Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Vyvadil

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 3 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (27. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 2 (3. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
části č. 5-6 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 14 (25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 11 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 2 (23. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (23. 3. 1993), část č. 10 (24. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
části č. 16-17 (25. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 20, části č. 23-24 (21. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 35-37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

Bod č. 8
část č. 11, část č. 13 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
části č. 19-20 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 21 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
části č. 8-9, části č. 12-13 (16. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 17 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 26, část č. 30 (9. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
části č. 36-37 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
části č. 47-48 (10. 7. 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496
část č. 19 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 25 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 26 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
části č. 12-13, část č. 16 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 17 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 9-10 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 33-34 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 7 (22. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 22-24 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 20 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16, část č. 18 (2. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 24 (2. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 11 (8. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9, část č. 11 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 16, části č. 19-20 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994), část č. 27 (3. 11. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (1. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 13 (2. 11. 1994)

Bod č. 10
části č. 9-10 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (3. 11. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), část č. 7 (7. 12. 1994), část č. 18 (8. 12. 1994), část č. 45 (13. 12. 1994), část č. 47, část č. 49 (14. 12. 1994)

Bod č. 3
část č. 6 (6. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 25 (8. 12. 1994)

Bod č. 19
část č. 25 (8. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 40, část č. 43 (13. 12. 1994)

Bod č. 28
část č. 49, části č. 55-56 (14. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

část č. 2 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 24, část č. 26 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 20
části č. 13-14 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 21 (20. 4. 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 31 (26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

Bod č. 14
část č. 10 (24. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (25. 5. 1995)

XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost
část č. 37 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 70 (30. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 4, část č. 6 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 1 (26. 9. 1995), část č. 11 (27. 9. 1995), část č. 31 (28. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
část č. 9 (27. 9. 1995)

Bod č. 18
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 24
část č. 15 (27. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 20 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

Bod č. 3
část č. 5 (31. 10. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
části č. 17-18, část č. 26 (2. 11. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 35 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 16-18 (7. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 23-24, část č. 27 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 (sněmovní tisk 1946) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 47 (14. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (8. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 18 (8. 2. 1996)

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2054) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
části č. 45-46 (14. 2. 1996)

LXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 (sněmovní tisk 2031) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXIV. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990 (sněmovní tisk 2032) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
části č. 54-55 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 2 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 12 (24. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 21-23 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP