Čtvrtek 25. dubna 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Václavu Klausovi. Ptám se, zda pan poslanec Šoler hodlá vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, není to první interpelace, se kterou jsem se na vás obracel ve věci občanských, politických a lidských práv. Vaše odpovědi na tyto interpelace obecně nejlépe charakterizuje poslední věta poslední písemné odpovědi: Vzhledem k tomu, že vaše otázky směřují naprosto mimo mé chápání, nejsem schopen na ně odpovědět. Moje dodatečná otázka zní: Domníváte se, že osoba s tak závažnou poruchou chápání by mohla vykonávat funkci premiéra ve skutečně demokratickém státě?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořil pan poslanec Šoler, pan premiér bude odpovídat.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že o relativní schopnosti a inteligenčním kvocientu našeho chápání nechť rozhodují voliči této země, ne vy, ani já. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády, prosím, aby se nyní ujal slova pan poslanec Jiří Vyvadil, který hodlá pana premiéra interpelovat ve věci č. 19.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo vlády, devatenáctka je velice hezká otázka a jistě se vám bude líbit.

V březnu byla podána zpráva ekonomické rozvědky, že roste korupce až na nejvyšší špičky vládní moci. Vy jste šéfem vládní komise pro koordinaci těchto služeb. Pane ministerský předsedo, především by mne zajímalo, jak jste reagoval na tuto zprávu.

Minulý týden proběhl v televizi pořad Nadoraz. V tomto pořadu to, co zde padlo, co zde kdysi říkal kolega Kraus, bylo řečeno zcela důrazně - že až k samotným špičkám legislativy možná vede korupce z hlediska lehkých topných olejů. Pan náměstek ministra Klak - což je vynikající odborník - za dva tři roky nebyl schopen předložit dokonalý návrh zákona, který by zabránil lehkým topným olejům.

Pan kolega Vrcha zde hovořil o tom, že jste sponzorováni prostřednictvím automatů. Přiznávám, že já to nevím. Ale co vím, je, že vás sponzoruje pan Lájos Rácz z Budapešti - pravda, 14 let mrtvý - že vás sponzoruje jakýsi pán Rádží z ostrova Mauricius - pravda, poštovní úředník, který odmítá sponzorovat jakoukoli politickou stranu ve své zemi. Pravda je, že vás sponzorují tři ústečtí podnikatelé, kteří - pravda - se k tomu nechtějí hlásit.

Chtěl bych se vás zeptat, jako předseda vlády, jako šéf koordinace, vládní rady pro koordinaci služeb, co jste učinil pro to, pane ministerský předsedo, aby bylo korupci předcházeno, a pokud jste neučinil, proč jste tak neučinil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi, který interpeloval ve věci č. 19. Prosím, aby se slova ujal předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem velmi na rozpacích, jestli mám na vaši kvazi interpelaci, falešnou interpelaci odpovídat. Nevím totiž, jestli to byla interpelace č. 19, kterou jste mi položil. Vy jste mi položil 30 interpelací, které jste označil pouhými čísly. Každý z nás v této Poslanecké sněmovně ví, že nemáte ani jednu jedinou interpelaci připravenou, že jste si nyní na kousek papíru napsal pár vět, že není žádná interpelace č. 19, 25, 30, 21, 17, že to je falešná hra na zneužívání jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že byste se měl velmi stydět za toto chování. Možná jste neporušil literu tohoto jednacího řádu, v každém případě jste nepřipravenými 30 kvazi interpelacemi porušil duch jednacího řádu a vůbec konání tohoto parlamentu.

Já jsem velmi váhal a lituji, že jsem nedostal vaši interpelaci dnes jako první, protože jsem chtěl - ale nechtěl jsem otravovat ostatní a nechtěl jsem otravovat případné posluchače České televize - stejně dodržet jednací řád, ale porušit jeho ducha. V jednacím řádu je napsáno, jak dlouho vy smíte klást otázku, není tam ale napsáno, jak dlouho já smím odpovídat. Mrzí mne, že vás nevylosovali jako prvního, protože kdybyste byl vylosován s touto interpelací jako první, předem bych vám oznámil, že v duchu jednacího řádu budu 59 minut odpovídat na tuto vaši interpelaci. Na žádnou jinou by nedošlo. Pouze jsem váhal, co udělám. Jestli si vezmu svých 15 vydaných knížek, nalistuji si stranu devatenáct a budu číst strany devatenáct těchto knížek, nebo cokoli jiného. Bylo by to stejně fér, jako to, co děláte právě nyní vy.

Nevím, jestli stojí za to, abychom tuto hru spolu hráli, je to nedůstojné, ale vím, že u vás to není první případ tohoto chování.

Myslím si, že v každém případě by bylo třeba, aby budoucí parlament udělal v tomto smyslu zásadní změnu jednacího řádu. Myslím, že by bylo možné, chcete-li schovávat před interpelovaným, před ministry nebo před předsedou vlády, vaše téma, označíte-li ho za nespecifikovanou otázku č. 19, aby se náhodou ministr nemohl případně připravit na odpověď - já bych nevyloučil, kdybyste chtěli zkoušet ministry z toho, jak umí reagovat bez přípravy.

To je možná v pořádku, ale v každém případě bych si přál, abyste vy musel povinně u předsedy parlamentu písemně předat třicet znění těchto interpelací, které by nikdo nesměl vidět, nicméně by bylo možné, aby se nahlédlo, jestli číslo 19 je skutečně číslo 19. Takto vy jste nedopracoval vůbec nic, žádnou z 30 interpelací nemáte připravenu. Na kousku papíru máte určité otázky, které jsou dány dosavadním průběhem těchto interpelací. To je nefér, to je naprosto nesmyslné. To je naprosto nežádoucí.

Nyní bych vám klidně mohl říci, že moje odpověď č. 19 je ta a ta a začít říkat cokoli by mne v tuto chvíli napadlo. Myslím ale, že bychom na tom nikdo nic nevydělali. Myslím, že by na tom zejména nevydělali občané této země, kteří pořád ještě mají velkou důvěru v Parlament České republiky.

Jsem velmi na rozpacích, abychom pokračovali v tomto hovoru na tato témata, která jste zrovna vy položil. Nevím, jestli to má opravdu jakýkoli smysl.

Téma korupce jako takové - nevím, co o něm můžeme říci. Můžeme mluvit o jednotlivostech, konkrétních věcech, ale v takovéto obecné poloze to nemá skutečně žádný smysl.

Nevím, co bych k tomu řekl. Není pravda, že každý televizní pořad, který je natočen, je zrovna svými náznaky, poloobviněními přesným vyjádřením toho, jaká korupce je nebo není. Přijďte, vy jste právník, víte, o čem mluvím, přijďte s konkrétním obviněním a dohrajte toto obvinění do konce. Myslím, že by to bylo velmi v pořádku. Jinak se s tím nedá nic dělat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády panu Václavu Klausovi a zdá se, že pan poslanec Vyvadil chce využít svého práva položit doplňující otázku.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministerský předsedo, je to mnohem vážnější než jsem si myslel. Vy na rozdíl ode mě jste neseděl v komisi, která připravovala jednací řád, vy toho ducha neznáte, takže k tomu nemáte co povídat. Ale hlavně, pane ministerský předsedo, jste neodpověděl vůbec na jedinou konkrétní otázku. Pane ministerský předsedo, vy si připravujete osud generálního tajemníka OSN Claese, vy si připravujete osud ministerského předsedy Andreottiho, vy tady totiž připravujete situaci, kdy tato strana možná jednoho dne připravuje nejhlubší krizi v této zemi. A mně je úplně jedno, jestli ODS přežije nebo nepřežije. Problém je v tom, že tím, že podceňujete otázku špinavých peněz a že váš místopředseda říká, že nastartovala ekonomickou reformu, zpochybňujete celé hodnoty demokracie, které se začaly budovat po roce 1989. Ale vy tomu, pane ministerský předsedo, prostě nerozumíte, to je nad práh vašeho vnímání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Mám pro vás, paní a pánové, informaci, že pan poslanec Milan Loukota náhle onemocněl, takže nemůže přednést svou interpelaci. V tuto chvíli si dovolím požádat, aby se slova ujal pan poslanec Jan Kryčer ve věci schodku obchodní bilance.

Poslanec Jan Kryčer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane místopředsedo, pane předsedo vlády, jaká to čest, že se opět dostalo na moji osobu. Opravdu los byl ke mně velmi štědrý, takže si dovolím se ujmout této milé funkce a položit otázku, která se týká toho, o čem jste byl již zpraven, tedy schodku naší platební bilance.

K tomu velmi krátké konstatování: čísla, o nichž víme také oba, a jsou to čísla všeobecně známá - schodek 100 mld. Kč za rok 1995, neuspokojivá skladba našeho exportu, který povětšinou bohužel stále spočívá v nízké hodnotě naší práce, tedy v malé míře, která je obsažena ve výrobcích, které vyvážíme. Stále to jsou pouze polotovary a suroviny, zatímco kvalitních výrobků, kde by podíl českých rukou byl větší, je bohužel málo. Nechci a nemíním zde kritizovat vládu za to, že se na tom podepsala. Chci spíše jako odpovědný politik a poslanec slyšet, jaké nápravy hodlá vláda v budoucnu v tomto ohledu činit. Nestačí pouze konstatovat, že k nám jezdí hodně turistů, a že z přebytku turistického ruchu zaplatíme ten schodek, že ho máme zatím z čeho platit. Podle mého mínění zde chybí do jistě míry výraznější podpora proexportní politiky.

Původně jsem chtěl interpelovat pana ministra Dlouhého, ale jeho poslední vyjádření mě přesvědčila o tom, že bude lepší, když se obrátím v této věci na předsedu vlády. Domnívám se, že proexportní politika není pouze věcí ministra obchodu, ale je to věcí celé vlády, hlavně jejího předsedy. Těch 100 miliard, které v podstatě, jak jsem se podíval na výsledky prvního čtvrtletí letošního roku, mají stále narůstající tendenci, a to se ještě operuje s tím, že se sem vozí většinou technologie, že se jedná o to, že se naše podniky vybavují novými technologiemi, a že výsledkem tedy bude lepší kvalita výroby a lepší proexportní schopnost, pak musím konstatovat, že v té kolonce, kde se mluví o dovozu technologií, jsou zařazeny také např. telefony a osobní computery, které nelze považovat za to, co by zlepšilo technologii naší výroby.

Takže otázka je, jaká opatření vláda v tomto ohledu učiní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Kryčerovi a prosím, aby se slova ujal předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Mám strach, že jsme na téma deficitu obchodní bilance na tomto místě už také hovořili nejednou, ale pár poznámek.

Za prvé je naprosto nepřesné a zavádějící hovořit o strašidelné částce 100 mld., která tím kulatým číslem vypadá veliká. Bylo to 96,6 mld. v loňském roce. Opakovaně říkáme, že to není adekvátní a relevantní veličina. Relevantní veličinou je saldo běžného účtu platební bilance, to znamená tento schodek o přesně opačné saldo v opačném směru saldo služeb, takže problém deficitu se v podstatě snižuje na polovinu. Není problémem stovka, ale je problémem číslo 50. Myslím, že to není malý rozdíl, to je věc velmi důležitá.

Za druhé nesouhlasím s tím, že se jedná o stále narůstající proces. Nechci zásadně hodnotit vývoj celého roku na základě údajů za první tři měsíce tohoto roku, ale je jasné, že ke změně trendu a tendencí došlo. Loňský problém byl způsoben tím, že zatímco vývoz vzrostl o zhruba 10,5% za rok, tak dovoz vzrostl o 29 nebo 28%. To byl problém loňského roku.

V letošním roce dynamika těchto dvou veličin už je daleko příznivější. Tempo růstu vývozu se zvýšilo mírně z těch 10,5 na 13,5%. To není tak málo, to je docela příznivé. Ale hlavně, že tempo růstu dovozu se snížilo z 29% za první tři měsíce - dnešní data, chtěl jsem říci, že zítřejší - že ten dovoz se proti minulému roku se zvýšil pouze o 17,5%. To znamená, to deset a devětadvacet se nám teď zúžilo na třináct, sedmnáct, a to musíte, pane poslanče přiznat, že to je vývoj podstatně odlišný. Neříkám, že je nastolena rovnováha v naší obchodní bilanci, ale polemizuji se slůvkem stále narůstající. To není pravda.

Další úvahou, která je namístě, je úvaha o příčinách tohoto jevu. Myslím, že příčinou tohoto jevu není to, na co vy jste pootočil svůj důraz, a sice nízký podíl práce v některých našich vývozech apod. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že záporné saldo obchodní bilance je přirozenou doprovodnou věcí dnešního velmi urychleného ekonomického růstu v České republice. Co svět světem stojí, co ekonomové studují ekonomiky, vždycky prudká akcelerace domácího ekonomického růstu táhne za sebou dovozy a naopak spíše převádí zboží, které jindy šlo na vývoz dovnitř domácí ekonomiky. Tento jev tady prostě je a kdybychom se postavili na hlavu ve všech proexportních politikách tak obrácení těchto tendencí bude možné v jednom jediném okamžiku, který si nicméně až tak nepřejeme. To bude v momentě prudkého zpomalení ekonomického růstu v České republice, až náš růst bude pomalejší, než bude růst v sousedních zemích, kam vyvážíme své výrobky. Pokud je to naštěstí pro nás opačně, tak je saldo obchodní bilance docela přirozeným doprovodným jevem naší dnešní fáze ekonomiky.

Takže nemyslím, že bychom nepovažovali za ideálnější, kdyby řekněme i toto záporné saldo mohlo být menší, ale jako ekonom ubezpečuji, že se jedná o krátko až střednědobě přirozený jev, u kterého není důvod, aby vzbuzoval vaše obavy. Není důvodem, abychom zítra zavedli úplně nové formy, jakési umělé stimulace exportu.

Není důvodem, abychom zahájili nějaký ostrý, tvrdý protekcionismus. Abychom blokovali dovoz výrobků do naší země. Je to jeden z průvodních jevů. Nevidím důvod dělat průlom do naší hospodářské politiky kvůli tomuto jevu přesně v této fázi našeho ekonomického vývoje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi vlády Václavu Klausovi. Pan poslanec Jan Kryčer nehodlá vystoupit. Je 16.50 hodin, takže poslední interpelaci má příležitost přednést pan poslanec Jiří Vyvadil. Je to interpelace ve věci č. 15.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministerský předsedo, je škoda, že já nemám třeba ty dvě hodiny, abych vám těch třicet otázek podal, a vy byste byl překvapen.

Otázka č. 15 se týká otázky, která je zde už standardně kladena. Myslel jsem si, že cit vám řekne, že s tím něco uděláte. Vy ten cit nemáte.

Benešova vila. Chci se vás zeptat; blíží se prázdniny a opakovaně ministerští úředníci, zejména ministři finanční, guvernér ČNB, ministr financí, ministr Úřadu vlády, jezdí na dovolenou. Chtěl jsem se vás původně jenom tak vtipně zeptat, zda pojedou na tu dovolenou do vily prezidenta dr. E. Beneše.

Ale zcela korektně musím říci, že navíc včera přišla informace, která toto prohlubuje. Tam bylo totiž řečeno, že Úřad vlády za žádnou cenu nevydá vilu prezidenta dr. E. Beneše, protože tato vila jednou pro vždy bude sloužit rekreačním účelům ministrům vlády, ale na druhé straně v sousední vile pana Z. Fierlingera zřídí muzeum dr. E. Beneše.

Pane ministerský předsedo, já už jsem vám jednou v této souvislosti říkal, že nemáte politický cit. Můžete mi říci, je toto skutečně pravdou, co vyšlo v tisku?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Slova se ujme předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, vy litujete, že nemáte dvě hodiny na kladení otázek, dokonce ani na dávání odpovědí. Jednací řád je takový, že vy máte pouze ty dvě minuty, a ta druhá strana má víc. Vy jste byl v komisi na jednací řád, měl jste to udělat opačně, bylo by to možná řešením.

Divím se, že se trochu nerdíte a nečervenáte nad tou otázkou, kterou jste položil. Několikrát, opakovaně jsem se vám pokoušel tuto věc vysvětlit. Nevím, jestli se k tomu dá říci něco nového.

Opakuji, že už v polovině 70. let vilu věnovala vdova po prezidentu Benešovi Táborskému muzeu, potom přešla na stát. Byl jsem se v té vile podívat. K mému obrovskému zklamání tam není absolutně nic, tam není jeden jediný předmět, který se jakýmkoliv způsobem váže k prezidentu Benešovi. Je tam dobovou architekturou 80. let zrekonstruovaná vila, která s tím původním nemá opravdu nic, nic společného.

O tom, jak optimálně s touto vilou dnes naložit, když pár metrů od ní, hrob prezidenta Beneše je uveden do takového stavu, že je cenným, váženým pietním místem občanů této země, hledání, co bychom s touto vilou skutečně měli smysluplného udělat; zprivatizovat ji zatím nepovažujeme za smysluplné. Abychom ji udržovali v této podobě pro nás není také žádným vítězstvím.

Hlavním problémem je naprosté nevyužívání této vily; spíše tam udržování teploty v zimě, měsíce, kdy do této vily nikdo nepřijde.

Myslím, že je možné smysluplně hledat nějakou vhodnou formu využití této vily. Zatím žádný smysluplný nápad, námět, dán prostě nebyl.

Způsob, jakým tuto debatu vy už poněkolikáté vedete, je skutečně, skutečně naprosto nefér a naprosto nezodpovědný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi vlády. Pan poslanec Vyvadil využije svého práva k položení doplňující otázky.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nevím, kdo z nás dvou se má rdít. Táborské muzeum si přeje, aby to bylo navráceno, město Tábor si přeje, aby to bylo navráceno, protože všichni chápou, že je to vila prezidenta dr. E. Beneše. Ale vy, pane ministerský předsedo, chcete, aby to bylo rekreační zařízení ministrů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl pan poslanec Jiří Vyvadil. Pan premiér v poslední odpovědi.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Jestli to má být poslední slovo v interpelacích v tomto čtyřletém období Parlamentu, tak se zdráhám tomu, abych řekl nějaké ostřejší slovo na pana poslance Vyvadila. Nebylo by to dobré, aby se tím uzavíraly interpelace. Mám pocit, že si každý může soud z toho učinit sám.

Opakuji, ať nelže pan poslanec Vyvadil, že já si přeji, aby to byl objekt rekreace vládních úředníků. To je čirá, zlá lež.

Je škoda, že končí člověk interpelace v tomto čtyřletém volebním období slovem "lež čirá", ale na pana poslance Vyvadila se to náramně, tuze náramně, hodí. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Dámy a pánové, v 17.00 hodin budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry vlády České republiky.

(Schůze přerušena v 16.58 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednací řád mi ukládá, abych zahájil druhý oddíl interpelací. Seznam interpelujících máte všichni před sebou. Vidím, že první interpelace se z důvodu nepřítomnosti poslance, který přišel o pořadí, nemůže konat. U druhé interpelace, která by se konat mohla, zase chybí pan ministr, takže navrhuji, bude-li s tím pan poslanec Vrcha souhlasit, že bychom vyčkali, až přijde pan ministr Budinský, a hned jak přijde, dostane slovo. V případě, že by pan ministr Budinský z nějakého důvodu, který v tuto chvíli neznám, nemohl přijít, tak stejně dostanete slovo během tohoto bloku interpelací. Můžeme se tak domluvit, pane poslanče? Je možno. Chcete vystoupit, máte na to právo. Hovoří pan poslanec Vrcha v interpelaci na ministra dopravy Vladimíra Budinského ve věci omezení dopravy v České republice. Dámy a pánové, prosím vás o klid.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane ministře, v současné době je značně omezena osobní doprava, jak železniční, tak autobusová, opomíjíme-li leteckou. Pracující z venkova nemají pracovní příležitosti na vesnici, musí proto dojíždět za zaměstnáním do střediskových obcí a měst. Omezení této osobní přepravy je ještě navíc komplikováno špatnou návazností spojů jak na železnici, tak i u autobusů. Návaznost autobusů na vlakové spojení je téměř katastrofální. V dnešní době, kdy máme k dispozici počítačovou techniku, by situace v dopravě měla být bezchybná. Při nástupu do funkce ministra jste prohlásil, že situaci v dopravě velmi dobře znáte. Dnes, kdy i bezpečnost v dopravě je vážně ohrožena, se za vaší činnosti ministra nic neučinilo. Rovněž mzdy u dopraváků nejsou takové, jaké by měly za tuto odpovědnou práci být. Neúměrné zvýšení cen za dopravu, téměř úplná likvidace dělnických a žákovských slev se nijak neprojevila ve mzdách dopraváků.

Ptám se vás, pane ministře, udělal jste něco pro zlepšení uvedeného nevyhovujícího stavu v dopravě? Odpovězte ano či ne. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vrchovi. Pan ministr Budinský nyní telefonoval, že uvízl a dostaví se v průběhu odpoledne. Předpokládám samozřejmě, že pan ministr Vladimír Budinský panu poslanci odpoví písemně, protože nelze v tuto chvíli jinak. Děkuji, pane poslanče, za vaše pochopení.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Vyvadil v interpelaci na ministra vnitra Jana Rumla ve věci číslo 22.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane ministře, dámy a pánové, mám jeden dotaz. Prokurista firmy Futurum Aurum, a. s. prohlásil před televizními kamerami veřejně, že podvedl 2000 svých klientů s tím, že jim měl v dohledné době zaplatit částku 25% úroku. Tuto částku měl navrátit. Pravdou bylo, že vzápětí vystoupilo několik úředníků včetně náměstka policejního prezidenta a konstatovali, že nemají žádný podnět k zahájení trestního stíhání.

Mám dotaz, pane ministře, jak je možné, když někdo zcela veřejně prohlásí "podvedl jsem", veřejně oznámí, jakou způsobil škodu, veřejně oznámí, na koho se to vztahovalo, a přesto náměstek policejního prezidenta řekne: Já nemám důvodný podnět pro zahájení trestního stíhání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zazněla otázka a odpoví pan ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, vážený pane předsedající, pane předsedo, nevím, co řekl pan náměstek policejního prezidenta. Mně se trochu nechce reagovat na pana poslance Vyvadila skrz sdělovací prostředky. Pokud vím, orgány činné v trestním řízení mají šetřit každé podezření z trestné činnosti, každé oznámení. Může to činit policejní orgán, může to činit vyšetřovací orgán, může být činný i státní zástupce atd.

Nevím, na kolik je tato věc s firmou Futurum Aurum prozkoumána a je možné tam konstatovat dnes, že byl spáchán trestný čin. To není v mé kompetenci.

Jak vás poslouchám, mám dojem, že si představujete své vládnutí, pokud vyhrajete volby, tak, že necháte všechny zavřít. Toto jsem už slyšel od pana předsedy Zemana, předsedy sociální demokracie, několikrát a nyní použiji vaší techniky. V jedné novinové anketě, kde na otázku, co si myslet o tom, že u nás existuje soukromá mateřská školka a za péči o děti že majitelka školky chce několik tisíc korun měsíčně, tak různě lidé odpovídali. Někteří, že by to bylo mnoho, někteří, že by tam děti nedali, někteří, že by je tam dali. Pan předseda Zeman odpověděl: Jednoduchá odpověď. Já bych tu ženskou nechal zavřít. Upozorňuji vás, že pokud byste nechtěli změnit tento systém a celý právní řád, tak není možné, aby pan Zeman ani v roli ministerského předsedy mohl dát někoho zavřít. Ty doby jsou dávno pryč a pokud vy neustále voláte po tom, aby premiér Klaus, já, či jiný ministr jsme nechali někoho zavřít, tak to prostě dneska není možné.

Myslím, že s tímto přístupem k politice bychom se mohli dohadovat o tom, kdo více ohrožujete tuto zemi, protože tato slova jsme už slyšeli, jsou známá z daleko dřívějších dob a víte k čemu tato slova vedla.

V tomto případě vám ani konkrétně nemohu odpovědět na otázku, proč třeba já nebo někdo jiný nenechá zavřít ředitele či představitele firmy Futurum Aurum. To je skutečně věc orgánů, které mají v kompetenci toto posuzovat. Soustava orgánů je tady poměrně dost členitá na to, aby pokud možno každý spáchaný trestný čin byl prošetřován a pokud je znám viník, tak pouze soud nikoliv pan předseda Zeman může rozhodnout o tom, jestli toho člověka zavře, nebo ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru vnitra Janu Rumlovi. Hodlá pan poslanec Vyvadil využít svého práva k položení doplňující otázky? Ano, je tomu tak. Má slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře, z povahy mé profese je spíš to, že lidi hájím, ale nebudu zakrývat, že bych okamžitě vzal do vazby člověka, který prohlásil, že podvedl dva tisíce klientů a který by prohlásil zároveň, že v okamžiku, kdy je podváděl, o tom věděl a řekl to před televizními obrazovkami. Nějakou učitelku nebo ředitelku bych samozřejmě nezavíral, ale promiňte, jestli toto necítíte jako ministr vnitra, co vlastně cítíte?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr vnitra odpoví.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já myslím, že občany této země nezajímá, co cítí nebo necítí ministr vnitra, ale zdali dodržuje zákony a respektuje zákony a právní řád této země. Na to si budete muset prostě zvyknout.

Pokud máte touhu uvalovat vazby nebo navrhovat jejich uvalení, rád vás přivítám v řadách České policie, v Úřadu vyšetřování. Máte právnické vzdělání. Dostaneme jednoho kvalifikovaného člověka, máme jich nedostatek. Pokud byste chtěl rovnou rozhodovat o vazbách, pak vám doporučuji justiční zkoušky, čekatelskou dobu a můžete se stát soudcem, který je ze zákona nezávislý a je jmenován na doživotí. Možná, že to bude úleva pro nás pro všechny. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru vnitra Rumlovi. Prosím, aby pan poslanec Vyvadil vystoupil s interpelací na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci, která má pořadové číslo 2.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan ministr Novák, na rozdíl od jiných svých kolegů, po celé volební období nikdy neporušil určitou hranici. Já samozřejmě vnímám i to, co zde bylo řečeno - nechť se dostane i na jiné. Interpelace na ministra spravedlnosti ponecháme, vypustíme je. Mám pocit, že bychom se pak rovnou obrátili s interpelacemi na vzácného pana ministra vnitra Rumla.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vzdáváte se možnosti interpelovat pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci číslo 2 a na téhož ministra ve věci číslo 24, takže můžeme přistoupit k vaší interpelaci na ministra vnitra Rumla ve věci číslo 1.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře vnitra, každý máme své kompetence. Vy jste nedávno velmi rozšafně hovořil v Debatě a dotkl jste se jedné postavy, a to ministerského předsedy Bavorska pana Streibla. Tvrdil jste, že pan Streibl hraje takovou významnou kartu, jak my jej bereme, a bez nás nebude. Přiznávám, že já jsem také leckdy řekl silná slova, ale tak silná slova jsem ještě neslyšel. Mne by to zajímalo, protože vy jste zkušený politik, jste lídr v západočeském kraji. Pan Streibl je tak trochu váš partner. Zajímalo by mě, jak jste došel k takovému závěru, že je tak bezvýznamný, že žádnou jinou kartu nebude hrát, než jakou my mu dáme.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP