Neautorizováno !


(15.20 hodin)
(pokračuje Karla Maříková)

Uznejte, pane ministře, že jste nemluvil pravdu, omluvte se tady všem občanům České republiky, že jste jim lhal, hodil jste je přes palubu a podrazil jste dokonce naše partnery z Vé čtyřky.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času. A nyní má slovo první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Tak, děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, prostřednictvím vaším, paní poslankyně. Já myslím, že drtivou většinu té přípravy, ne všechnu, to jsem zaregistroval, jste si psala asi ještě před dopolední schůzí Poslanecké sněmovny nebo tou, která trvala do 14.25 hodin, protože řada těch věcí byla tady už vysvětlena. Mně se trochu líbí ze strany opozice, já si pamatuju na vaše přestřelky, nemyslím vaše osobně, ale vašeho hnutí, druhého opozičního hnutí s Miroslavem Kalouskem, tak mně se opravdu líbí vtahování této jistě významné osobnosti české politické scény, teď bych řekl významné osobnosti zatím tedy minulosti, uvidíme, jak se ta situace vyvine do naší debaty tady, ale pokud už jste tak učinila, tak si čtěme ty novinky.cz i Aktuálně, protože tam před chvílí vyšel článek, jehož titulek je, že Miroslav Kalousek se premiéru Fialovi a ministru Rakušanovi omluvil za to, že včera šířil tuto informaci. Tak to je článek stejně dohledatelný jako ten včerejší, ale já si myslím, že to vůbec není relevantní, se tady zabývat slovy a výroky a tím, co se použije v článku v novinách bývalého poslance Parlamentu České republiky. Použila jste to vy, tak vám na to odpovídám, že by asi bylo dobré si ta fakta srovnat.

No, my s panem premiérem říkáme celkem jasně, jak to je. A pokud citujete paní europoslankyni Johansson, já ještě jednou přečtu to dnešní její vyjádření k té věci: Členské státy mají flexibilitu, země jako Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že hostí velké množství Ukrajinců, bude moci být osvobozena od jakýchkoliv povinných solidárních příspěvků. V současné době je to § 44f, ale bude to přečíslováno, nevím, jestli už k tomu došlo, nebo ne, takže tady může dojít k nějakému posunu, který udává 20 indikativních parametrů pro to, aby členská země měla nárok na výjimku. V zásadě je to pro země, které jsou vytíženy velkou migrační krizí, což v případě 350 000 Ukrajinců na území České republiky o tom nemůže být pochyb. Ne úplně přesně tady paní místopředsedkyně Dostálová uváděla, že ty podmínky jsou kumulativní, že se musí splnit 20 podmínek, to je neporozumění textu, ať už z důvodu jazykového, nebo věcného, ty podmínky jsou jednotlivé. To znamená, že pokud některou z nich stát splňuje, zažádá o tuto výjimku. Znovu upozorňuji na zápis z Rady ministrů z 9. června 2023 v Lucemburku, kde Česká republika přímo upozorňuje a žádá, aby parametr výjimky pro přetížené země byl uveden v migračním paktu, jak vidíte v tom migračním paktu tato výjimka definována je. A v zápise z Rady upozorňujeme na to, že Česká republika bude žádat v případě dočasné ochrany statisíců Ukrajinců o aplikaci této výjimky.

A teď jedna věc, kterou jsem tady dopoledne už také jasně řekl, já ani pan premiér jsme neuvedli nikdy nic jiného. Samozřejmě že ta výjimka platí jenom do doby, kdy jsme vytíženi výraznou migrační krizí. Opravdu tam nikde není generální výjimka pro Českou republiku, že nikdy se nebude podílet na celoevropském solidárním řešení, ta tam opravdu není a nenajdete ji tam, a vlastně ani nevím, proč by tam měla být. My jsme pouze upozorňovali na to, že v migračním paktu se musí objevit takové ustanovení, které České republice umožní nepodílet se na solidárním mechanismu finančně, protože se na solidárním migračním mechanismu podílíme tím, že máme na svém území 350 000 Ukrajinců, o které se staráme. A možnost této výjimky v migračním paktu samozřejmě je, já jsem vám tady přečetl dnešní citaci paní eurokomisařky, opravdu nevím, co odpovídala kde a jakému europoslanci v Parlamentu, to nevím, já nevím, jestli máte ten text k dispozici, dejte mi ho, já jsem slyšel jenom mediální výrok. Zato já vás tady konfrontuji s pevným textem, který paní eurokomisařka zcela veřejně a transparentně dneska zveřejnila. Já si myslím, že je to víc než nějaké mediální tvrzení. Můžu odkázat na výrok paní eurokomisařky při její návštěvě České republiky pro Českou televizi, kde přímo mluvila o tom, že díky České republice a jejímu vyjednávání se toto ustanovení pro přetížené země migrací v migračním paktu skutečně objevilo a objevilo se i v té finální podobě, o které hlasoval Evropský parlament. Takže já bych teď chtěl od vás specifikovat, v čem jsem se dopustil lži, pan premiér, nebo já. Pokud mně to nevysvětlíte, omluvte se.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času. Nyní s reakcí paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vy jste asi, pane ministře, nepochopil, o čem jsou interpelace. Ptám se tady já a vy odpovídáte. Jinak. Učili vás v dětství, že lež má krátké nohy? To, že se o tom nejednalo, potvrdila i sama eurokomisařka Johansson, která má migraci v gesci. Pan Kalousek se vám sice omluvil, ale já jsem teď ten článek četla a on si stojí za tím, že se v migračním paktu o žádném výjimce nehovoří a mluvit o ní je zavádějící, řekl. On tu výjimku musí totiž někdo schválit, a ten, kdo to je, je Rada. Není tam žádný automat. Migrační pakt bude platit za dva roky, těžko za dva roky se budeme vymlouvat na nějaké uprchlíky z Ukrajiny. Můžete mi laskavě vysvětlit váš pohled na pojem povinná solidarita? Pokud je něco povinné, tak to není solidarita, ale je to nařízení.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. A pan ministr, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: No, absolutně jednoduchá odpověď, já jsem nechtěl - já jsem se vás na nic neptal, nebo respektive ano, řečnickou otázku, dobře, jsem položil, já jsem vás vyzval k omluvě, to je jednoduché a na tom si trvám. Protože ta výjimka jako taková - já nevím, jestli jste ho četla, já jsem ten migrační pakt četl, já jsem hodiny, hodiny seděl s experty nejenom našeho ministerstva, ale i evropské úrovně nad tím, jak ten pakt zní. Já jsem vám uvedl paragraf, kde je uvedena výjimka pro státy přetížené migrací, a ano, že evropský princip je takový, že rok co rok se o takovou výjimku musí žádat, no, to je přece zcela logické, protože za rok se absolutně může změnit to, v jakém stavu ta daná země je, za ten rok se opravdu může stát, že nebudeme mít na území 350 000 uprchlíků z Ukrajiny, a v té chvíli budeme hodnoceni podle jiných kritérií. Já říkám, že pokud tady ukrajinští migranti budou, pokud ta hrozná putinovská válka neskončí, tak v té chvíli na tu výjimku máme nárok. Ale to, že Česká republika jí nebude mít na věky věků, kdo tohle tvrdil? Tohle nikdo netvrdil a je to i nesmyslné pojetí. A že se o každé výjimce rok co rok znovu hlasuje, pokud nějaká země, jiná - Itálie, Řecko - napíše: jsme vytíženi migrací, máme taková a taková čísla, tak ta čísla za rok budou jiná, proto se rok co rok ta výjimka jako taková hodnotí na návrh toho, co posílá jednotlivá členská země, to je úplně normální mechanismus.

Za další. Opět - legislativní pojem povinná solidarita tam není. Není! To je zaužívaný pojem pro naši diskusi, ale povinná solidarita není, mluví se o solidárním mechanismu. A solidarita? Solidarita buď je, nebo není, prostřednictvím paní předsedající, paní poslankyně, buď ji uplatňujeme, nebo neuplatňujeme, jestli ji neuplatňujeme, tak takovou solidaritu bychom neměli potom ani přijímat, to už 20 let tady v Evropské unii děláme, na solidaritě je evropské fungování založeno a být solidární, to není nic špatného.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za dodržení času. A my přistoupíme k interpelaci následující, kterou přednese pan poslanec Karel Tureček, připravit se poté může pan poslanec Lubomír Brož. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, my jsme obdrželi jako členové zemědělského výboru prostřednictvím sekretariátu zemědělského výboru státní závěrečný účet kapitoly Ministerstva zemědělství za rok 2023. Já po prostudování musím konstatovat, že jsem trochu zneklidněn vůbec vývojem čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly i s ohledem na současnou situaci, krizovou situaci v zemědělství. Já jenom připomenu nějaká čísla, co se týče rovnoměrnosti čerpání výdajů kapitoly 329 v jednotlivých čtvrtletích. Zatímco v prvním čtvrtletí to plnění odpovídalo, dokonce bylo mírně překročeno 28 procenty celkového rozpočtu na rok 2023, ještě druhé čtvrtletí bylo v pořádku, nicméně propad čerpání výdajů nastal zejména v třetím a čtvrtém kvartálu tak, že skutečnost čerpání výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, podpora agrárního sektoru, byla na úrovni pouze 71 %, což je 29 % nevyplaceno. To znamená, že oproti nespotřebovaným nárokům v roce 2023, které činily 8 700 000 000, zřejmě nerostou tyto nespotřebované nároky v roce 2024. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP