Neautorizováno !


(15.40 hodin)
(pokračuje Lubomír Brož)

Pane ministře, mám tři jednoduché dotazy v souvislosti s tím. Za prvé: řeší Ministerstvo životního prostředí situaci pražské motolské skládky? Za druhé: probíhá komunikace Ministerstva životního prostředí s radnicí Prahy 5 nebo Magistrátem hlavního města Prahy? A za třetí: chystají se již konkrétní opatření týkající se řešení motolské skládky na úrovni Ministerstva životního prostředí? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Pan ministr je omluven a v souladu s jednacím řádem odpoví do 30 dnů písemně.

My mezitím přistoupíme k následující interpelaci paní poslankyně. Ano, nejprve je tam pan poslanec Radek Vondráček, ale protože není v sále, tak můžeme rovnou tuto interpelaci odmazat a přistoupit k paní poslankyni Janě Berkovcové, připraví se poté pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Berkovcová: Vážený pane ministře, často od vládních představitelů slyšíme, že stát musí šetřit. Šetří se hlavně ale na vzdělávání, na občanech a na důchodcích. V kontextu stávajících rozpočtových škrtů se jeví jako naprosto nehorázné výdaje za vaše ubytování v Praze. Je veřejně známo, že vám Ministerstvo školství proplácí náhradu na přechodné ubytování ve výši 57 000 korun měsíčně. Celkové roční náklady tak dosahují téměř 700 000 korun, což představuje významnou částku, kterou by ve svém rozpočtu ocenila každá škola, a mimochodem představuje částku, za kterou by bylo možné zaplatit práci tří kuchařek ve školních jídelnách, a částka je dokonce vyšší než roční plat učitele. Jde o částku výrazně převyšující obvyklé náklady na podobný byt ve stejné lokalitě a rovněž i převyšuje náklady na ubytování ostatních ministrů.

Jak to vysvětlíte, pane ministře, s ohledem na vládou zdůrazňovanou nutností úspor, a to i v oblasti školství? Neměl byste v tomto ohledu jít veřejnosti příkladem? Jakou motivaci podle vás mají ředitelé škol, které mají méně peněz na výuku, na zajištění nepedagogické práce, a učitelé, kteří nedostanou slibovaných 130 % průměrné mzdy, aby vydrželi a přečkali současnou bídnou situaci ve školství?

Rozumím, že jako mimopražský politik máte nárok na proplácení náhrad na přechodné ubytování, ale tento nárok by měl vycházet ze zdravé finanční disciplíny, ze zdravého hospodaření s veřejnými financemi. A ve světle aktuálního úsilí o úspory by bylo vhodné, aby i výše náhrad pro ministry byla zastropována stejně, jako to mají poslanci, a aby veřejní činitelé šli příkladem svými umírněnými životními nároky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Pan ministr je omluven a v souladu s jednacím řádem odpoví do 30 dnů písemně.

y pokročíme k interpelaci pana poslance Patrika Nachera, poté se připraví pan poslanec Igor Hendrych. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, paní místopředsedkyně. Právě jsem se vrátil z pražského zastupitelstva, kam se zase vrátím, až ukončím tuto interpelaci. Ta je za mě docela důležitá. Týká se kyberzločinu, kyberšmejdů, což je problematika, která teď nabrala na síle. Pořádal jsem tady seminář v Poslanecké sněmovně a myslím si, že to je věc, která se trochu podceňuje a které se nevěnuje až tolik pozornosti.

Když se podíváte na ta čísla, celkové počty registrovaných skutků spáchaných v kyberprostoru, tak když to vezmu, že v roce 2011 jich bylo 1 500, a udělám střih, 2021, po deseti letech, 9 500, ale loni už to bylo téměř 20 000, přesně 19 592, to znamená dvojnásobek toho, co v roce 2021, tak se to skutečně vyvíjí velmi, velmi dynamicky. Když se podíváte na procentuální zastoupení případů kyberkriminality, tak v roce 2016 to bylo 2,3 %, loni už to bylo téměř 11 %.

A můj dotaz je jako celkem jednoduchý. Jakým způsobem se tomu věnuje pan ministr vnitra, respektive Ministerstvo vnitra? Já jsem tady měl i jako prezentátory lidi z policejního prezidia, kteří se tomu věnují, policisty, co to šetří. A skutečně i oni potvrzují, že to začíná být velký problém, i nástup těch moderních technologií, a sofistikované podvody skutečně to ztěžují, ztěžují těm klientům, kteří jsou na ledacos jako zvyklí. A já bych byl docela rád, aby se z toho stala priorita, protože cítím, že priorita je boj s dezinformacemi. (Předsedající: Čas.) Ale tady tohleto trošičku zapadá. Tak jestli by pan ministr mohl prezentovat, co se děje.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a poprosím nyní pana ministra. Vystoupí pan ministr vnitra Vít Rakušan a odpoví na přednesenou interpelaci. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Odpovím rád. A vlastně za ni děkuji, protože tahle interpelace mně spíše umožňuje prezentovat to, co policie systémově dělá. Vycházíme ze stejných dat. Ty statistiky tady před sebou mám úplně stejné. Pozitivní zprávou, byť dílčí, a to zdůrazňuji, a ty trendy se mohou ještě změnit, je to, že obecně kriminalita v letošním roce v porovnání s loňským rokem klesá. A pokud se podíváme na meziroční pokles, ale bavíme se o těch prvních třech měsících letošního roku, znovu upozorňuji a říkám, tohle číslo není vypovídající, rozhodný je vždycky celý rok. Nicméně i kyberkriminalita klesla o 37,8 % ve srovnání s tím rekordním, a to máte pravdu, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče, loňským rekordním rokem.

První věc, která se udělala: Národní centrála proti terorismu a kybernetické kriminalitě - NCTEKK - to je specializované pracoviště pracující na celonárodní úrovni. O tom se dlouhá léta třeba i za minulé vlády za minulého pana ministra Hamáčka dlouho mluvilo. Mluvilo se o reformě. A my jsme s tímhle pracovištěm přišli. Samozřejmě je to nové pracoviště. Rok se potýká s nějakými personálními výkyvy. Nicméně současný počet důstojníků je vyšší, než byl před rokem. A to pracoviště funguje. Bylo oceněno například v rámci mezinárodní spolupráce za velmi efektivní pomoc FBI v jedné velmi závažné trestné činnosti. Je to každopádně pracoviště, které se osvědčilo.

Na každém okresním pracovišti Policie České republiky máme člověka, který se specializuje na příjem podání v oblasti kybernetické kriminality. Vy jste dal do názvu vaší interpelace kyberzločinec, kyberšmejd. Já ta slova také používám. Zákon je nezná. Ale když se obecně budeme bavit o kyberkriminalitě jako takové, tak se zaměřuje policie především na phishingové kampaně, zabývá se každopádně podvodnými telefonáty, často se lidé vydávají za bankéře, policisty a podobně, falešnými e-shopy, inzertními podvody, reverzními inzertními podvody. Jaká jsou řešení prevence? Pokud se podíváte třeba na to, když tady byl Den bezpečného internetu, Ministerstvo vnitra vydalo první takový manuál k tomu, jakým způsobem třeba i ve spojitosti s umělou inteligencí se bezpečně na internetu chovat. Jaká jsou rizika? Na co si dát pozor třeba i v případě deepfake videí, která mohou mnohdy tu realitu posouvat velmi daleko?

Nicméně tady bych trochu oponoval tomu, co říkáte. Prostě ta deepfake videa jako obrovská hrozba nejenom pro politickou realitu, ale pro společenskou realitu v příštích letech jsou velmi blízce spojena s oblastí dezinformací a šíření lží a posunuté reality ve veřejném prostoru. Tady Ministerstvo vnitra velmi aktivně spolupracuje i s provozovateli platforem a zároveň máme pracovní skupinu, která se zabývá za prvé možnostmi využití umělé inteligence pro bezpečnostní sféru, za druhé detekcí, popsáním a navržením preventivních kroků pro umělou inteligenci ve smyslu toho, co může negativního ve společnosti způsobit.

Zároveň kvalitně vzděláváme nejenom e-learningově, ale i prakticky policisty, a to policisty po celé republice. Snažíme se efektivně koordinovat trestní řízení, spojování trestních řízení podle shodných atributů, aby pachatelé skutečně byli potrestáni. Máme velmi kvalitní spolupráci na mezinárodní úrovni, společné vyšetřovací týmy kyberkriminality. Na tom se podílí především NCTEKK. A samozřejmě, jak jsem řekl, spolupráce s dalšími subjekty, ať už vzdělávacími, protože prevence je tím nejdůležitějším krokem, prevence, kterou třeba v metodických školících programech bude navrhovat jak Ministerstvo vnitra, tak Policie České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP