Čtvrtek 7. prosince 1995

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám pocit, že interpelovaný pan dr. Novák i já, oba původem advokáti, cítíme, že tento způsob ústních interpelací je poněkud nešťastný až mdlý a trochu unavující a nebýt toho, že Kancelář při mé první přepsala jedno písmenko, tak by zde ani nic nezajiskřilo.

Pane ministře, nechci ani konfrontačně, také nakonec nemám ani tolik času. Stav vězeňství je poměrně závažná věc a dotýká se všech občanů. Voliči se nás na to ptají. Jsou některé krizové momenty. Kapacita vězeňství. Jsou určité informace, že řádově o jedenáct dvanáct procent je navýšení. Vysoce narůstají vazby. To je věc, která je mně osobně velice nemilá a nedobrá. Nastává také situace, kdy prakticky každý rok, a teď je jenom otázka, jak to nazýváme slovně, utíká nebo neutíká, nicméně zmizí z věznic řádově 40 osob. I to je věc do určité míry alarmující. Závažným momentem, na který se nás občané stále ptají a určitě i vás, je otázka pracovního zapojení vězňů. Já vám vlastně dokonce možná i pomáhám, protože jsem pochopil, že kolegové následující se přihlásili tak, aby vám dali šanci některé věci objasnit. Bylo by možná pro naše voliče občany zajímavé, jaký stav je a co je možné na tom výrazněji a urychleně zlepšit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Slova se ujme ministr spravedlnosti pan Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, pan poslanec Vyvadil položil několik otázek. První otázka směřovala k přeplněnosti věznic. Možná bych se i trochu ohradil. Neodvážil bych se tento stav nazývat přeplněností, ale spíš bych používal termínu "naplněnost věznic".

Celkově k 30. 11. letošního roku jsou naše věznice naplněny na 110%, tedy jsou naplněny o více než 10%. Jistý nepoměr je mezi věznicemi pro výkon trestu odnětí svobody a mezi vazebními věznicemi. Ve výkonu trestu je naplněnost 102% a ve výkonu vazby 123%. Možná v této souvislosti je třeba říci to, že počet vězňů v našich věznicích se stabilizuje. Přiznám se, že jsem míval velmi těžké spaní při představě, jestli se naplní, jakési katastrofické scénáře o tom, že v dohledné době má být u nás až 25 tisíc vězňů a já s jistým ulehčením musím konstatovat, že od 30. 6. letošního roku se prakticky počet vězňů nemění, pohybuje se na úrovni téměř 20 tisíc osob a pro mne to je jasný signál, že se situace stabilizuje.

Kapacita věznic činí něco okolo 18 100 míst, vycházím-li z požadované výměry 3,5 metru čtverečního na vězně. Pro letošní rok, a budete o tom rozhodovat i vy, vláda navrhuje, aby na investice do vězeňství šlo něco přes 800 mil. korun. Tyto investice, které budou zčásti použity na rozšíření kapacity věznic, přinesou v roce 1996 dalších 931 míst a přibližně tolik v roce 1997, takže lze předpokládat, že v průběhu zřejmě nejbližších dvou let počet míst i počet vězňů bude shodný.

Možná je pro ilustraci dobré říci, jaká je situace jinde v Evropě. Například Belgie má věznice naplněné na 123%, Španělsko na 133%, Francii na 109%, Řecko na 160%, Itálie na 140%, Portugalsko na 126% atd., Rumunsko 142%. Takže je vidět i z jakéhosi evropského kontextu, že z tohoto pohledu situace v českém vězeňství není nikterak dramatická.

Pokud jde o nárůst vazeb. Zde si myslím, že je třeba říci, že velmi příznivě se vyvíjí počet mezi odsouzenými a obviněnými ve věznicích. Na začátku roku bylo 51% obviněných a 49% osob ve výkonu trestu. Nyní k 30.11. je tento poměr 41% obviněných a 59% osob ve výkonu trestu. Tedy došlo k výrazné změně o 10% ve prospěch osob ve výkonu trestu, tedy jinými slovy počet osob obviněných je výrazněji nižší v tomto poměru, než byl na začátku roku, a to je myslím velmi pozitivní signál.

Vy jste položil další otázku, která směřuje ke zmizení z věznic. To je velmi zvláštní termín, slyším ho poprvé. Já se přiznám, že na tomto místě nemám přesné údaje, ale chtěl bych říci, že většina útěků z věznic, tak jak jsou prezentovány, to nejsou útěky. Já bych řekl, použil bych podobné slovo jako vy, to jsou spíše odchody - odchody z pracovišť, kde jsou umístěni odsouzení, kteří spáchali trestný čin, který je výrazně nižšího stupně společenské nebezpečnosti, u kterých nelze očekávat, že by byli nebezpeční pro své okolí a kteří prostě z jistých důvodů, zejména z psychických, prostě odejdou ze svého pracoviště a nevrátí se do věznice. Ty klasické útěky, ke kterým došlo v letošním roce, ty bych mohl spočítat skutečně na prstech jedné ruky a myslím, že v tomto směru nelze považovat situaci v českém vězeňství za nikterak špatnou. Ostatně myslím, že každou chvíli se dozvídáme ze sdělovacích prostředků o útěcích velmi nebezpečných vězňů ze sousedního Německa. To si myslím, že u nás nehrozí.

Pracovní zapojení - v současné době je zaměstnáno asi 35% odsouzených vězňů, je to málo. Říkám to otevřeně, vězňové mají povinnost pracovat. To je třeba na tomto místě také třeba říci, i podle dosavadního zákona o výkonu trestu odnětí svobody i podle toho nového, který předkládám do vlády. Problém je v nezájmu podnikatelských subjektů.

Já jsem rád, že mohu toto říci za situace, kdy jsou tyto interpelace přenášeny televizí, protože opakovaně zdůrazňuji, že v našich věznicích máme přes 19 tisíc metrů čtverečních volných podnikatelských ploch, které okamžitě nabízíme k využití, ale bohužel zatím panuje mezi podnikateli jakýsi ostych, jakási obava z toho zaměstnávat odsouzené. Ale já musím říci, že tato obava je prostě lichá.

S ohledem na skutečnost, že podnikatelský sektor jaksi selhal, připravuji do vlády materiál, kde budu chtít jít cestou vládních zakázek, kdy vláda nabídne vězeňské službě konkrétní projekty, konkrétní státní zakázky, které budou výlučně vykonávány ve věznicích. Je to model, který je znám i z jiných zemí, například v Kanadě vězňové pracují prakticky výlučně na vládních zakázkách. Já věřím, že tento můj materiál bude vláda České republiky akceptovat a že to v dalším období přinese zvýšení zaměstnanosti odsouzených.

Tolik snad k vašim otázkám, pane poslanče.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi. Hovořit bude pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já myslím především, že jsem panu ministrovi tady pomohl, aby se určitým způsobem pozitivně prezentoval. Pane ministře, ono to není úplně ve sféře vaší kompetence, nicméně v těch letních měsících, nevím jak vy, ale i já jsem byl několikrát prohlížen v automobilu, jak to vypadá byť je to samozřejmě trošičku věc vašeho kolegy pana ministra Rumla - s naším panem Wilkenbauerem?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, otázka zazněla. Pan ministr zřejmě stručně odpoví.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: To je věc, která se v této chvíli netýká vězeňské služby. Po tomto člověku je vyhlášeno pátrání a i já bych si rád přál, aby policie tohoto uprchlého vězně samozřejmě zajistila.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Trojan. Upozorňuji, že jsou interpelace, že očekávám, že poznámka bude velmi věcná.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, já bych vás velice rád požádal, abyste členy vlády a jmenovitě pana ministra Rumla požádal, aby při jejich přítomnosti v zasedací síni nedělali nemístné grimasy a poklepávání na hlavu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak jsme slyšeli faktickou poznámku pana poslance Trojana. Já si nemyslím, že bych mohl jeho žádosti vyhovět. Namísto toho odcituji z § 111 zákona o našem jednacím řádu větu, kterou znáte, že "poslední interpelace může být podána jinému členovi vlády v 18.20". Je 18.23 hodin, takže mám zato, že jsme tento bod skončili.

Chci vás informovat o tom, že na žádost některých klubů, které se hodlají zítra po ránu věnovat pozměňovacím návrhům k tzv. mediálnímu zákonu, schůze začne v 10.00 přesně a poté co zřejmě budeme hlasovat o návrzích k tomu mediálnímu zákonu, se budou projednávat další body - zřejmě bod 19 a 20.

V tuto chvíli vidím zdviženou ruku pana poslance Vyvadila, ale vidím také zástup tří dalších předsedů, takže - interpelaci? Můžete, prosím.

Poslanec Jiří Vyvadil: Když se pan ministr vnitra tak hezky klepal na čelo, mě by zajímalo, pane ministře, kdy budou mít toho Wilkenbauera.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se dívám do svých materiálů. Nemýlím-li se, interpelace, která byla předmětem losování u pana poslanec Jiřího Vyvadila, směřovala na pana ministra Jiřího Nováka. Já si nemyslím, že lze v průběhu tohoto bodu měnit objekt zájmu, takže myslím, že otázka od pana poslance Vyvadila zazněla. Pan ministr samozřejmě může vystoupit, chce-li, ale nemusí. Je to dobrovolná jeho věc.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Omlouvám se panu poslanci Vyvadilovi. Nerad bych si klepal na hlavu podruhé.

Pokud chce informace o panu Winkelbauerovi, rád mu je sdělím v kuloárech Parlamentu. Nejsem v této chvíli předmětem jeho interpelace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, bod skutečně skončil. Končí tím i dnešní odpolední zasedání. Je zde prostor pro předsedy klubů, výborů atd.

(Schůze skončena v 18.31 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP