Úterý 26. ledna 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Místopředseda vlády České republiky a poslanec Jan Kalvoda podal procedurální návrh, abychom hlasováním zkrátili lhůty pro řečníky na 15 minut. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 161.

Kdo je proti tomuto návrhu? 11.

Tento návrh byl přijat.

Lhůta 15 minut se stává závaznou a budu ji pečlivě kontrolovat.

Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Josef Pavela, připraví se pan poslanec Andrej Gjurič. Technická poznámka pana poslance Vlčka, pane poslanče Pavelo, dovolte, aby odezněla tato technická poznámka.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, vznesu prosbu, o které se domnívám, že je zbytečné ji vznášet, do mnívám se, že jsme se dnes sešli proto, abychom důstojným způsobem zvolili prezidenta této republiky. Proto apeluji na všechny své kolegy, pokud je mohu o to poprosit, aby se vzdali dalších příspěvků a aby vycházeli z toho, že si ušetříme svůj čas a abychom ten důstojný akt měli co nejdříve za sebou. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Pavela, připraví se pan poslanec Andrej Gjurič.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, vážená česká vládo, dámy a pánové, stojím zde vlastně jenom proto, abych řekl, že se svého dalšího vystoupení vzdávám. Moje přihláška do rozpravy byla podnícena prvními dvěma hodinami rozpravy a záplavou projevů naplněných lží, špínou a nenávistí. Po přestávce většina projevů mě přesvědčila o tom, že zdravý rozum a odpovědnost v této sněmovně nevymizely. (Potlesk).

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavelovi, slovo má pan poslanec Andrej Gjurič, připraví se pan poslanec Jan Kryčer. Je tady faktická poznámka pana poslance Vrchy, dávám možnost ji vyslovit.

Poslanec Oldřich Vrcha: Chci, prosím vás, říci panu ministru Piťhovi, (hlasy z pléna: to není technická poznámka).

Předseda PSP Milan Uhde: To není technická poznámka, prosím, nemohu vám dovolit replikovat, replika není přípustná.

Poslanec Oldřich Vrcha: Chci říci jednu věc ... (poslanci bouchají do lavic, tleskají a tím přehlušují projev poslance Vrchy).

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím klid. Pane poslanče, nemůžete pokračovat, technická poznámka není příležitost k replice, nemůžete vyslovit jinou než faktickou nebo technickou poznámku. K replice se musíte hlásit jako každý poslanec, jako každá poslankyně do pořadí.

Poslanec Oldřich Vrcha: Pan ministr řekl, že mám fašistický názor.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám vám příležitost v pořadí promluvit, pokud se přihlásíte.

Pan poslanec Andrej Gjurič má slovo, připraví se pan poslanec Kryčer.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu stručnější, protože zaplať pán Bůh se zdá, že se dostává hlasu i rozumnějším návrhům.

Rád bych upřel vaši pozornost ještě na jednu skutečnost. Někteří z vás jste si všimli, že venku už několik hodin stojí dav lidí, občanů tohoto státu, našich voličů, s českými vlajkami, kteří volají už těch několik hodin "přistupte k volbě". Já jsem to sám slyšel třikrát. Po jednotlivých hodinách. Další stovky a tisíce občanů sedí před televizory a čekají na totéž, na volbu prezidenta, také již několik hodin. Místo toho musí poslouchat, nemohu to říci nijak jinak, patologické exhibice několika lidí. Ti, kdo stojí venku, a ti, kdo nás sledují, nás volili proto, abychom tu odváděli svoji legislativní práci. Zatím jsme to dělali tak dobře, jak jsme dokázali.

Někteří ovšem také volili představitele strany, která tu nyní vystupuje tak, jak vystupuje, jejíž kandidát, jak připomněl kolega Litomiský, se přišel porvat na pisoár, ale koneckonců to nevadí, alespoň to celý národ vidí a slyší.

My bychom tady vydrželi ještě několik dalších hodin, to chci říci veřejnosti i novinářům, jsme už na to svým způsobem trénovaní. Jak k tomu ale přijde devadesát čtyři procent voličů, kteří onu zmíněnou stranu nevolili? To bych chtěl říci.

Vím, že podle jednacího řádu už nemůžeme nic jiného, než zkrátit dobu na 15 minut. Věděli jsme to koneckonců od začátku. Lze tedy jedině apelovat na etiku, pokud tu nějaká je, na práci poslance, říkám poslance a nikoli goeblsovského agitátora, a požádat kolegy, aby ukončili svá vystoupení. Podle mě už dávno řekli všechno, to co říci chtěli, myslím na celý jejich život, řekli všechno co říci chtěli, (smích v sále), a aby nás nechali dělat to, proč tu vlastně jsme, to je zvolit prezidenta republiky. Děkuji. (Potlesk).

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Kryčer, připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi několik vět jménem HSD-MS, poslanců, kteří zde sedí v tomto parlamentu. Musím se doznat, že jsem si nechystal vůbec nic písemně, budu mluvit tak říkajíc nepřipraveně, ale o to daleko lépe, neboť to jde od srdce a je mi smutno. Je mi smutno z toho, že to, co zde dnes slyšíme, je naše vizitka, kterou posíláme do Evropy a do světa. Je to ukázka práce našeho parlamentu, ale bohužel musíme se na to podívat i my, poslanci, kteří jsme nebyli zvoleni za republikánskou stranu. I na nás je určitý díl odpovědnosti za to, co se tu dnes děje.

Dovolím si vznést jednu myšlenku, podle mého soudu základní. Vzpomeňte si, když jsme mluvili o ústavě, když jsme mluvili o základních článcích, mluvili jsme také o tom, že prezident má být volen přímou volbou. Vrátím se k této myšlence, a domnívám se, že kdybychom se dohodli tehdy na tomto základním principu, dnes mohl být prezident zvolen daleko důstojněji občany tohoto státu a nemuselo dojít k těmto nechutným stranickým třenicím. Musíme to chápat stranicky, neboť tak je to dnes prezentováno.

Co se týká pohledu našeho hnutí na volbu prezidenta tohoto státu, myslím si, že jsme si dostatečně vědomi významu této chvíle a odpovědnosti, kterou na nás tato chvíle klade. Nicméně, jsme politické hnutí, kde se stýkají různé politické proudy a z tohoto důvodu nemůžeme podporovat nikoho ze jmenovaných kandidátů, kteří jsou dnes navrženi a proto necháváme na vůli jednotlivých poslanců, jak budou v této otázce hlasovat. Nakonec mi dovolte jednu poznámku, z čeho jsem nešťasten nejvíce, a to je skutečnost, že právě poslanci Republikánské stany se hlásí nejvíce k Moravě. Hlásí se k ní takovým způsobem, který tuto myšlenku diskredituje v očích zbytku veřejnosti a prosazuje ji i ostatním poslancům zde ve sněmovně, kteří mají ty nejlepší úmysly v postavení Moravy a Slezska v budoucnosti něco udělat, aby se od této myšlenky odklonili. Pevně doufám, že se tímto nenechají vyprovokovat a že letošní rok bude ve znamení toho, že ústavní cestou, ústavním zákonem bude tento problém vyřešen. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Zvu k řečništi pana poslance Jiří Vyvadila, připraví se pan poslanec Zdeněk Vlček.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, vážená vládo, vloudila se nám chybička. Pravda je, že při promyšlení programu a zejména když jsme věděli, že zde budou televizní kamery, měli jsme počítat s tím, že kolegové z oné krajní strany využijí vše pro to, aby zde prezentovali vše možné a zejména to nemožné. Je naše chyba, že jsme s tím nepočítali, protože jsme měli vystupovat též ne kvůli nám. My jsme příliš racionální na rozdíl od jiného zákonodárného sboru a měli jsme za to, že věci jsou v podstatě jasné, ale musím říci, že jsem dnes litoval ty diváky, kteří se dívali u svých televizních obrazovek, toho muže, který mi ráno, když jsem šel plavat říkal: Tak dobře zvolte, tu babičku, kterou jsem v poledne potkal a ona řekla: Dobře zvolte. Potom od 13,00 hodin museli toto poslouchat a muselo to být hrůzné. Chtěl bych tyto lidi ubezpečit, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Sám Liberální klub měl určité problémy koho podpořit nebo nepodpořit. Přiznávám, že ještě minulé úterý sám jsem shledával, že možná by např. dr. Stráský byl vhodnějším kandidátem na prezidenta. Přiznávám, že ano, ale musím říci, že už nastala zásadní změna v tom, když byli podáni další dva kandidáti z politických stran, které jsou na samém okraji politického spektra: levého a pravého. Už v tomto okamžiku pro mne znamenalo, že samotný fakt zdržet se znamená, že zvažuji, zda jsou jiné alternativy. A to je moment, že přes všechny případné připomínky, výhrady, jsem tuto otázku musel vidět pozitivně. Ještě dnes jeden náš kolega říkal: Nedám hlas. Chtěl vystoupit, ale nevystoupí, aby zkrátil čas, neboť řekl: Po tomto tříhodinovém martíriu hlas dám, protože nemohu nedat.

V této fázi bych chtěl říci ještě jednu věc. Václavu Havlovi z hlediska vnitrostátního můžeme leccos vyčítat, ale on má jednu hodnotu, která je pro mne prioritní. Svět se dnes a denně dívá na Jugoslávii, vidí moře krve, moře nenávisti. Troufám si tvrdit, že lidé neví, kde je Slovinsko, kde je Chorvatsko, kde je Bosna a Hercegovina. Václav Havel je ve světě onen prezident z Československa po listopadu 1989. S Václavem Havlem nástupnictví Československé republiky získává Česká republika, ať si to někdo přeje nebo nepřeje. Mimo jiné proto Liberální klub jako celek dá Václavu Havlovi svůj hlas.

Předseda PSP Milan Uhde: K reakci na vystoupení pana poslance Litomiského se přihlásil poslanec Zdeněk Vlček, připraví se pan poslanec Grulich.

Poslanec Zdeněk Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych krátce k vystoupení pana Litomiského, který sice řekl A, ale zapomněl říci B. Když řekl, že pan Sládek napadá někoho na záchodě, měl říci, že při vykonávání své přirozené potřeby byl focen nechutným fotografem, načež se přirozeně bránil. Poté ho napadl další člen ODS. (Smích ve sněmovně.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Grulich. Připraví se pan poslanec Karas.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, milí hosté, vážení spoluobčané, kteří se dnes, bohužel, na nás díváte. O mně je jistě dostatečně známo, že jsem opozičním poslancem a dost razantním. Přesto to, co se dnes odehrává, musím okomentovat nejen za sebe a za své kolegy z opozice, ale i - předpokládám, že po rozhovorech, které jsme vedli v předsálí - za všechny své kolegy z vládní koalice. V této sněmovně se odehrály od voleb v červnu 1992 mnohé půtky. Mnohých jsem se osobně zúčastnil přes ostré diskuse, vzájemné nesouhlasy, až například i po obstrukci, která je také jedním z nástrojů politického boje v parlamentu.

Jestliže jsem oslovil i vážené spoluobčany, chtěl bych říci, že teď budu mluvit přes zvyklosti v této sněmovně přímo k nim. Řekl jsem, že půl roku se tady pracovalo a mohu dotvrdit, že pracovalo zodpovědně a tvrdě. Je nutno, abychom se vám dnes omluvili za divadlo, a to divadlo myslím v uvozovkách, kterého bohužel jste všichni svědky.

Můžeme mít různé názory na volbu prezidenta, když bereme v potaz jednotlivé osoby nebo osobnosti. Mohu volit nebo nevolit Václava Havla, mohu volit nebo nevolit Marii Stiborovou, mohu volit nebo nevolit Miroslava Sládka. Jako poslanec této sněmovny jsem ale povinen sobě, této sněmovně a nově vzniklé České republice, která teprve získává svou pozici v evropském a světovém měřítku, i vám, našim spoluobčanům, abych tuto volbu provedl důstojně. Mohu být pro nebo proti, mohu se zdržet, ale jsem povinen zachovat to co je nutné, aby tento český stát od začátku nesl, to je určitou míru věrohodnosti, pravdivosti, opravdovosti a důstojnosti.

Věřte, že těch 11, kteří tady dnes vystupovali, nemluvili a nejednali za nás ostatní. Nemluvili ani za opozici, ani za vládní koalici. Doufám, že konečně dojde k tomu, k čemu jsme se dnes sešli. Prosím své kolegy, aby dalším vystupováním neoddalovali ten úkol, před který jsme postaveni a se kterým se musíme vypořádat, což je naše ústavní povinnost. Není to nic jiného než zvolit hlavu nové České republiky. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi se dostaví poslanec Jiří Karas. Připraví se pan poslanec Oldřich Vrcha, který chce odpovědět ministru Piťhovi.

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem znám této sněmovně, a především široké voličské veřejnosti jako nekompromisní odpůrce bývalého komunistického režimu a kritik setrvávání bývalých komunistických kádrů na nejvyšších postech tohoto státu. Nikdo mne tedy nemůže podezírat v uplynulých letech a ani v současnosti ze servilnosti a poklonkování těm, kteří vládli a vládnou. Jako politik jsem si vědom určitých chyb, kterých se Václav Havel v uplynulých třech letech dopustil, a proto také nejsem podepsán mezi těmi, kteří jeho kandidaturu svým podpisem stvrdili.

Vzhledem k tomu však, co jsem musel v uplynulých třech hodinách ve sněmovně vyslechnout a především u vědomí své odpovědnosti vůči občanům tohoto státu a u vědomí všeho pozitivního, co pan Václav Havel ve prospěch naší republiky učinil, jednoznačně se obracím na váženou sněmovnu s opakovaným procedurálním návrhem, aby revokovala rozhodnutí o způsobu volby prezidenta a aby volba proběhla veřejně.

Domnívám se, že tento způsob nás ušetří vzájemného přesvědčování o tom, kterého kandidáta zvolit a správnost volby každý z nás bude muset osobně zdůvodnit svým voličům.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sněmovny.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Oldřich Vrcha, připraví se pan poslanec Josef Valenta.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, jen v krátkosti bych chtěl odpovědět panu ministru Piťhovi, aby si nemyslel - já nejsem žádný fašista, ani jsem nikdy nebyl, nebyl jsem nikdy komunistou, na rozdíl - moji rodiče byli za protektorátu stíháni, můj táta měl obchod, který nemohl provozovat, byl totálně nasazen na práce, zatímco rodina Havlovic měla svoji Lucernu a krásně si žila. Takový je mezi námi rozdíl, pro pana ministra myslím, že je to dostačující.

A teď ještě jeden návrh, respektive připomínku k volbě Václava Havla. Návrh ODS na kandidaturu Václava Havla na funkci prezidenta republiky považuji za porušení ústavního zákona Ústavy ČR - hlava č. III, článek 57, bod 2, název "Prezident". To znamená, nikdo nemůže být zvolen víc jak dvakrát za sebou prezidentem. (Smích v sále.) Proto navrhuji přerušit schůzi na 1 hodinu, aby se poslanecké kluby mohly poradit.

Předseda PSP Milan Uhde: Klid prosím. Faktická poznámka paní poslankyně Röschové, potom bude mluvit pan poslanec Valenta.

Poslankyně Anna Röschová: Já jenom upozorňuji na to, že prezident, který bude dnes zvolen, bude prvním prezidentem České republiky, tzn., že to bude jeho první prezidentské období.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Valenta.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, velmi stručně: Dnes odpoledne bylo zde odmítnuto dát prostor k vystoupení kandidátům na funkci prezidenta. Je to škoda, jistě by to předešlo takto sáhodlouhé rozpravě. Ale stalo se, jak se stalo.

Vzpomínám na to, co zde, a není to tak dávno, řekl Jan Vik. Komu není rady, tomu není pomoci. Všichni dobře víme, o čem je řeč. (Potlesk.) Nejsme to my, kdo se odmítavě postavil k přímé volbě prezidenta. Ta by ukázala skutečnou vůli občanů. I já bych se potom velice rád kandidáta na prezidenta zeptal a položil mu otázku, pokud by ji nezodpověděl ve svém projevu. Žádám revokaci návrhu o možnosti vystoupení kandidátů na prezidenta.

Předseda PSP Milan Uhde: Příspěvkem a návrhem pana poslance Josefa Valenty byla ukončena řada písemných přihlášek do rozpravy. Táži se tedy, zda se ještě někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o procedurálních návrzích. (Potlesk.)

Byly podány návrhy dva, shodou okolností jsou oba zaměřeny na revokaci usnesení, která už Poslanecká sněmovna schválila. Jako první navrhla paní poslankyně lvana Janů a posléze ji podporoval v rozpravě také pan poslanec Jiří Karas, abychom revokovali své usnesení o tajné volbě. Znamená to, že touto revokací by bylo zároveň rozhodnuto volit prezidenta republiky veřejně.

Táži se tedy poslanecké sněmovny, kdo je pro revokaci usnesení o tajné volbě prezidenta republiky, ať zvedne ruku. 31 hlasů pro revokaci.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 103 hlasy byly proti tomuto návrhu.

Tento návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Josef Valenta, abychom revokovali usnesení sněmovny o tom, že nedáme příležitost žádnému z prezidentských kandidátů vystoupit ve sněmovně.

Kdo je pro revokaci tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 23 hlasy byly pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 108 hlasů bylo proti.

Ani tento návrh na revokaci nezískal potřebnou nadpoloviční podporu.

Konstatuji, že v rozpravě nebyl předložen žádný další návrh na prezidentskou kandidaturu. Jsou tedy jako na začátku této schůze tři návrhy.

Nyní prosím zástupkyni komise pro ověření volitelnosti kandidátů na volbu prezidenta republiky, aby nás informovala o zjištěních komise.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dočasná komise Poslanecké sněmovny pro ověření volitelnosti kandidátů na úřad prezidenta ČR se sešla, ověřila volitelnost předložených kandidátů - Václava Havla, Marie Stiborové, Miroslava Sládka - a konstatuje, že všichni tři kandidáti splňují podmínky volitelnosti ve smyslu článku 19, odst. 2 a čl. 57, odst. 1 Ústavy ČR (skutečně všichni, bohužel). (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové za její zprávu a celé komisi za odvedenou práci.

Táži se, zda považujete za vhodné to, co chci nyní doporučit, aby pan poslanec Robert Kolář jako představitel skupiny ověřovatelů pro volbu ještě jednou zopakoval pravidla nebo hlavní principy celého způsobu tajného hlasování. Jsem přesvědčen, že po vyčerpávající rozpravě by bylo dobře si paměť osvěžit, ale záleží to na vás.

Domnívám se, že všeobecný souhlas je patrný a prosím pana poslance Roberta Koláře o velmi stručný výklad hlavních principů, kterými se máme při hlasování řídit.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych velice stručně zrekapituloval volební řád pro tajné hlasování při volbě prezidenta ČR. Zastavím se především u těch bodů, které jsme projednávali už v dopoledním programu, tedy u bodu 1., kde jsme odhlasovali, že volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň jedné třetině poslanců v Poslanecké sněmovně.

Dále považuji za vhodné připomenout bod 7., kde jsme taktéž odhlasovali určité změny, a sice změny, které při grafickém vyjádření při vlastním hlasování nabývají těchto rozměrů:

Bod 7, písm. a) souhlas s jedním z navržených kandidátů vyjadřuje se takto, že se zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta, přičemž ostatní pořadová čísla včetně písm. z) před textem "zdržuji se hlasování" se zaškrtnou písm. "x".

Bod 7, písm. b) nesouhlas se všemi kandidáty se vyjádří takto, že hlasující poslanec zaškrtne všechna pořadová čísla před jmény kandidátů a zaškrtne také písmeno z) před textem "zdržuji se hlasování".

Poslední možnost, kterou hlasující poslanec má, je zdržení se hlasování. Zdržení se hlasování se na hlasovacím lístku vyjádří graficky tím způsobem, že zaškrtnou pořadová čísla před jmény kandidátů a zakroužkuje se písm. z) před textem "zdržuji se hlasování".

K vlastní proceduře hlasování bych ještě připomněl, že ověřovatelé připravili dva stolky pro výdej hlasovacích lístků podle abecedy. První stolek končí panem kolegou Lomem, druhý začíná panem kolegou Loukotou. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Má někdo nějaký dotaz? Jestli ne, přistoupíme k vlastní volbě prezidenta republiky, a to tajným hlasováním. Za 10 minut se sejdeme v prostorách státních aktů, kde budou vydávány hlasovací lístky. Doba výdeje hlasovacích lístků bude 20 minut. Dalších 30 minut ponecháme ověřovatelům, aby zpracovali výsledky tajného hlasování. Připomínám, že jsou instalovány dva stoly podle abecedy, u prvního z nich končí pořadí jménem pana poslance Petra Loma, u druhého začíná pořadí jménem pana poslance Milana Loukoty. Pokračujeme za 1 hodinu, ve 20.05 hodin.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, abyste zaujali místa ve sněmovně, abychom mohli pokračovat v započatém jednání.

Zahajuji přerušené jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prosím pověřeného zástupce ověřovatelů, aby přednesl zprávu o výsledku volby. Bude to pan poslanec Robert Kolář, zvu ho k řečništi. Prosím, pane poslanče.

(Zvukový záznam)

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě prezidenta České republiky.

K hlasování bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků.

Z toho bylo vydáno 200 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 194 platných lístků, 6 neplatných lístků.

Pro pana Václava Havla bylo odevzdáno 109 platných hlasů. (Potlesk.)

Pro pana Miroslava Sládka bylo odevzdáno 14 platných hlasů.

Pro paní Marii Stiborovou bylo odevzdáno 49 platných hlasů. (Potlesk.)

Pan Václav Havel byl zvolen prezidentem České republiky. (Povstání a potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi za podání zprávy a všem ověřovatelům za jejich výkon. Vážení páni poslanci a paní poslankyně, vážení členové vlády a milí hosté, mám zprávu o tom, že zvolený prezident republiky je v budově Poslanecké sněmovny, a proto prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Jiřího Vlacha, aby pozval zvoleného prezidenta republiky pana Václava Havla k nám do jednacího sálu. (Přichází prezident Václav Havel.)

Vážený pane, s potěšením vám oznamuji, že vás právě Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souladu s čl. 106 odst. 2 a podle čl. 58 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zvolila prvním prezidentem České republiky. (Potlesk.)

Ke zvolení do funkce hlavy státu vám jménem celé Poslanecké sněmovny srdečně blahopřeji a přeji vám mnoho úspěchů v práci pro Českou republiku. Dále mi dovolte, abych vám sdělil, že slavnostní schůze Poslanecké sněmovny, na níž složíte slib předepsaný ústavou, se bude konat v úterý 2. února ve 14 hodin ve Vladislavském sále Pražského hradu. Tímto ústavním aktem se zároveň ujmete svého úřadu.

Zároveň vás prosím, abyste nyní přešel do zasedací místnosti č. 120 v mém sekretariátě, kde se za chvíli po skončení této schůze s vámi sejde politické grémium Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členové vlády. Pan prezident pronese nyní několik slov.

Prezident ČR Václav Havel: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pane premiére, vládo, vážení hosté, děkuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za důvěru, kterou mi projevila tím, že mne zvolila prvním prezidentem České republiky. Jsem připraven bez výhrad složit slavnostně slib předepsaný Ústavou České republiky a při své práci ho dodržovat. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji Václavu Havlovi za jeho vystoupení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, projednali jsme jeden z nejvýznamnějších bodů v působnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Naše schůze se dostává k závěru a než se rozejdeme ještě připomínám, že zítra v 9 hodin začíná 3. schůze Poslanecké sněmovny. Předpokládám, podle navrženého pořadu, že bude trvat až do pátku.

V příštím týdnu se pak všichni sejdeme v úterý 2. února jednak ve Vladislavském sále a dále dle pokynů organizačního výboru.

Druhou schůzi končím a ještě jednou členy politického grémia prosím, aby se spolu s vládou a nově zvoleným prezidentem dostavili do místnosti 120. Dobrou noc.

(Schůze skončena ve 20.20 h.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP