Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jozef Wagner

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
části č. 6-7 (27. 1. 1993), část č. 18 (28. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-8 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 13 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 13-14 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 5 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-19, část č. 21 (25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 21 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 23 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 9 (20. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 5, část č. 8 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 13 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
části č. 17-19 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

Bod č. 3
část č. 2 (18. 5. 1993), části č. 6-7 (19. 5. 1993), část č. 32 (20. 5. 1993)

Bod č. 10
části č. 16-17, části č. 19-20 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
části č. 20-21 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 34 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309
část č. 34 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
části č. 41-42 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 17 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 39
části č. 43-46 (10. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
část č. 50 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 3, části č. 5-7 (14. 9. 1993), části č. 9-11 (15. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
části č. 12-13 (15. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
části č. 13-14 (15. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
část č. 18 (16. 9. 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 23 (16. 9. 1993)

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády
část č. 25 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 6 (12. 10. 1993), část č. 10 (13. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 21 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 1 (9. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 3 (9. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 22-23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
část č. 2 (1. 12. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993), část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 6
části č. 6-7 (1. 12. 1993), část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 12, část č. 17 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
části č. 15-16 (2. 12. 1993), části č. 19-21 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
části č. 28-29, části č. 32-34 (3. 12. 1993), části č. 38-39 (7. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993)

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
části č. 52-53 (9. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 58 (9. 12. 1993)

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741
část č. 56 (9. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 57 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
části č. 25-26 (17. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-19, část č. 21 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (22. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 20-22 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

části č. 12-13 (28. 4. 1994), části č. 22-23 (29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15, části č. 18-19 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 17
část č. 11, část č. 15 (1. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
část č. 27 (2. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 15 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 7 (7. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 10 (8. 7. 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 23 (9. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
část č. 24 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 4 (8. 9. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 21
části č. 10-11 (28. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 15 (29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 18-19 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 27 (3. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
část č. 6 (1. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 18-19 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 21-22 (3. 11. 1994)

Bod č. 27
část č. 26 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), části č. 18-19 (8. 12. 1994)

Bod č. 2
část č. 6 (6. 12. 1994)

Bod č. 4
části č. 7-9, části č. 12-13 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
části č. 20-22, část č. 27 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 31 (9. 12. 1994)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1389
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 57 (14. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391
část č. 60 (15. 12. 1994)

26. schůze (15. 12. 1994)

část č. 1 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 13 (8. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 14 (8. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 19-20 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 10 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 14 (15. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 27, část č. 29 (16. 3. 1995), část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 6 (18. 4. 1995), část č. 10 (19. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (20. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18, část č. 20 (20. 4. 1995)

Bod č. 19
část č. 25 (20. 4. 1995)

Bod č. 20
část č. 26 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

části č. 20-23 (25. 5. 1995), části č. 31-32, části č. 35-36 (26. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 5 (23. 5. 1995)

Bod č. 30
část č. 28 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 16 (21. 6. 1995), část č. 23 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 22 (22. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776
část č. 53 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 60 (29. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 6 (25. 7. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 17, část č. 23 (2. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

Bod č. 29
část č. 37 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 39-40 (12. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 8 (6. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
části č. 11-12 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 25 (8. 2. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2054) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 22-23 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
části č. 5-6 (12. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP