Čtvrtek 14. října 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážní páni kolegové, budeme pokračovat. Připomínám, že projednáváme

XIV.

Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Wagner. Má slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jistě mnozí z nás mají jakýsi vztah k mnoha hostům, kteří jsou přítomni dnes v budově sněmovny a někteří z hostů mají obzvláštní zájem na projednání a přijetí tohoto zákona. Já se omlouvám, že tak pozdě, ale navrhuji procedurálně až nyní, abychom pozvali do sněmovny pana generálního ředitele Marhoula. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prosím, abyste mě chvilku vnímali. Pozměňovacích návrhů je mnoho a jsou velmi složité. V zájmu kvality přijímaného zákona, v zájmu kvality legislativy vznáším opět svůj návrh. Vnímám, že sněmovna chtěla vyslechnout, jaká budou stanoviska jednotlivých poslanců jednotlivých klubů. Dejte nám šanci a dejte šanci sami sobě, abychom to mohli projednat se svými experty, s odborníky. Dávám procedurální návrh, aby rozprava skončila, abychom si projednali pozměňovací návrhy, které byly předneseny, abychom měli čas je posoudit a zhodnotit a na příští plenární schůzi je mohli přijmout nebo nepřijmout. Předesílám pro neinformované, že nebezpečí z prodlení nehrozí. Platí výjimky a do konce roku nehrozí nebezpečí z prodlení.

Z faktického stanoviska si myslím, že to má legitimitu. Navrhuji, aby tento bod byl přerušen a byl projednán na příští schůzi Parlamentu s tím, že budou zhodnoceny všechny připomínky, které byly předneseny. Já se za to přimlouvám z hlediska dobrých zákonů, z hlediska dobré legislativy. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji poslanci Seiferovi. Byly zde předneseny 2 procedurální návrhy. První byl procedurální návrh pana poslance Wagnera, aby byl do sněmovny pozván pan generální ředitel Marhoul. O procedurálním návrhu je třeba nechat hlasovat bez rozpravy. Abych vyhověl jednacímu řádu, nechám hlasovat.

Kdo je pro tento návrh poslance Wagnera, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Bylo to 120. hlasování během 13. schůze Poslanecké sněmovny s výsledkem: 14 pro, 69 proti, 34 se zdrželo. Tento návrh nebyl přijat.

Další je opakovaný procedurální návrh pana poslance Seifera na přerušení projednávání tohoto bodu a jeho projednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ohlásím výsledek 121. hlasování. 47 poslanců hlasovalo pro tento pozměňovací návrh, 49 proti, 20 se zdrželo hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat.

S faktickou poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Kozák. Má slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, bývá zde ve sněmovně zvykem, že pokud nám je předložen takovýto soubor pozměňovacích návrhů, vyhovuje se žádosti o přerušení jednání na možnost porady klubů. Možná, že klub ODS to již učinil, ale my jsme bohužel tyto tisky neměli a já z toho důvodu žádám, aby tato schůze byla nyní přerušena, aby byl dán prostor klubům na projednání pozměňovacích návrhů. Návrh zní takto: Projednávání tohoto bodu a schůze se přerušuje do 9. 11. do 13.00 hodin.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nechám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro tento pozměňovací návrh poslance Kozáka, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Bylo to 122. hlasování s výsledkem 39 hlasů pro, 57 proti, 18 se zdrželo, 3 poslanci nehlasovali. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

Budeme se tedy věnovat projednávání zákona. Ještě z faktickou poznámkou pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, pane místopředsedo, mám stejné důvody jako můj předřečník, myslím, že rozumná doba by byla přijatelná jako doba reálná, a proto žádám o přerušení schůze na jednání klubů do zítra do 9.00 hodin.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je tady další návrh. S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Dámy a pánové, je mi velmi smutno. Já nejsem člen předsednictva klubu ODS, nicméně považuji za dobré aspoň jménem svým se vám omluvit, že jste na nás museli čekat. Ale vaše nechuť pracovat je zarážející. Proto navrhuji, aby bylo přerušeno jednání této schůze do 20.15 hodin. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Jsou zde dva procedurální návrhy. S faktickou poznámkou pan poslanec Seifer, potom pan poslanec Wagner, pak pan poslanec Hrdý.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zákon, který přijímáme, je natolik důležitý a závažný, že myslím, že hodina nic nespraví. Já dávám procedurální návrh, aby měly kluby minimálně tři hodiny času na projednání tohoto návrhu, takže bychom se sešli řekněme ve 23 hodin k pokračování této schůze.

Upozorňuji na jednu věc a nyní mě pozorně poslouchejte. V problému, který řešíme, je více věcí, než zde bylo řečeno a vy to víte a kdo to neví, tak si to zjistěte. Máte šanci tři hodiny. Můžete se smát, vážení kolegové, nevím, proč se smějete. Smějete se sami sobě. Dávám procedurální návrh a říkám vám, že způsob, jakým se přijímá tento zákon, je nezodpovědný a pak se nemůžeme divit, proč jsme ve sdělovacích prostředcích líčeni jako málo důvěryhodný orgán. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: O slovo se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny, pan Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pronesu jen svůj vlastní názor, s nikým jsem se o něm neradil. Jsem přesvědčen, že to, co se děje kolem tohoto zákona, je nedůstojné. Není to dobře. I já chápu ironii, se kterou pan poslanec Seifer navrhl, abychom jednali až ve 23 hodin v noci. Nechci mluvit ironicky, já bych doporučoval poslancům vládní koalice - nemám právo jim nic doporučovat - ale já budu hlasovat pro to, abychom se sešli zítra ráno v 9 hodin, abychom jednali vyspalí, klidní a pokusili se napravit všechno, co se kolem tohoto zákona zadrhlo. Apeluji na všechny poslankyně a poslance, aby tady zítra v 9 hodin byli a neulili se. Děkuji vám za pochopení. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Wagner, potom pan poslanec Hrdý.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, je už v podstatě zbytečné, že jsem se rozhodl po vystoupení pana předsedy vás oslovit, ale chci mu jen poděkovat za velmi rozumný návrh, který nám umožní, abychom se poradili s experty o pozměňovacích návrzích a dá nám příležitost jednat jinak, než to myslel pan kolega Zemina, který z tohoto místa řekl, že nechceme pracovat. Naopak my chceme pracovat, ale pak s plnou odpovědností, to je poradit se s experty o tom, co bylo předloženo na poslední chvíli a co může učinit příliš mnoho škody, když bez velké rozvahy budeme hlasovat, aniž pořádně víme, jak to do systému navrženého zákona zapadne. A o čem zde je dnes řeč, to jsme řekli i ostatním procedurálním pozváním.. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Jen velmi krátce bych chtěl panu předsedovi poděkovat za vstřícnost, kterou vyjádřil svým návrhem a podporou návrhu. Děkuji mu zejména proto, že podpořil zvyklosti, které v této sněmovně jsou. Když předseda klubu požádá o přerušení, bývá mu vyhověno. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, zaznamenal jsem tři procedurální návrhy - procedurální návrh pana poslance Hrdého, Zeminy a Seifera. Budeme o nich hlasovat tak, jak byly podány.

První je procedurální návrh pana poslance Hrdého, abychom přerušili dnešní jednání do 9 hodin zítra ráno.

Kdo je pro to, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Bylo to 123. hlasování 13. schůze Poslanecké sněmovny s výsledkem 51 pro, 21 proti a 38 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Tento procedurální návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu pana poslance Zeminy, abychom přerušili jednání do 20.15 hodin. (č. 124)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

124. hlasování během této schůze s výsledkem 39 poslanců pro, 37 poslanců proti, 39 se zdrželo hlasování. Nehlasovali 3 poslanci. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

Pak jsem zaznamenal poslední procedurální návrh pana poslance Seifera na přerušení schůze do 23 hodin dnes večer.

Budeme hlasovat. (č. 125)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 125. hlasování s výsledkem 34 poslanců pro, 42 proti, 37 se zdrželo hlasování. Dva poslanci nehlasovali. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

Ze své pravomoci předsedajícího schůze přerušuji dnešní zasedání do zítřka do 9 hodin.

(Schůze přerušena v 19.23 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP