšem nestrašit. Ta vytíženost teď vysoká není, je nižší, než byla v loňském roce. A opravdu si nemyslím, že ten pakt něco zhorší. Právě naopak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP