Neautorizováno !


(17.20 hodin)
(pokračuje Hubert Lang)

Já jsem se vás tady během těch dvou a půl let několikrát dotazoval, je pravda, že vy jste mi i na kameru tady řekl, že nepočítáte s tím, že by mělo dojít k nějaké změně výsluhových záležitostí. Ale tady bylo řečeno mnoho věcí, které potom byly v reálu trošičku jinak, tak bych se chtěl ujistit o této věci. A samozřejmě i ten poměr policistů, kteří jsou déle sloužící a tedy již mají výsluhové náležitosti, je dneska v poměru přibližně 60 : 40, jak se nám ten poměr začne pomaličku přesouvat, tak bych se opravdu nechtěl dočkat toho, aby prostě se měnily třeba i nějaké výsluhové náležitosti. Ještě potom položím doplňující otázku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za dodržení času. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vaším prostřednictvím, vážený pane poslanče, já na slovech, která jsem tady řekl, trvám. A za další bych chtěl vysvětlit složení té skupiny. To není žádná politická skupina. V té pracovní skupině jsou zástupci jednotlivých složek, které spadají pod zákon o služebním poměru. Je to jejich pracovní skupina. Ano, samozřejmě tam jsou přítomni úředníci Ministerstva vnitra. Ale to ani není skupina, kde by zasedali politici z koaličních stran, nějaký formát K5, K10, K15. Vůbec takhle to nefunguje. Je to ryze odborná příprava zákona a to vypořádání také odborně funguje.

Já jsem měl s největšími odborovými organizacemi těchto organizací relativně nedávno schůzku. Tam jsme se shodli i na tom, že dokonce i v jejich případě, a jedna z těch organizací se za to veřejně omluvila i na svých stránkách, došlo k nedorozumění, a jim jsou zasílány tyto materiály k připomínkování. Vyřešili jsme si to osobně. A oni sami uznali, že jejich první informace nebyla správná, omluvili se za to. Takže mají i odborové organizace dokonce možnost být přítomny a zapojeny do vypořádávání připomínkového řízení. Dokonce jsme na jejich žádost - na jejich žádost - prodloužili lhůtu, byť my jako vnitro jsme připraveni, oni žádali více času na prostudování, na případné podání připomínek. Ve všem tom jsme vyhověli.

Tato právní úprava, kterou budu za vnitro dávat, neupravuje samotný nárok na odchodné a výsluhový příspěvek a podle tohoto návrhu zůstává jejich výše stejná, jako je nyní. To jsem tady řekl několikrát a opakuji to tady i teď. Opakuji to tady i teď. Několikrát jsem tuto informaci posílal skrze nejrůznější kanály do policejních, hasičských sborů. Teď to nemyslím špatně na policisty, vždycky jim s humorem říkám, že policejní sbory jsou ukázněné, ale ještě jsem nezažil těleso, kde by se nějaká, řekněme, fáma šířila rychleji. Proto tuhle informaci opakovaně při jednání s odbory stále vysílám do éteru.

Změna, která tam je navrhována, pokud by vás zajímala, my o tom budeme diskutovat, je, že příslušník, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, opakuji úmyslný trestný čin, nebude mít nárok na výsluhový příspěvek, neměl by takový vůbec vzniknout. A myslím si, že veřejnost tyhle případy vnímá s velkou nevolí. A na tom se shodují podle mých informací i jednotlivé sbory, které spadají pod zákon o služebním poměru.

Modernizuje se ustanovení o procesním vyřizování žádosti o valorizaci výsluhového příspěvku, souběhu s důchody, informační povinnost příjemce, srážkách z výsluhových nároků i výplatě výsluhových nároků. Rozhodování bude jednodušší a rychlejší. Ale příslušníci budou mít stále stejné možnosti ochrany svých práv. Opět zdůrazňuji, v tom daném návrhu se nejedná o celkovou sumu výsluhových náležitostí.

Samozřejmě že to je teď stav, který tady je. To je stav za mého ministrování. A vy jistě sám víte, že člověk nemůže nikdy predikovat, co nastane, ať tam bude sedět kdokoliv. Já jsem tohle přislíbil a tenhle příslib jsem dodržel.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan poslanec chce reagovat, jak avizoval. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuju. Pane ministře, já jsem velice rád, co z vaší strany slyším. Chtěl jsem se tedy zeptat, kdy tedy jaksi bude ta novela připravena tak, abychom se k ní dostali, protože tuším, že vy jste to měli i v programovém prohlášení vlastně, abychom se tady mohli na to, jako abychom měli na to dostatek času, abychom se na to mohli podívat. Samozřejmě ty pracovní skupiny jsou tam různé.

A chtěl bych vás jenom požádat, abyste opravdu napřel veškeré úsilí k tomu, abyste toto více jaksi říkal do toho sboru, nebo prostě abyste to dali někam na nějaké stránky, protože opravdu tím by se předešlo tomu, že policisté jsou nějakým způsobem a další příslušníci bezpečnostních sborů, kteří mají na to nárok, aby nebyli znejistěni, protože tím, že nás oslovují, a nejsem sám, kdo ty dotazy dostává, tak je v tom jakoby částečně nejasno. Jo? Teď se to tady trošku vysvětlilo a doufám tedy, že to bude platit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Znovu, já tuhle informaci říkám kontinuálně, chápu, že se objevují nejrůznější informace, a chápu, že je potřeba ji stále opakovat. Ani nemám pocit, že bych to snad nedělal.

Připomínkové řízení, jestli si teď správně pamatuji, pane poslanče, když tak vám to ještě potvrdím písemně, pokud se nepletu, bylo prodlouženo někdy do poloviny května. Ale přesné datum vám ještě řeknu. Až tohle bude vypořádáno, tak se samozřejmě zákon dostane do řádného procesu, dá se do systému, nahraje se, pak se stává zcela transparentním a budou se všichni moci přesvědčit, co v něm je a co v něm není.

Ale od začátku i ze strany vedení sboru je toto prezentováno jako novela, která má vést ke zlepšení některých technických věcí, které tam jsou. Sám jste správně řekl, prostřednictvím paní předsedkyně, že ten zákon jako takový v mnoha věcech už ne úplně kvalitní je, doba se vyvíjí. Ale tenhle základ se tady nemění. Znovu jsem to řekl i na jednání s odborovými organizacemi. To je návrh Ministerstva vnitra. A já věřím tomu, že tak bude také podpořen.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji panu ministrovi.

Nyní bychom přistoupili k další interpelaci. Nyní by měla interpelovat paní poslankyně Jana Berkovcová, nicméně není přítomna.

Přistoupíme tedy k interpelaci paní poslankyně Vladimíry Lesenské na pana ministra Jurečku, a to ve věci: konsolidační balíček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, budu tentokrát hodně krátká. Při projednávání právě takzvaného konsolidačního balíčku, tedy spíš daňového, v loňském roce, prosadili jste ho a schválili jste ho převahou pětikoalice, jestli se dobře pamatuju, jste vy načetl novelizaci zákona č. 346/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Pokud to byl někdo jiný, tak se omlouvám. Dle mého je to úžasný přílepek. No, budiž.

S konsolidací veřejných finančních prostředků podle mého ta změna statutu těchto institucí úplně nic společného nemá. V letošním roce, vlastně jsme ve čtvrtině roku, v podstatě běží opatření z inkriminovaného balíčku, jsou platná a účinná. A můj dotaz je takový: tím, že vlastně změna veřejných výzkumných institucí byla víceméně schovaná v balíčku, proč jste ji vlastně načítal? A co vlastně s těmi výzkumáky zamýšlíte?

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne nebo podvečer ještě jednou, paní předsedkyně. Vážená paní kolegyně, myslím, že ten dotaz vlastně upozorňuje velmi dobře na opět jednu z dlouhodobě neřešených problematik, kterou v České republice máme. Já jsem měl možnost za dobu, kdy jsem působil ve dvou vládách, mít pod sebou, počítám-li správně, celkem devět vévéíček, vědecko-výzkumných institucí, které byly přímo a jsou zřizovány ministerstvy, ať už to bylo na Ministerstvu zemědělství, na Ministerstvu životního prostředí, nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Moje zkušenost je taková, že v této oblasti zdaleka nemůžeme říct, že by stát využil všechny pozitivní efektivní nástroje k tomu, aby ty instituce fungovaly co nejvíce efektivně a dokázaly snížit své běžné provozní náklady a zároveň posílit svůj vědecký výkon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP