Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Ortman

Schůze: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 7 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 8-9 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (23. 3. 1993), část č. 11 (24. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 4 (20. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 21, část č. 23 (21. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 25 (21. 4. 1993)

XXIII. Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 28 (22. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
část č. 30 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993), část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 30 (20. 5. 1993)

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309
část č. 34 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 38, část č. 44 (21. 5. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
části č. 12-13 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22, část č. 30 (9. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (15. 9. 1993)

Bod č. 17
část č. 15 (15. 9. 1993)

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (16. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
části č. 20-21 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 25 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (12. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 1 (9. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 13 (10. 11. 1993)

Bod č. 15
části č. 14-15 (10. 11. 1993)

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 21-22 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 38 (7. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 51 (8. 12. 1993)

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo
část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

části č. 1-2 (15. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 7 (16. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 9 (16. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994), část č. 9 (23. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 16-17 (24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 4, část č. 7 (22. 3. 1994), část č. 9 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 23 (29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 10 (27. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

Bod č. 20
část č. 24 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 33 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 4-5 (7. 7. 1994), část č. 15 (8. 7. 1994)

Bod č. 3
část č. 4 (7. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 28 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 1 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 22 (29. 9. 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
část č. 5 (27. 9. 1994)

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah
část č. 6 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 17 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994), část č. 39 (13. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 12 (7. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 54 (14. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 2 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (15. 3. 1995), část č. 25 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 14 (19. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
část č. 3 (20. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 24 (22. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 51 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 68 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 2 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 1 (26. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 5 (26. 9. 1995)

Bod č. 24
části č. 14-15 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1, část č. 7 (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 27 (2. 11. 1995), část č. 32 (3. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

Bod č. 29
část č. 37 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení
část č. 4 (5. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 24 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 1 (6. 2. 1996), část č. 10 (7. 2. 1996), části č. 47-48, část č. 51 (14. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
části č. 36-37 (13. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LXII. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd (sněmovní tisk 2022) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)

LXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (sněmovní tisk 2016) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
část č. 46 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996)

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

Bod č. 40
část č. 26 (14. 3. 1996)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle sněmovního tisku 2016 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 1 (23. 4. 1996)

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení
část č. 17 (25. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 14 (25. 4. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení
část č. 27 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP