Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Exner

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 11 (24. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 17 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 24 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 3 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 11 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
části č. 3-4 (18. 5. 1993), část č. 32 (20. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 25 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 43 (21. 5. 1993), část č. 47 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 19 (8. 7. 1993)

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277
část č. 16 (8. 7. 1993)

Bod č. 26
část č. 21 (8. 7. 1993)

Bod č. 31
část č. 33 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37, část č. 42 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 47 (10. 7. 1993)

XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
části č. 50-51 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 51 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 7 (14. 9. 1993), část č. 8 (15. 9. 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487
část č. 20 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 27 (16. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
části č. 2-3 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 9, část č. 12 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745
část č. 24 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 2 (15. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (22. 3. 1994), část č. 17 (24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994), část č. 9 (23. 3. 1994)

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994
část č. 13 (23. 3. 1994)

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783
část č. 25 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 10
část č. 8 (26. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21, části č. 27-29 (29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 25 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 12
část č. 5 (31. 5. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 23, část č. 29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 31, část č. 35, část č. 37 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994), část č. 14 (8. 7. 1994), část č. 27 (9. 7. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (7. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 11 (8. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
části č. 24-25 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 2
část č. 4 (8. 9. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (8. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
část č. 5 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 13 (2. 11. 1994)

Bod č. 10
část č. 10 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), část č. 45 (13. 12. 1994), část č. 48 (14. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994), část č. 26 (8. 12. 1994)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1389
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 41 (13. 12. 1994)

26. schůze (15. 12. 1994)

část č. 1 (15. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 10
část č. 5 (14. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (15. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 28 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 8, část č. 12 (19. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 19-21 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 20, část č. 23 (25. 5. 1995), část č. 40 (26. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 4 (23. 5. 1995)

Bod č. 11
část č. 7, část č. 11 (24. 5. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (24. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 27 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995), část č. 68 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

Bod č. 10
část č. 12 (21. 6. 1995)

Bod č. 11
části č. 26-27 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 1, část č. 4 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 14 (27. 9. 1995)

Bod č. 24
část č. 15 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
části č. 22-23 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 29 (28. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
část č. 32 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
části č. 2-4 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 38-39 (12. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 17 (7. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 29, části č. 31-32 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 25 (8. 2. 1996), část č. 47 (14. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 3 (6. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 2066) - prvé čtení
část č. 14 (7. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (8. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2005) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996)

LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
část č. 61 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 3 (12. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy
část č. 27 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 1 (23. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 7 (23. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 12 (24. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 15-16 (25. 4. 1996)

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP